Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost in infrastrukturna podpora

Nudimo vrhunsko aplikativno in razvojno raziskovanje pri projektih s področja polimernih materialov in tehnologij.

Razpolagamo z vrhunsko raziskovalno opremo in kakovostnimi kadri z bogatim znanjem o materialih in tehnologijah ter izkušnjami iz gospodarstva. Prizadevamo si gojiti predvsem aplikativno in razvojno raziskovanje v skladu najvišjimi madnarodnimi standardi ter hkrati potrebami podjetij. Poleg tega skrbimo tudi za povezanost med raziskovanjem in poučevanjem, torej prenašanjem najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso. Naši študenti se redno vključujejo v raziskovalno delo in v svojih seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah obravnavajo predvsem konkretne izzive podjetij.

Raziskovalno delo poteka v treh laboratorijih, opremljenih z najsodobnejšo laboratorijsko opremo:

1. Laboratorij za karakterizacijo polimerov z vrhunsko opremo za mehansko in termično karakterizacijo polimernih in drugih materialov.

2. Laboratorij za polimere z opremo za sintezo in modifikacijo polimernih materialov ter raziskovalno opremo za testiranje mehanskih lastnosti, študij staranja in biorazgradnje.

3. Laboratorij za predelavo polimerov z dvema strojema za injekcijsko stiskanje, dvopolžnim ekstruderjem in granulatorjem.

Infrastrukturni program Tehnologija polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov predstavlja celovito inovacijsko infrastrukturno okolje, ki podjetjem omogoča, da nove ideje, ki temeljijo na vrhunskih temeljnih znanjih in niso del obstoječega proizvodnega in razvojnega programa podjetij, pripeljejo do tržnega uspeha. Usmeritve FTPO so skladne z Bolonjsko deklaracijo, strategija delovanja je sodobno zastavljena in primerljiva s sorodnimi programi iz EU in Združenih držav Amerike. Še več, odseva posebnosti oz. potrebe domačega gospodarstva, upoštevajoč smernice Evropske unije.

Glavni poudarek Infrastrukturnega programa tehnologija polimerov je namenjen razvoju in obvladovanju tehnologij izdelave polimerov ter njihovi karakterizaciji.

Vsebina infrastrukturnega programa FTPO je vezana na vzpostavitev integriranega sistema, ki omogoča generiranje in širjenje tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in drugih znanj na področju polimernih materialov in pripadajočih tehnologij, potrebnih za realizacijo strateških ciljev infrastrukturnega programa. Z integralnim pristopom k raziskovalnemu in izobraževalnemu delu, ki temelji na sodelovanju med raziskovalnimi inštitucijami in visoko tehnološko usmerjenimi podjetji bomo na Koroškem in v širši regiji ustvarili vrhunski center znanja na področju polimernih materialov in pripadajočih tehnologij.  

 

Delo infrastrukturnega programa je razdeljeno na več sklopov, in sicer:

  • sinteza polimernih materialov v laboratorijskem merilu,
  • priprava kompozitnih materialov in
  • karakterizacija polimernih materialov.

 

Infrastrukturni program predstavlja podporo projektom, ki potekajo na FTPO ter vsem ostalim zainteresiranim (raziskovalnim organizacijam, podjetjem in posameznikom) tako v Sloveniji kot širše.

Možnosti infrastrukturne podpore so širši zainteresirani javnosti predstavljene na konferencah, seminarjih, delavnicah in dnevih odprtih vrat ter na individualnih predstavitvah deležnikom, ki delujejo na področju infrastrukturnega programa. Tako je bilo vzpostavljenih več povezav s tujimi raziskovalnimi inštitucijami. Povezave so bile v nekaj primerih nadgrajene do te mere, da so bili prijavljeni trije skupni projekti in realiziranih več kot trideset projektov s podjetji, zlasti na območju Slovenije in Avstrije.

Infrastrukturna skupina nudi podporo pri nakupu nove opreme, njeni uporabi in vzdrževanju le-te. Delo na opremi, vključno z vzdrževanjem je zelo zahtevno, zato je potrebno izvesti dodatna izobraževanja članov infrastrukturne skupine. Zaposleni si znanje pridobivajo tako z organizacijo izobraževanj na opremi v prostorih šole kot tudi z udeležbo na seminarjih in dnevih odprtih vrat pri proizvajalcih laboratorijske opreme in strojev. Pridobljeno znanje člani infrastrukturne skupine prenašajo na ostale zaposlene in s sodelovanjem pri različnih projektih tudi na zaposlene v raziskovalnih inštitucijah in podjetjih.

 

S pomočjo IP Fakulteta za tehnologijo polimerov aktivno sodeluje z industrijo.

V preteklih dveh letih smo izvedli skupne projekte z več kot tridesetimi podjetji in predstavili raziskovalno opremo in aktivnosti IP več kot 150 podjetjem iz Slovenije in Avstrije.

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo

Slika

izr. prof. dr. Miroslav Huskić
E: miroslav.huskic@ftpo.eu

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English