Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Vmesnik za povezavo TGA in FTIR (Perkin Elmer, TG-IR-GCMS INTERFACE TL8000)

FT-IR spektrofotometer je aparatura s pomočjo katere lahko na podlagi različnega nihanja molekul dobimo spekter iz katerega lahko odčitamo, katere vezi in funkcionalne skupine so prisotne v posameznem vzorcu.

FT-IR spektroskopija je spektroskopska metoda, ki omogoča (kvalitativno in kvantitativno) identifikacijo kemijske strukture (prisotnost ali odsotnost kemijskih vezi v kemijski strukturi) ter s tem identifikacijo prisotnih snovi. FT-IR spektroskopijo uporabljamo za identifikacijo različnih organskih ter tudi anorganskih materialov.

Termogravimetrija (TG) ali termogravimetrična analiza (TGA) je ena od osnovnih metod v termični analizi. Pri tej tehniki merimo maso snovi v odvisnosti od temperature ali časa pri kontroliranem spreminjanju temperature in v kontrolirani atmosferi. FTIR-TGA analiza je metoda, ki povezuje obe tehniki in nam s pomočjo FTIR spektroskopije omogoča detekcijo vzorcev, ki nastajajo med samo termogravimetrično analizo.

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English