Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Laboratorijski mešalni reaktor

Opis metode

Kemijski reaktor je zaprt prostor v katerem potekajo kemijske reakcije. Poznamo šaržne in kontinurine kemijske reaktore. V laboratorijih se običajno uporabljajo šaržni reaktorji. Pri šaržnem reaktorju reagente prenesemo v zaprt volumen (reakcijska posoda, bučka, čaša, itd.), kjer jih zadržujemo pri določenih pogojih (temperatura, tlak, mešanje, itd.) za določen čas. Po koncu kemijske reakcije nastali produkt izpraznimo iz reaktorja in po potrebni nadaljnjo obdelujemo.

 

Opis naprave

Mešalni reaktor je namensko prilagojen za sintezo polimerov, saj omogoča mešanje tekočin z izredno visoko viskoznostjo ter je opremljen z ogrevanim ventilom, ki omogoča enostavno praznjenje polimerov iz reaktorja. Reaktor ima volumen 2,5 L, tlačno območje delovanja od -1 bar do 6 bar in temperaturno območje delovanja od 25 °C do 350 °C. Opremljen je s spiralnim mešalom, dvema kondenzatorjema, ki omogočata destilacijo pod atmosferskim ali povišanim tlakom in vakuumsko črpalko. Reaktor je računalniško krmljen in omogoča kontrolo temperature reaktorja, hitrosti segrevanja reaktorja, temperature kondenzatorja in tlaka v reaktorju. 

Računalniško krmljenje omogoča izpis parametrov obratovanja reaktorja kot funkcijo časa reakcije. Volumen reaktorja omogoča, da s sintezo ene šarže pridobimo ustrezno količino materiala za nadaljnjo predelavo (npr. kompavndiranje in brizganje plastike). Zasnova reaktorja omogoča enostavno nadgradnjo z dodatno opremo.

 

Primeri uporabe

S pomočjo reaktorja lahko izvedemo različne tipe polimerizacij (verižne in stopenjske polimerizacije) ter modifikacije polimerov.

 

Uporaba v industriji

Mešalni reaktorji se uporabljajo v različnih industrijah (polimerna, kemijska, farmacevtska, prehrambna, itd.) za izvedbo kemijskih reakcij ali mešanje snovi. V polimerni industriji se najpogosteje uporabljajo za sinteze in modifikacije polimerov.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English