Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Programska oprema za LCA analizo (GaBi)

LCA analiza je vodilna metoda za vrednotenje vplivov izdelka na okolje. Igra pomembno vlogo pri načrtovanju in razvoju novih izdelkov ter spremljanju že obstoječih. Z LCA analizo določimo tudi ogljični odtis izdelka. Analiza življenjskega cikla preučuje vpliv produktov na okolje preko celotnega življenjskega cikla, kar pomeni, da analizira njihove vplive vse od pridobivanja surovin, preko proizvodnje in uporabe izdelkov ter vse do odstranjevanja odsluženih izdelkov z recikliranjem oziroma z odlaganjem na odpad.

Vpliv produktov na okolje določimo z:

  • zbiranjem podatkov vseh surovin in o količini energije, ki se v življenjski dobi izdelka porabijo, ter podatkov o količini emisij v vodo, zrak in tla, ki so sproščene v okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka,
  • ocenjevanjem oz. vrednotenjem vplivov na okolje,
  • pravilno interpretacijo rezultatov.
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English