Kakovost

Kakovost

Kakovost na FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov posveča veliko pozornosti zagotavljanju visoke kakovosti na vseh nivojih.

Tako je že s prvim letom izvajanja študija pričela s pripravo samoevalvacijskega poročila, ki ga od tedaj pripravi vsako leto na osnovi zbiranja različnih podatkov od vseh deležnikov, ki vplivajo na delo fakultete. Doslej je uspešno opravila tudi tri zunanje evalvacije Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov deluje tudi Komisija za kakovost, ki jo v tekočem študijskem letu sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Miroslav Huskić,
 • Anita Skrivarnik, predstavnica zaposlenih in
 • Matija Ranzinger, predstavnik študentov za študijsko leto 2019/2020.

Naloge in pristojnosti komisije za kakovost

 • obravnava letnega poročila dela na fakulteti, vključno s poročilom o znanstveno-raziskovalnem delu in poročilom o učinkovitosti študija,
 • obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti,
 • sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost,
 • sodeluje pri oblikovanju koncepta in postopkov evalvacije in samoevalvacije,
 • obravnava evalvacijska poročila in oblikuje predloge za izboljšave,
 • obravnava predlog akcijskega načrta izboljšav po področjih dejavnosti, z rezultati seznani senat in na podlagi ugotovitev predlaga ustrezne rešitve.

Obrazec za predloge izboljšav na FTPO

Člani Komisije za kakovost so na svoji 5. redni seji sprejeli Obrazec za predloge izboljšav. Obrazec je namenjen študentom, visokošolskim učiteljev, sodelavcem ter drugim zaposlenim na Fakulteti za tehnologijo polimerov ter tudi širši javnosti, da predlagajo svoje predloge izboljšanja. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov referat@ftpo.eu ali ga, v kolikor želite ostati anonimni, prinesete v skrinjico, ki se nahaja na hodniku pred Referatom za študentske in študijske zadeve.

Obrazec za predloge izboljšav

Samoevalvacija

Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja samoevalvacijo z anketiranjem različnih deležnikov:

 • anketiranje študentov (o izvedenem predmetu in o delu vsakega izvajalca posebej),
 • anketiranju visokošolskih učiteljev in njihovih sodelavcev,
 • anketiranje študentov na praktičnem usposabljanju in njihovih mentorjev v podjetju,
 • intervjuji tutorjev s študenti,
 • anketiranje diplomantov,
 • anketiranje zaposlenih, ki ne sodelujejo v pedagoškem procesu.
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English