Raziskovalna ekipa

Raziskovalna ekipa

Raziskovalna ekipa


 • izr. prof. dr. blaž nardin

  izr. prof. dr. blaž nardin 

  Dekan 

  Izr. prof. dr. Blaž Nardin je diplomiral (1995), magistriral (1998) in doktoriral (2004) na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na TECOS-u, kjer je bil raziskovalec, ustanovitelj in vodja CAE oddelka, pomočnik direktorja in direktor. Leta 2006 se je zaposlil v podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., kjer je opravljal funkcijo direktorja podjetja vse do 2017, ko se zaposlil v Gorenju d.d. kot izvršni pomočnik uprave zadolžen najprej za pomivalne stroje, nato pa še za hladilno zamrzovalne aparate. Njegovo raziskovlano področje so izdelovalne tehnologije, predvsem vezane na postopke izdelave orodij, tehnologije predelave polimernih materialov, ter tehnike 3D digitalizacije in vzvratnega inženiringa.

  S Fakulteto za tehnologijo polimerov sodeluje že od ustanovitve takrat še Visoke šole za tehnologijo polimerov ter je tudi častni član akademskega zbora FTPO. Vrsto let je bil tudi visokošolski učitelj za področje predelave polimernih materialov. Funkcijo dekana je nastopil 1. januarja 2020.

   

   
 • izr. prof. dr. Irena Pulko

  izr. prof. dr. Irena Pulko 

  Prodekanica za izobraževanje  

  Izr. prof. dr. Irena Pulko je diplomirala leta 2004 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer je nadaljevala študij na področju poroznih polimerov. Tekom podiplomskega študija je svoje znanje dopolnila na Univerzi v Durhamu, na TU Graz in na Inštitutu za osnovne kemijske procese v Pragi. Doktorski naziv je pridobila leta 2009.

  Trenutno je na Fakulteti za tehnologijo polimerov zaposlena kot visokošolska učiteljica in prodekanica za izobraževanje. Njeno raziskovalno delo je vezano na sintezo in karakterizacijo polimerov pripravljenih z visokim deležem interne faze, biopolimerov in biopolimernih kompozitov. Tekom zaposlitve na FTPO je bila vodja projekta Kreativno jedro FTPO in vključena v več raziskovalnih projektov (evropski projekt HIP - Development of lowcost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations, PolyRegion, PolyRegion ProAct, CelKrog, idr.).

   
 • izr. prof. dr. Miroslav Huskić

  izr. prof. dr. Miroslav Huskić  

  Raziskovalec 

  Izr. prof. dr. Miroslav Huskić je diplomiral (1987), magistriral (1991) in doktoriral (1995) na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Podoktorsko usposabljanje je opravil v Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, (sedaj University of Hasselt) v Belgiji (1997-98). V letih 1994-2018 je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, Odsek za kemijo in tehnologijo polimerov v Ljubljani. Bil je direktor in solastnik podjetja Nanosvet d.o.o. (2006-14), predsednik tehničnega odbora SIST/TC-IPMA Polimerni materiali in izdelki, pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (2001-07) ter direktor Centra odličnosti PoliMaT (od 2015).

  S FTPO sodeluje izobraževalno ali raziskovalno od leta 2009, ko je bil izvoljen v naziv docent, leta 2015 pa v naziv izredni profesor.

  V svojem raziskovalnem delu se je ukvarjal s sintezo in karakterizacijo (termično, kemijsko, reološko) različnih polimerov, pripravo polimernih kompozitov in nanokompozitov. Rezultate raziskovalnega dela je predstavil v več kot 50 člankih, na številnih konferencah in 3 patentih.

   
 • viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim.

  viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim. 

  Predstojnik centra za sodelovanje z gospodarstvom 

  Silvester Bolka je  magister inženir tehnologije polimerov (2013, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Med svojo poklicno kariero je bil zaposlen na različnih tehničnih funkcijah v Elan d.d. (Begunje, Slovenija), Elan GmbH (Fürnitz/Brnca, Austrija), R-Plast d.o.o. (Lesce, Slovenija) in Center odličnosti Polimerni Materiali in Tehnologije (Ljubljana, Slovenija).

  Na FTPO je od leta 2014 zaposlen kot višji predavatelj in predstojnik Centra za sodelovanje z gospodarstvom. Njegova raziskovalna področja so toplotna, mehanska in kemijska karakterizacija materialov, tehnologije predelave termoplastov s poudarkom na ekstruziji/kompavndiranju in brizganju, (bio)kompoziti, biopolimeri in recikliranje polimerov.

