Kakovost

Kakovost

Kakovost na FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov posveča veliko pozornost zagotavljanju visoke kakovosti na vseh področjih delovanja. Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti z namenom kakovostnega delovanja in razvoja vse dejavnosti in virov v skladu s strateškimi in kratkoročnimi cilji in vključenostjo vseh deležnikov, je določen v Poslovniku kakovosti. 

Poslovnik kakovosti določa:

 • Samoevalvacijske postopke, ki bodo omogočali redno spremljanje ter izboljevanje kakovosti, konkurenčnosti in učinkovitosti tako izobraževalnega, znantvseno-raziskovalnega, umetniškega kot tudi strokovnega dela.
 • Deležnike, ki bodo pri tem sodelovali, in njihovo vlogo.

Namen sistema kakovosti na FTPO je:

 • da pripomore k doseganju zastavljenih strateških ciljev,
 • da zazna šibke in močne točke vsakega od procesov,
 • da služi kot orodje za sistematično izboljševanje na vseh področjih delovanja.

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov deluje tudi Komisija za kakovost, ki jo v tekočem študijskem letu sestavljajo:

 • doc. dr. Branka Viltužnik, Kemija in materiali,
 •  Darja Repnik, predstavnica delavcev,
 •  Urban Oman, študent,

Naloge in pristojnosti Komisije za kakovost:

 • obravnava letnega poročila dela na fakulteti, vključno s poročilom o znanstveno-raziskovalnem delu in poročilom o učinkovitosti študija,
 • obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti,
 • sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost,
 • sodeluje pri oblikovanju koncepta in postopkov evalvacije in samoevalvacije,
 • obravnava evalvacijska poročila in oblikuje predloge za izboljšave,
 • obravnava predlog akcijskega načrta izboljšav po področjih dejavnosti, z rezultati seznani senat in na podlagi ugotovitev predlaga ustrezne rešitve.

Obrazec za predloge izboljšav na FTPO

Člani Komisije za kakovost so na svoji 5. redni seji sprejeli Obrazec za predloge izboljšav. Obrazec je namenjen študentom, visokošolskim učiteljev, sodelavcem ter drugim zaposlenim na Fakulteti za tehnologijo polimerov ter tudi širši javnosti, da predlagajo svoje predloge izboljšanja. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov referat@ftpo.eu ali ga, v kolikor želite ostati anonimni, prinesete v skrinjico, ki se nahaja na hodniku pred Referatom za študijske zadeve.

Obrazec za predloge izboljšav

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English