Aktualno

Aktualno
Datum dogodka: 20. 8. 2021 - 20. 8. 2021 Izvozi dogodek (.ics)
ŠTUDIRAJ IZREDNO: KOMBINIRAN IZREDNI ŠTUDIJ I. IN II. STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV
/ Kategorije: Aktualno

ŠTUDIRAJ IZREDNO: KOMBINIRAN IZREDNI ŠTUDIJ I. IN II. STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV

 • Ste zaposleni v podjetju, ki predeluje polimerne materiale (plastiko, gumo, kompozite)?

 • Si želite izkoristiti priložnost graditi vašo kariero v eni izmed najbolj perspektivnih panog na svetu?

 • Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?

 

Če ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Izredni študij se bo izvajal na način kombinacije klasičnega načina študija in študija na daljavo. Del aktivnosti pri študijskih predmetih bo potekal online – preko spletnih učilnic (večina predavanj v živo preko spleta, določeni posnetki predavanj na e-portalu, dostopnost gradiva preko spletnega portala, ustni zagovori), laboratorijske vaje pa se bodo izvajale v laboratorijih FTPO Slovenj Gradcu ob petkih popoldan in sobotah dopoldan.

»ŠTUDIJ OB DELU ZA VSE, KI ŽELITE PRIDOBITI SODOBNA ZNANJA O POLIMERNIH MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH«

Lahko pa nas pokličete tudi na 041 628 873 (izr. prof. dr. Irena Pulko, Prodekanica za izobraževanje).

 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV

»IZREDNI ŠTUDIJ TEHNOLOGIJE POLIMEROV – ŠTUDIJ ZA INŽENIRJE PRIHODNOSTI«

Kaj ponujamo?

 • Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove priprave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalniško podprtih tehnologij. Pridobili boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa.
 • Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov.
 • Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva.

 

Kakšne kompetence si boste pridobili?

 • Obvladal temeljna znanja s področja naravoslovja (matematike, kemije, fizike) in tehnike ter bo sposoben povezovati znanja z različnih področij in jih aplicirati na področje tehnologije polimernih materialov.
 • Poznal raznovrstne materiale v industriji polimernih materialov in tehnologij, njihove lastnosti, prednosti in omejitve.
 • Razumel vpliv zgradbe materiala na vseh ravneh (od kemijske do supramolekularne in morfološke) na lastnosti polimernih izdelkov ter posledično na primernost takega materiala za predelavo in uporabo, vključno z okoljskimi vidiki izdelkov iz teh materialov.
 • Znal določiti tehnologijo izdelave za vsak polimerni izdelek ter poznal osnovne zakonitosti orodij. Znal izbrati ustrezne parametre postopka predelave polimernega materiala glede na zgradbo in lastnosti polimera.
 • Znal optimizirati proces predelave polimernih materialov, tudi s pomočjo numeričnih simulacij, ter odpraviti napake pri predelavi polimernih materialov. Znal bo izbrati ustrezne stroje, periferne naprave in orodja ter vzdrževati stroje, orodja in naprave.
 • Znal poiskati vzroke za težave, ki nastopijo med procesom predelave polimernih materialov, z uporabo kemijskih, termičnih in mehanskih analiznih metod.
 • Znal samostojno uporabljati 3D tehnike modeliranja in konstruiranja ter izvesti enostavno simulacijo brizganja polimerov in enostavne strukturne analize.
 • Sposoben kreirati zahteve za izdelavo orodja. Znal skonstruirati izdelek iz polimernih materialov, ob upoštevanju priporočil za konstruiranje, in znal zanj izbrati ustrezen material ter tehnologijo izdelave glede na tehnološke pogoje predelave in eksploatacijske zahteve.
 • Poznal načine vodenja in organizacije sodobne proizvodnje ter spremljanja njene učinkovitosti, znal načrtovati in voditi proizvodnjo ter tehnološke operacije ter načrtovati in obvladovati elemente kakovosti, skladne z mednarodnimi standardi ter uporabiti ustrezne informacijske sisteme za vodenje in obvladovanje poslovanja.
 • Poznal različne pristope projektnega managementa, znal pripraviti predlog enostavnega projekta in ga samostojno voditi ter stroškovno ovrednoti projekt in identificirati ter obvladati projektna tveganja.
 • Razumel bo temeljne ekonomske kategorije, načela in pravila, povezana z delovanjem in poslovanjem podjetja, poznal metode amortiziranja, kalkuliranja stroškov in lastnih cen ter znal pripraviti osnovne kalkulacije stroškov in izračunati lastno ceno izdelkov ter presoditi poslovno uspešnost podjetja.

