Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

UV komora (Intelli-ray 600)

UV komora je aparatura v kateri s pomočjo UV svetlobe aktiviramo fotoiniciator. Ta začetna reakcija služi za aktivacijo monomera in povezavo monomernih enot v polimerno verigo. Na aparaturi lahko nastavimo čas polimerizacije v sekundah in intenziteto polimerizacije.

Omenjena metoda je v primerjavi s termično metodo zelo hitra, saj s pomočjo fotopolimerizacije lahko pripravimo polimer že v 2 minutah.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English