Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Respirometer za analizo biorazgradljivosti (ECHO, RESEP 02)

Respirometer je aparatura, s pomočjo katere merimo končno stopnjo aerobne biorazgradljivosti polimernih  materialov v vodnem mediju ter  končno stopnjo aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod  nadzorovanimi pogoji kompostiranja. Z respirometrom lahko določamo aktivnosti bioloških čistilnih naprav, določamo primernost in hitrost razgradnje posameznih snovi in odpadnih vod v čistilni napravi ter določamo biorazgradnjo odpadkov. Prav tako lahko z njim določamo aktivnosti mikroorganizmov, merimo biološko aktivnost organizmov  (koncentracija ogljikovega dioksida v izdihanem zraku) in merimo aktivnosti fermentacije.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English