 

Informativni dan za redni in izredni študij:

 • 20. 8. 2021 ob 16.00 (dodiplomski študij)

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE TEHNOLOGIJA POLIMEROV

»ŠTUDIJ OB DELU ZA VSE, KI ŽELITE PRIDOBITI SODOBNA ZNANJA O POIMERNIH MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH«

 

 • Delate v podjetju, ki predeluje polimerne materiale?
 • Imate končan študij strojništva, kemije ali kaj sorodnega in opažate, da vam primanjkuje znanj s področja polimernih materialov, tehnologij in mehkih znanj za vodenje oddelka, proizvodnje, …?
 • Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?

Če ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Kaj ponujamo?

 • Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij. Pridobili pa si boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa.
 • Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov.
 • Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva.

Kakšne kompetence si boste pridobili?

 • Obvladovanje širokega in poglobljenega znanja o polimernih materialih, proizvodnji, modifikaciji in predelavi polimernih materialov, primerno za ustvarjanje inovacij, novih idej in uporabo pridobljenega znanja v industrijsko in raziskovalno/razvojno okolje.
 • Sposobnost uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu na področju tehnologije polimernih materialov.
 • Spretnosti za vodenje in izvajanje laboratorijskih postopkov ter poznavanje instrumentov in njihovega delovanja za izvajanje analiz in za ovrednotenje rezultatov.
 • Sposobnost vodenja in izvajanja projektov na laboratorijski, pilotni in industrijski ravni.
 • Sposobnost za samostojno in varno izvajanje eksperimentalnega dela ter za vrednotenje eksperimentalnih postopkov in rezultatov.
 • Znanje in kompetence, ki ustrezajo zahtevam naprednih tehnologij in uporab s področja tehnologije polimernih materialov in sorodnih področij.
 • Poznavanje analitskih metod za karakterizacijo polimerov in polimernih materialov ter sposobnost interpretacije rezultatov analiz.
 • Razumevanje pomembnosti trajnostnega razvoja in trajnostne pridelave in uporabe polimernih materialov ter sposobnost načrtovanja produktov iz polimernih materialov z upoštevanjem trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost razumevanja odnosov med zgradbo, mikrostrukturo in lastnostmi kovinskih in nekovinskih materialov.
 • Poznavanje pomena dodatkov polimernim materialov nano dimenzij ter razumevanje nano efektov.
 • Razumevanje pomena in izvora polimernih materialov iz obnovljivih virov.
 • Razumevanje pomena biorazgradljivosti in biozdružljivosti pri uporabi polimerov v biomedicini.
 • Sposobnost povezave površinske strukture polimernega materiala z adhezijskimi lastnostmi ter poznavanje postopkov karakterizacije površin.
 • Poznavanje priprave in predelave večkomponentnih polimernih materialov.
 • Poznavanje in razumevanje pomembnosti kakovostnega oblikovanja in konstruiranja polimernih izdelkov in orodij.
 • Teoretično in praktično poznavanje in razumevanje reoloških zakonitosti za potrebe načrtovanja procesov predelave polimerov.
 • Poznavanje teorije in prakse numeričnih metod za potrebe reševanja konstrukcijskih problemov pri predelavi polimerov.
 • Razumevanje celovitosti poslovnega okolja v organizacijah in povezanosti med različnimi managerskimi procesi v njem ter sposobnost uporabe tega znanja, predvsem znanja o projektnem delu, managementu proizvodnje, delu z ljudmi in obvladovanju sprememb v praksi.
 • Sposobnost razumevanja, kritične analize, sinteze in uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj managementa kakovosti v poslovnem in proizvodnem okolju ter razumevanje uvajanja sistema managementa kakovosti v specifične proizvodne procese razvoja, izdelave in prodaje.

 

Informativni dan:

 • 3. 9. 2021 ob 16:00 (magistrski študij)

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English