Predmetnik

Predmetnik

1. letnik

Predmet KT UDŠ SDŠ KU P SV LV Učni načrt
Tehniška fizika 10 300 180 120 60 60  Preglej
Elektrotehnika 4 120 75 45 30 15  Preglej
Tehniška matematika 10 300 180 120 60 60  Preglej
Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo 4 120 70 50 15 35  Preglej
Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja 10 300 150 150 60 30 60  Preglej
Splošna kemija 10 300 150 150 90' 30 30  Preglej
Strokovni tuji jezik 3 90 60 30 15 15  Preglej
Proizvodni management 5 150 90 60 30 30  Preglej
Uvod v polimerne materiale 4 120 75 45 30 15  Preglej

2. letnik

Predmet KT UDŠ SDŠ KU P SV LV Učni načrt
Kemija polimerov 10 300 165 135 80 55  Preglej
Polimerni kompoziti 4 120 75 45 30 10 5  Preglej
Nauk o materialih 9 270 155 115 85 10 20  Preglej
Transportni pojavi in reologija polimernih materialov 9 270 155 115 85 30  Preglej
Napredno 3D modeliranje 6 180 105 75 30 45  Preglej
Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti 4 120 60 60 30 30  Preglej
Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja 5 150 90 60 45 15  Preglej
Projektni management 4 120 75 45 15 30  Preglej
Senzorji in aktuatorji 3 90 45 45 30 15  Preglej
Tehnologije predelave polimernih materialov 1 6 180 105 75 30 20 25  Preglej
Skupaj 60 1800 1030 770 460 100 210  

3. letnik

Izbirni modul Predmet KT UDŠ SDŠ KU P SV LV DR Učni načrt
Polimerno inženirstvo 6 180 90 90 45 25 20  Preglej
Tehnologije predelave polimernih materialov 2 7 210 125 85 35 20 30  Preglej
Vzdrževanje mehatronskih naprav 3 90 45 45 30 5 10  Preglej
Ekonomika podjetja 5 150 90 60 30 30  Preglej
Praktično usposabljanje 16 320 320 320  Preglej
Diplomsko delo 5 150 135 15 15  
Polimerni materiali Polimeri v premazih 5 150 100 50 25 10 15  Preglej
Polimerni materiali Funkcionalni polimerni materiali 5 150 100 50 25 25  Preglej
Polimerni materiali Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije 5 150 100 50 25 10 15  Preglej
Polimerni materiali Polimerni materiali za 3d tisk 3 90 45 45 15 30  Preglej
Konstruiranje in izdelava orodij 3D konstruiranje orodij 5 150 100 50 25 25  Preglej
Konstruiranje in izdelava orodij Postopki izdelave orodij 5 150 100 50 25 25  Preglej
Konstruiranje in izdelava orodij 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo 5 150 100 50 15 35  Preglej
Konstruiranje in izdelava orodij Osnove numeričnih simulacij 3 90 45 45 15 30  Preglej
Skupaj 60 1640 830 810 230/220* 125/165* 120/90* 335  
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English