Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska. Fakulteta za tehnologijo polimerov sodeluje v programu Erasmus+ že od leta 2010 in je nosilka

Erasmus listine za terciarno izobraževanje (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE).

 

Interinstitucionalni sporazumi

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima v okviru Erasmus+ programa KA103 sklenjene medinstitucionalne sporazume o izmenjavi študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih z naslednjimi institucijami:

 1. Charles University in Prague, Faculty of Science, Praga, Češka
 2. Montanuniversität Leoben, Leoben, Avstrija
 3. Technische Universität Wien, Dunaj, Avstrija
 4. University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Hrvaška, Split
 5. University of Split, Faculty of Economics, Hrvaška, Split
 6. Yalova Üniversitesi, Faculty of Engineering, Yalova, Turčija
 7. RWTH Aachen University, Faculty of Georesources and Materials Engineering, Aachen, Nemčija
 8. PFH Private University of Applied Sciences, Göttingen, Nemčija
 9. Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Nemčija
 10. Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Avstrija

 

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima sklenjen tudi medinstitucionalni sporazum z naslednjo visokošolsko insitucijo iz partnerske države (mobilnost osebja in študentov bo možna v letu 2019): 

 1. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima s Fakulteto za tehnologijo polimerov podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo.

Mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji lahko traja od 3 do 12 mesecev. Mobilnost za namen prakse pa lahko traja od 2 do 12 mesecev (platforma za izmenjavo informacij o praksah: http://erasmusintern.org).

 

Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev PO diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo v času, ko še imate status.

JAVNI RAZPIS za študij in praktično usposabljanje v tujini za programsko obdobje 2018-2020

Prijava

Vzorci dokumentov:

Študijski sporazum (vzorec 2018)

Študijski sporazum – navodila (2018)

Sporazum za prakso (vzorec 2018)

Sporazum za prakso – navodila (2018)

Sporazum o nepovratnih sredstvih (2018)

Študentska listina (SIEN)

Dodatne finančne spodbude
 

SPODBUDA ZA ŠTUDENTE IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

•Iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko MIZŠ v okviru Operativnega programa 2014-2020.

200 - 220 EUR/mesec

•POGOJ ZA PRIDOBITEV: Študent FTPO, ki je izbran na razpisu za študijsko izmenjavo in (vi ali član vašega skupnega gospodinjstva) v istem študijskem letu prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek ali otroški dodatek.

•Za dokazilo velja Odločba Centra za socialno delo (CSD) o prejemanju enega izmed zgoraj naštetih socialnih transferjev.

Rezultat iskanja slik za ess logoRezultat iskanja slik za mizš logo

 

 

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU ERASMUS+

•Iz sredstev Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

64 EUR/mesec

•POGOJ ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE: Udeleženec Erasmus+ mobilnosti

 

 

Mobilnost osebja

Program Erasmus+ podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega.

Visokošolski učitelji lahko odidejo na izmenjavo z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini. Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.

Strokovnemu osebju visokošolskih institucij pa je namenjena mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v programskem obdobju 2017-2019

Osnovne informacije

Erasmus identifikacijska koda FTPO (ID code): SI MARIBOR09

Identifikacijska oznaka (PIC): 986247986

Erasmus Policy Statement

Koordinatorka Erasmus+ programa

Slika

Sara Jeseničnik 
T: +386 (0)2 620 47 64
E: erasmus@ftpo.eu

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English