Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Termogravimetrični analizator z DSC signalom (Mettler Toledo, TGA/DSC 3+)

Termogravimetrični analizator TGA/DSC 3+, proizvajalca METTLER TOLEDO, se uporablja za merjenje fizikalnih in kemijskih sprememb materiala v odvisnosti od temperature ali časa. V našem primeru bomo lahko zasledovali spremembe v kisikovi ali dušikovi atmosferi. Instrument kontinuirno meri maso vzorca in ga pri tem segreva do želene temperature. Med višanjem temperature se vzorcu znižuje masa. Rezultat je tako imenovani termogram – odstotek mase vzorca glede na začetno masa vzorca v odvisnosti od temperature oz. časa. S pomočjo prvega odvoda lahko določimo temperaturo degradacije materiala. Meritve bomo lahko izvajali do 1100 °C.
S TGA lahko določimo: odparevanje, desorpcijo, toplotni razpad (pirolizo, depolimerizacijo), toplotno stabilnost, oksidacijsko stabilnost, delež hlapnih substanc, delež polimera, delež ogljika (saj, ogljikovih vlaken), delež polnila, delež steklenih vlaken.
Posebnost našega TGA/DSC 3+ je, da imamo poleg TGA signala tudi DSC signal, kar nam bo omogočalo še bolj poglobljeno interpretacijo lastnosti izmerjenih vzorcev.

 

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English