Aktualno

Aktualno
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: Opravljanje posameznih izpitov na Fakulteti za tehnologijo polimerov brez statusa študenta
/ Kategorije: Aktualno

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: Opravljanje posameznih izpitov na Fakulteti za tehnologijo polimerov brez statusa študenta

Bi si želeli pridobiti znanje s področja polimernih materialov, polimernih tehnologij ali mogoče znanja s področja managementa kakovosti, proizvodnje, projektov? V tem primeru se lahko na Fakulteto za tehnologijo polimerov vpišete kadarkoli med letom kot občan in opravljate posamezne predmete študijskega programa prve ali druge stopnje Tehnologija polimerov.   

 Na Fakulteti za tehnologijo polimerov ponujamo celovite študijske programe s področja tehnologije polimerov. Poleg rednega in izrednega študija ter usposabljanja za podjetja, ponujamo tudi možnost opravljanje posameznih predmetov. Po opravljenem izpitu si pridobite potrdilo, da ste opravili visokošolski predmet, kjer so navedene kompetence, ki ste si jih pridobili in število kreditnih točk.

 

Predmete izvajajo vrhunski strokovnjaki, ki ponujajo aktualna znanja. Strokovni predmeti, kot na primer Uvod v polimerne materiale, Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Polimerno inženirstvo, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Tehnologije predelave polimernih materialov 1 in 2, Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje, Osnove numeričnih simulacij,…, vsebujejo v povprečju 50% seminarskih in laboratorijskih vaj. Vaje se izvajajo v vrhunsko opremljenih laboratorijih, s čimer je zagotovljeno, da si boste pridobili tudi praktična znanja. Poleg teh predmetov, pa lahko na fakulteti opravljate tudi podporne predmete, kot so Projektni management, Proizvodni management, Management kakovosti,…

 

Informacije o predmetih, ki jih lahko opravljate, njihovih nosilcih, vsebini, kompetencah, ki si jih boste pridobili in načinu ocenjevanja, najdete na spletni strani https://www.ftpo.eu/%C5%A0tudij/%C5%A0tudij/Tehnologija-polimerov-I-stopnja/Predmetnik ter https://www.ftpo.eu/%C5%A0tudij/%C5%A0tudij/Tehnologija-polimerov-II-stopnja/Predmetnik.

 

Kaj pomeni biti vpisan kot občan? 

Občan je oseba, ki nima statusa študenta , kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete. 
 

Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve ali druge stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program. Pogoj je, da posameznik izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, kamor spadajo izbrani predmeti. 
 

Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete. 

 

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Cena posamezne kreditne točke za posamezno stopnjo študija je določena v ceniku fakultete, ki je objavljen na spletni strani. Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in enkratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta. 

 

Kdaj in kako se izvajajo predmeti? 

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov potekata redni in izredni študij prve stopnje Tehnologija polimerov in izredni študij druge stopnje Tehnologija polimerov.

 

Predmeti na rednem študiju se izvajajo čez teden, predmeti na izrednem študiju pa praviloma ob petkih popoldan in sobotah dopoldan, in sicer v kombinirani obliki (delno na daljavo in delno v živo v laboratorijih FTPO). Predmeti na rednem študiju tečejo vzporedno, med tem ko se na izrednem študiju predmeti izvajajo zaporedno, kar pomeni eden za drugim. Za več informacij glede urnika izvajanja kontaktirajte Referat za študentske zadeve (referat@ftpo.eu). 

 

Kakšno potrdilo prejmem po uspešno opravljenem izpitu? 

Po uspešno opravljenem izpitu si pridobite potrdilo o opravljenem izpitu, ki vsebuje tudi kompetence, ki ste si jih pridobili, oceno in število kreditnih točk. Te kreditne točke lahko potem uveljavljate ob vpisu v študijski program Tehnologija polimerov, katerega del je ta predmet ali pri vpisu na druge fakultete, če te fakultete priznavajo predmet iz tega področja. 

 

Kako se vpišem kot občan? 

Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite. Obrazec se nahaja na naši spletni strani, dobite pa ga tudi v Referatu za študijske zadeve (referat@ftpo.eu),  Priložite morate dokazilo o zaključeni izobrazbi (trenutno zadostuje samo fotokopija). Vso dokumentacijo pošljete na naslov fakultete, ali na elektronski naslov referat@ftpo.eu.

Na podlagi prejete dokumentacije vas kontaktira Referat za študijske zadeve in vam poda vse potrebne informacije (urnik, dostop do spletnega referata, dostop do aplikacije MS Teams). 

Koliko stane izvedba predmeta z izpitom? 

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto enkratno opravljanje izpita. 

Vrednost  1 kreditne točke (KT) na posameznih študijskih programih je objavljena v Ceniku storitev FTPO za posamezno študijsko leto in trenutno znaša 50 EUR.
 Ne zamudite priložnosti za pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja na enem od najbolj perspektivnih področij gospodarstva. 

Prejšnji članek NOVIČNIK FTPO, februar - marec 2021
Naslednji članek INTERVJU S ČLANICO KOLEGIJA FTPO, Majo Mešl, predstojnico Kariernega centra in mednarodne pisarne ter Tajnikom fakultete

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English