Strategija FTPO

Strategija FTPO

Strategija FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov je vrhunska, mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija, ki deluje tudi kot spodbujevalec regionalnega razvoja.

Vizija

Fakulteta za tehnologijo polimerov bo z zagotavljanjem spodbudnega študijskega okolja, inovativnimi raziskavami ter vrhunskimi storitvami za partnerje iz industrije postala mednarodno priznana tehniška fakulteta in center odličnosti na področju tehnologije polimerov.

Poslanstvo

Fakulteta za tehnologijo polimerov je edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki deluje na področju tehnologije polimerov in v zaokroženo celoto povezuje študij, raziskovanje in sodelovanje z industrijo. Študentom nudi vsa potrebna znanja in veščine, da postanejo inovativni in kompetentni inženirji, pripravljeni na reševanje odgovornih izzivov prihodnosti. Z ustvarjanjem znanja na področju inovativnih aplikativno usmerjenih raziskav polimernih materialov in tehnologij, spodbujanjem prenosa znanja in nudenjem priložnosti za vseživljenjsko učenje družbi in industriji tako v Sloveniji kot tudi širše, nudi podporo pri soočanju s hitrim tehnološkim razvojem in z vse bolj zaostreno konkurenco. Pri doseganju teh ciljev smo predani svojim vrednotam - odzivnosti, osebnemu pristopu, stalnim izboljšavam in praktični naravnanosti.

Vrednote

ODZIVNOST

Poslušamo okolje in deležnike ter se hitro odzivamo na zaznane potrebe. Spremljamo trende in jih vključujemo v študij. Gojimo odprtost, razmišljamo inovativno in smo prožni.

OSEBNI PRISTOP

V ospredje postavljamo izrazito človeški odnos. Študente in uporabnike storitev FTPO obravnavamo individualno, s poglobljenim razumevanjem njihovih specifičnih okoliščin in potreb. Predlagamo rešitve, ki so prilagojene uporabniku.

STALNE IZBOLJŠAVE

Ne zadovoljimo se s trenutnim stanjem. Nenehno izboljšujemo vse dejavnosti fakultete. Iščemo sinergije in razmišljamo interdisciplinarno. Premikamo meje in soustvarjamo prihodnost.

PRAKTIČNA NARAVNANOST

Usmerjeni smo v zagotavljanje koristnega znanja za študente in druge uporabnike storitev FTPO.  Skrbimo za  zaposljivost diplomantov, saj je študij praktično naravnan, vključuje veliko eksperimentalnega dela in dela na opremi, projektnega dela v sodelovanju z industrijo ter sodelovanja z izkušenimi mentorji z veliko prakse v podjetjih.

Strateški cilji FTPO 2018-2024

  1. Privabiti motivirane in nadarjene študente
  2. Usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu
  3. Izvajati aplikativno raziskovanje z izjemnimi rezultati
  4. Postati cenjen partner polimerne industrije v Sloveniji in tujini
  5. Zagotoviti uspešno in učinkovito notranjo organizacijo
  6. Zagotoviti stabilno financiranje vseh dejavnosti FTPO
  7. Zagotoviti infrastrukturo za nadaljnji razvoj
  8. Vplivati na razvoj regije

DEKANOV POVZETEK STRATEGIJE RAZVOJA

Slika

Fakulteta za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju FTPO ali fakulteta) je bila ustanovljena leta 2006 in od takrat, navkljub nekaterim preprekam, piše zgodbo o uspehu. Razvila se je v ugledno ustanovo, ki jo sprejemajo in cenijo tako študenti in diplomanti, kot tudi gospodarski partnerji.

Seveda, to ne pomeni, da nameravamo počivati na svojih lovorikah. Spopadamo se namreč z zelo dinamičnim okoljem, ki nam postavlja veliko zahtevnih izzivov.

Tehnologija se neprekinjeno in hitro spreminja, tehnično znanje pa v trenutku postane zastarelo. Industrija 4.0 predstavlja preoblikovanje načina proizvodnje in verige dodane vrednosti. Preoblikovanje iz linearnega v krožno gospodarstvo postaja najpomembnejše načelo Evropske Unije. Za slovensko industrijo plastike, je ključnega pomena, da ostane mednarodno konkurenčna. Visoko usposobljeni inženirji so nujno potrebni, ampak paleta njihovih znanj se venomer spreminja. Strokovno znanje je še vedno ključnega pomena, vendar se mora dopolnjevati z drugimi »mehkejšimi« veščinami. Inženir prihodnosti ne bo zgolj izčrpen vir dejstev, ampak bo novo znanje odkrival in z njim upravljal. Ne nazadnje, pa se Slovenija trudi izboljšati svoj visokošolski izobraževalni sistem, s tem pa se spreminja tudi pravno formalni okvir.