   
 • doc. dr. Matija Hriberšek

  doc. dr. Matija Hriberšek 

  Raziskovalec 

  Doc. dr. Matija Hriberšek je diplomiral (2011) in doktoriral (2018) na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v podjetju Gorenje d.d., kjer je opravljal funkcijo inženirja v razvoju pralnih in sušilnih aparatov. Leta 2013 se je zaposlil na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za odrezavanje, kjer se je ukvarjal z numeričnim modeliranjem odrezovalnih procesov. Leta 2019 se je zaposlil v podjetju Podkrižnik d.o.o, kot raziskovalec, kjer se je ukvarjal z raziskavami na področju visoko zmogljivih polimernih kompozitnih materialov za pogonske aplikacije.

  Izsledke raziskav je predstavil kot vodilni avtor v 10 izvirnih znanstvenih članki, kot tudi so-avtor poglavij v 2 znanstvenih monografijah. Njegovo področje raziskav je karakterizacija naprednih polimernih kompozitnih materialov, različne tehnologije predelave polimerov in področje vzvratnega inženirstva . Na Fakulteti za tehnologijo polimerov se je zaposli z Novembrom 2022, kjer je bil izvoljen v funkcijo docent na habilitacijskem področju konstruiranje in tehnologija.

   
 • Doc. dr. Klementina Pušnik Črešnar

  Doc. dr. Klementina Pušnik Črešnar  

  Raziskovalka 

  Doc. dr. Klementina Pušnik Črešnar je leta 2010 diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in leta 2016 doktorirala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Med letoma 2011 in 2016 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani na Oddelku za sintezo materialov, K8.

  V letih 2019-2023 je bila vodja nacionalnega raziskovalnega projekta (v okviru programa Raziskovalec na začetku kariere 2.1, na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru), ki je temeljil na razvoju biorazgradljivih funkcionalnih polimernih (nano) kompozitov. Podoktorsko raziskovalno delo (2020, 4 mesece) je opravljala na Aristotel univerzi v Thessalonikih (AUTH) v Laboratoriju za kemijo in tehnologijo polimerov in barvil, ter v Laboratoriju za nadzor onesnaževanja okolja. V sklopu omenjenega projekta je bila vodilni avtor ali soavtor 13 člankov s faktorjem vpliva.

  V zadnjih štirih letih je raziskovalno delo osredotočeno na uporabo naprednih (nano) materialov, kompozitov pri preučevanju trajnostnih, reciklirnih polimernih kompozitov, sintezo, kristalizacijo, medfazne pojave, dinamiko segmentov, mehanizme razgradnje in površinske lastnosti.

  V začetku leta 2023 se je pridružila Fakulteti za tehnologijo polimerov kot docentka na habilitacijskem področju Kemija in materiali. Raziskovalno je na fakulteti vključena v projekt IPPT_TWINN in vodja projekta NIAGARA. Trenutno je somentorica magistrskim študentom, ter doktorski študentki v okviru evropskega projekta Marie Curie.

   
 • Janez Slapnik, mag. inž. tehnol. polim.

  Janez Slapnik, mag. inž. tehnol. polim. 

  Asistent 

  Janez Slapnik je magister inženir tehnologije polimerov (2017, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Na FTPO je od leta 2015 zaposlen kot asistent. Med njegovo kariero je pridobival dodatne izkušnje na Polimernem kompetenčnem centru Leoben GmbH in Tehnični univerzi na Dunaju. Njegova raziskovalna področja so materiali za 3D tisk, biopolimeri in inovativne predelovalne metode.

   
 • Teja Pešl, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM.

  Teja Pešl, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM. 

  Asistentka 

  Teja Pešl je magistrica inženirka tehnologije polimerov (2020, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je sedaj zaposlena kot asistentka.

   
 • Rebeka Lorber, mag. inž. tehnol. polim.

  Rebeka Lorber, mag. inž. tehnol. polim. 

  Asistentka 

  Rebeka Lorber je magistrica inženirka tehnologije polimerov (2020, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je sedaj zaposlena kot asistentka.

   
 • Tamara Rozman, mag. inž. tehnol. polim.

  Tamara Rozman, mag. inž. tehnol. polim. 

  Asistentka 

  Tamara Rozman je magistrica inženirka tehnologije polimerov (2021, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je zaposlena kot asistentka.

   
 • Rajko Bobovnik

  Rajko Bobovnik 

  Laborant 

  Rajko Bobovnik je inženir tehnologije prometa. Diplomiral je leta 1989 na Univerzi v Ljubljani, fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

  Zaposlen je bil v različnih podjetjih in ustanovah (UKC Ljubljana, Slovenijaturist, Kompas MTS) ter je poleg tega kar 20 let vodil tudi lastno podjetje. Večinoma je opravljal dela, povezana z logistiko in projektnim delom.

  Na FTPO je zaposlen od leta 2013 kot laborant. Njegove naloge so izvajanje meritev, pomoč pri delu s študenti ter skrb za opremo in laboratorije.

   
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English