Strategija FTPO

Strategija FTPO

Strategija FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov je vrhunska, mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija, ki deluje tudi kot spodbujevalec regionalnega razvoja.

Vizija

Fakulteta za tehnologijo polimerov bo z zagotavljanjem spodbudnega študijskega okolja, inovativnimi raziskavami ter vrhunskimi storitvami za partnerje iz industrije postala mednarodno priznana tehniška fakulteta in center odličnosti na področju tehnologije polimerov.

Poslanstvo

Fakulteta za tehnologijo polimerov je edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki deluje na področju tehnologije polimerov in v zaokroženo celoto povezuje študij, raziskovanje in sodelovanje z industrijo. Študentom nudi vsa potrebna znanja in veščine, da postanejo inovativni in kompetentni inženirji, pripravljeni na reševanje odgovornih izzivov prihodnosti. Z ustvarjanjem znanja na področju inovativnih aplikativno usmerjenih raziskav polimernih materialov in tehnologij, spodbujanjem prenosa znanja in nudenjem priložnosti za vseživljenjsko učenje družbi in industriji tako v Sloveniji kot tudi širše, nudi podporo pri soočanju s hitrim tehnološkim razvojem in z vse bolj zaostreno konkurenco. Pri doseganju teh ciljev smo predani svojim vrednotam - odzivnosti, osebnemu pristopu, stalnim izboljšavam in praktični naravnanosti.

Vrednote

ODZIVNOST

Poslušamo okolje in deležnike ter se hitro odzivamo na zaznane potrebe. Spremljamo trende in jih vključujemo v študij. Gojimo odprtost, razmišljamo inovativno in smo prožni.

OSEBNI PRISTOP

V ospredje postavljamo izrazito človeški odnos. Študente in uporabnike storitev FTPO obravnavamo individualno, s poglobljenim razumevanjem njihovih specifičnih okoliščin in potreb. Predlagamo rešitve, ki so prilagojene uporabniku.

STALNE IZBOLJŠAVE

Ne zadovoljimo se s trenutnim stanjem. Nenehno izboljšujemo vse dejavnosti fakultete. Iščemo sinergije in razmišljamo interdisciplinarno. Premikamo meje in soustvarjamo prihodnost.

PRAKTIČNA NARAVNANOST

Usmerjeni smo v zagotavljanje koristnega znanja za študente in druge uporabnike storitev FTPO.  Skrbimo za  zaposljivost diplomantov, saj je študij praktično naravnan, vključuje veliko eksperimentalnega dela in dela na opremi, projektnega dela v sodelovanju z industrijo ter sodelovanja z izkušenimi mentorji z veliko prakse v podjetjih.

Strateški cilji FTPO 2018-2024

  1. Privabiti motivirane in nadarjene študente
  2. Usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu
  3. Izvajati aplikativno raziskovanje z izjemnimi rezultati
  4. Postati cenjen partner polimerne industrije v Sloveniji in tujini
  5. Zagotoviti uspešno in učinkovito notranjo organizacijo
  6. Zagotoviti stabilno financiranje vseh dejavnosti FTPO
  7. Zagotoviti infrastrukturo za nadaljnji razvoj
  8. Vplivati na razvoj regije

 

Strateški dokument Fakultete za tehnologijo polimerov, ki je bil posodobljen septembra 2020 najdete tukaj.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English