Kot tehnološka fakulteta, se spopadamo z dodatnimi izzivi. Čeprav imajo naši diplomanti izredno dobre zaposlitvene možnosti, tehniški študij po navadi še vedno ni prva izbira potencialnih študentov, saj zahteva veliko truda in vztrajnosti. Poučevanje in raziskovanje ni možno, brez konkretnih vlaganj v opremo. Raziskovalna oprema je draga, potrebuje tudi neprekinjeno vzdrževanje in če gledamo v prihodnost, moramo biti pripravljeni na njeno nadgradnjo, preden zastara in ni primerna za kakovostno raziskovalno in izobraževalno delo.

Ob upoštevanju vsega tega, smo se odločili za dopolnitev obstoječe strategije v skladu z omenjenimi spremembami in izzivi. FTPO, njena ekipa in organi so podrobno preučili sedanjo situacijo in se skupaj odločili o najboljši poti za prihodnost FTPO.

Prepričani smo, da se bo zahteva po visoko usposobljenih in kvalificiranih inženirjih polimerov nadaljevala, saj mora slovenska industrija plastike ostati in napredovati v svoji konkurenčnosti. To nas pripelje do zaključka, da bo »zmerna strategija rasti« primerna in izvedljiva. Da bi dosegli ta cilj v skladu z demografskimi trendi, mora FTPO povečati svoja prizadevanja pri iskanju motiviranih in nadarjenih študentov. 

Nadaljujoč hiter razvoj tehnologije polimerov in hitro spreminjajoče okolje, od nas zahtevata prilagoditev učnih načrtov, metod poučevanja in naših raziskovalnih področij. Oblikovane in raziskovane morajo biti nove ideje, stalne izboljšave pa so potrebne za dosego odličnosti na vseh področjih. Zavedamo se, da morajo naše raziskovalne aktivnosti ostati aplikativno naravnane, povečati pa jim moramo pomembnost, saj hoče FTPO konkurirati vodilnim raziskovalnim institucijam v Evropi in po svetu.

Želimo razširiti naše sodelovanje v gospodarstvu, s ponudbo še boljših storitev in atraktivnih možnosti za dolgoročno učenje in povezovanje. Naš cilj, je postati ponudnik rešitev v industriji plastike, za vse regije v Sloveniji.

Več študentov, poglobljeno raziskovanje in dodatne ponudbe za naše partnerje v gospodarstvu, pa zahtevajo dodatne vire: več učiteljev, več raziskovalcev, več opreme in trajnostno infrastrukturo. Vse to, pa bo zahtevalo krepko povečanje finančnega proračuna fakultete. Najti moramo načine, kako to rešiti s primernimi strateškimi rešitvami.

FTPO ima manjšo ekipo, ki pa je navkljub majhnosti motivirana in predana doseganju strateških ciljev. Da bo FTPO uspešna, bo potrebno obdržati to pozitivno naravnano vzdušje, hkrati pa tudi prilagoditi njeno organizacijo, da bo postala še bolj učinkovita in uspešna.

Čeprav FTPO je, in bo ostala pomemben del v nacionalnem visokošolskem sistemu, se nahaja v Koroški regiji in bo zato prispevala k regijskemu razvoju v prihodnosti. Brez dvoma, mora FTPO ostati osrednji člen visokošolskega izobraževanja v Koroški regiji.

Naša prenovljena strategija je nastala ob upoštevanju vseh teh pomislekov. Predani smo realizaciji te strategije in bomo naredili vse kar je v naši moči, da se bo tudi uresničila. Upamo, da bodo naši deležniki in sodelavci, delili našo vizijo in nas podprli pri razvoju FTPO kot mednarodno prepoznanega centra odličnosti na področju tehnologije polimerov, z navdušujočim študijskim okoljem, inovativnim raziskovalnim delom in vrhunskimi storitvami za gospodarske partnerje.

 

Doc. Dr. Thomas Wilhelm,
Zvezna republika Nemčija
Dekan

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English