Raziskovalna ekipa

Raziskovalna ekipa

Raziskovalna ekipa


 • ALJAŽ BUT, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM.

  ALJAŽ BUT, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM. 

  Asistent 

  Aljaž But  je magister inženir tehnologije polimerov (2019, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diploma se je zaposlil v raznih podjetjih, kjer je 6 let nabiral svoje delovne izkušnje na področju predelave polimerov. Do leta 2015 je bil zaposlen v podjetju Stramex PET (Podplat, Slovenija). Nato je svojo pot karierno pot nadaljeval v  podjetju Interseroh Plastics R&D d.o.o. do konca 2019, kjer je opravljal funkcijo procesnega inženirja za raziskave in razvoj polimernih materialov, s fokusom na reciklirane potrošniške poliolefine. V raziskovalno ekipo prinaša izkušnje iz področja predelave (Brizganje, Pihanje, Ekstrudiranje, Compavndiranje), ter analize oz. karakterizacije polimernih materialov.

  Na FTPO je od Januarja 2020 zaposlen kot asistent za delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

   
 • izr. prof. dr. Miroslav Huskić

  izr. prof. dr. Miroslav Huskić  

  Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo  

  Izr. prof. dr. Miroslav Huskić je diplomiral (1987), magistriral (1991) in doktoriral (1995) na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Podoktorsko usposabljanje je opravil v Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, (sedaj University of Hasselt) v Belgiji (1997-98). V letih 1994-2018 je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, Odsek za kemijo in tehnologijo polimerov v Ljubljani. Bil je direktor in solastnik podjetja Nanosvet d.o.o. (2006-14), predsednik tehničnega odbora SIST/TC-IPMA Polimerni materiali in izdelki, pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (2001-07) ter direktor Centra odličnosti PoliMaT (od 2015).

  S FTPO sodeluje izobraževalno ali raziskovalno od leta 2009, ko je bil izvoljen v naziv docent, leta 2015 pa v naziv izredni profesor.

  V svojem raziskovalnem delu se je ukvarjal s sintezo in karakterizacijo (termično, kemijsko, reološko) različnih polimerov, pripravo polimernih kompozitov in nanokompozitov. Rezultate raziskovalnega dela je predstavil v več kot 50 člankih, na številnih konferencah in 3 patentih.

   
 • izr. prof. dr. Irena Pulko

  izr. prof. dr. Irena Pulko 

  Prodekanica za izobraževanje  

  Izr. prof. dr. Irena Pulko je diplomirala leta 2004 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer je nadaljevala študij na področju poroznih polimerov. Tekom podiplomskega študija je svoje znanje dopolnila na Univerzi v Durhamu, na TU Graz in na Inštitutu za osnovne kemijske procese v Pragi. Doktorski naziv je pridobila leta 2009.

  Trenutno je na Fakulteti za tehnologijo polimerov zaposlena kot visokošolska učiteljica in prodekanica za izobraževanje. Njeno raziskovalno delo je vezano na sintezo in karakterizacijo polimerov pripravljenih z visokim deležem interne faze, biopolimerov in biopolimernih kompozitov. Tekom zaposlitve na FTPO je bila vodja projekta Kreativno jedro FTPO in vključena v več raziskovalnih projektov (evropski projekt HIP - Development of lowcost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations, PolyRegion, PolyRegion ProAct, CelKrog, idr.).

   
 • viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim.

  viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim. 

  Predstojnik centra za sodelovanje z gospodarstvom 

  Silvester Bolka je  magister inženir tehnologije polimerov (2013, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Med svojo poklicno kariero je bil zaposlen na različnih tehničnih funkcijah v Elan d.d. (Begunje, Slovenija), Elan GmbH (Fürnitz/Brnca, Austrija), R-Plast d.o.o. (Lesce, Slovenija) in Center odličnosti Polimerni Materiali in Tehnologije (Ljubljana, Slovenija).

  Na FTPO je od leta 2014 zaposlen kot višji predavatelj in predstojnik Centra za sodelovanje z gospodarstvom. Njegova raziskovalna področja so toplotna, mehanska in kemijska karakterizacija materialov, tehnologije predelave termoplastov s poudarkom na ekstruziji/kompavndiranju in brizganju, (bio)kompoziti, biopolimeri in recikliranje polimerov.

   
 • Janez Slapnik, mag. inž. tehnol. polim.

  Janez Slapnik, mag. inž. tehnol. polim. 

  Asistent 

  Janez Slapnik je magister inženir tehnologije polimerov (2017, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Na FTPO je od leta 2015 zaposlen kot asistent. Med njegovo kariero je pridobival dodatne izkušnje na Polimernem kompetenčnem centru Leoben GmbH in Tehnični univerzi na Dunaju. Njegova raziskovalna področja so materiali za 3D tisk, biopolimeri in inovativne predelovalne metode.

   
 • pred. Maja Turičnik, mag. inž. kem. teh.

  pred. Maja Turičnik, mag. inž. kem. teh. 

  Asistentka 

  Maja Turičnik je magistrica inženirka kemijske tehnike (2015, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, Slovenija).

  Med svojo poklicno kariero je bila zaposlena na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru na gospodarskem projektu za podjetje Krka d.d., podjetju Zollern in v podjetju Eko Ekoinženiring d.o.o..

  Na FTPO je od oktobra 2018 zaposlena kot asistent Splošne kemije, Kemije polimerov in Polimeri za napredne aplikacije.

   
 • Teja Pešl, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM.

  Teja Pešl, MAG. INŽ. TEHNOL. POLIM. 

  Laborantka 

  Teja Pešl je magistrica inženirka tehnologije polimerov (2020, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je zaposlena kot laborantka.

   
 • Rebeka Lorber

  Rebeka Lorber 

  Laborantka 

  Rebeka Lorber je diplomirana inženirka tehnologije polimerov (2018, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je zaposlena kot laborantka.

   
 • Rajko Bobovnik

  Rajko Bobovnik 

  Laborant 

  Rajko Bobovnik je inženir tehnologije prometa. Diplomiral je leta 1989 na Univerzi v Ljubljani, fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

  Zaposlen je bil v različnih podjetjih in ustanovah (UKC Ljubljana, Slovenijaturist, Kompas MTS) ter je poleg tega kar 20 let vodil tudi lastno podjetje. Večinoma je opravljal dela, povezana z logistiko in projektnim delom.

  Na FTPO je zaposlen od leta 2013 kot laborant. Njegove naloge so izvajanje meritev, pomoč pri delu s študenti ter skrb za opremo in laboratorije.

   
 • Tamara Rozman

  Tamara Rozman 

  Laborantka 

  Tamara Rozman je diplomirana inženirka tehnologije polimerov (2018, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija).

  Po diplomi se je zaposlila na FTPO in je zaposlena kot laborantka.

   
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English