Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost in infrastrukturna podpora

Nudimo vrhunsko aplikativno in razvojno raziskovanje pri projektih s področja polimernih materialov in tehnologij.

FTPO si prizadeva izvajati predvsem kakovostno aplikativno in razvojno raziskovanje v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. Spodbujati želimo inovacije, zato stremimo k uporabnosti in prenosu rezultatov raziskav v komercialne namene. Poleg tega skrbimo tudi za povezanost med raziskovanjem in poučevanjem, torej prenašanjem najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso. Raziskovalna dejavnost se izvaja v tesnem sodelovanju z uporabniki/podjetji ter v sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, tako v Sloveniji kot v  tujini.

V raziskovalno delo vključujemo tudi študente in sicer na več načinov. Študenti se lahko vključijo v projektne raziskave z diplomskimi in magistrskimi deli, lahko sami (ali v povezavi s podjetjem) predlagajo temo za diplomsko oziroma magistrsko delo, preko sodelovanja v PKP projektih ter, zadnji dve leti, s povezavo študijskega procesa z industrijskim partnerjem (Kolektor, Plastika Skaza).

Oprema s katero razpolagamo omogoča vrhunsko znanstveno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost ter sočasno odlično pedagoško delovanje. Celoten sistem je edinstven v Sloveniji in širši regiji, saj je delo laboratorijev med seboj horizontalno usklajeno in omogoča celostno obravnavo problemov od sinteze materiala (do »2,5 kg), kompavndiranja in izdelave granulata, predelave na brizgalnem stroju, karakterizacije v vseh fazah razvoja materiala/izdelka ter testiranja okoljskih vplivov, biorazgradnje in LCA analize. To omogoča zelo učinkovito raziskovalno delo in visoko stopnjo odzivnosti.

Naša prioritetna raziskovalna področja so: 

 

1.       Sinteza polimerov 

2.       Materiali za 3D tisk 

3.       Predelava polimerov in izdelava orodij 

4.       Priprava polimernih mešanic in kompozitov (termoplastičnih in duromernih)

5.       Recikliranje in krožno gospodarstvo 

6.       Inovativne metode poučevanja v tehniških študijskih programih 

 

Raziskovalno delo poteka v petih laboratorijih, opremljenih z najsodobnejšo laboratorijsko opremo:

1. Laboratorij za karakterizacijo polimerov z opremo, ki omogoča sintezo skoraj vseh polimerov, v količinah od nekaj gramov do skoraj 2,5 kg, respirometrom za določevanje biorazgradljivosti, komoro za določevanje stabilnosti (SUNTEST), itd.

2. Laboratorij za modeliranje in simulacije s programsko opremo Siemens NX, Moldflow Sinergy in Moldflow Adviser.

3. Laboratorij za termično karakterizacijo z vrhunsko opremo za določevanje termičnih lastnosti polimerov (DSC, Flash DSC, TGA-DSC, TGA, TGA-FTIR, merjenje toplotne prevodnosti, MFI,…).

4. Laboratorij za mehansko karakterizacijo v katerem izvajamo natezne, tlačne in upogibne teste, določamo žilavost, itd.

5. Laboratorij za predelavo polimerov z dvema strojema za brizganje, dvopolžnim ekstruderjem, dvema enopolžnima ekstruderjema, granulatorjem, termoformirko, laserskim gravirnim strojem, itd.

Opremo naših laboratorijev stalno dopolnjujemo in posodabljamo. Podroben spisek opreme, s katero razpolagamo, je dostopen tukaj.

Več o raziskovalnih projektih fakultete, pa si lahko ogledate tukaj.

Vršilec dolžnosti Prodekana za znanstveno-raziskovalno delo

izr. prof. dr. Blaž Nardin
E: blaz.nardin@ftpo.eu

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English