Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Diferenčni dinamični kalorimeter (Mettler Toledo, DSC 2)

Z inštrumentom lahko določimo termične lastnosti materialov, kot so: temperatura tališča, entalpija taljenja, temperatura steklastega prehoda, toplotne kapacitete, določamo lahko kinetiko kemijske reakcije. Material lahko segrevamo in/ali ohlajamo z določeno hitrostjo in merimo energijske spremembe v vzorcu. Lahko ga tudi segrejemo oz. ohladimo na določeno temperaturo in zasledujemo spremembe pri konstantni temperaturi – kristalizacija ali kinetika reakcije. Metoda je primerna za študij polimerov kot so: termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti, lepila, zdravila.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English