Informativna prijava - Visokošolski strokovni študijski program I. Stopnje tehnologija polimerov

Informativna prijava - Visokošolski strokovni študijski program I. Stopnje tehnologija polimerov

"IZREDNI ŠTUDIJ TEHNOLOGIJE POLIMEROV – ŠTUDIJ ZA INŽENIRJE PRIHODNOSTI!"

Oddajte informativno prijavo tukaj.

 

Ste zaposleni v podjetju, ki predeluje polimerne materiale (plastiko, gumo, kompozite)?

Si želite izkoristiti priložnost graditi vašo kariero v eni izmed najbolj perspektivnih panog na svetu?

Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?

 

Če ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

 

Način študija:

Fakulteta ponuja redni in izredni študij. Izredni študij za študente ob delu se bo izvajal ob petkih popoldan in sobotah dopoldan v prostorih fakultete v Slovenj Gradcu. Nekaj predavanj pa se bo, če bo dovolj zanimanja s strani študentov, izvajalo tudi na daljavo.

 

Kaj ponujamo?

 

 • Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij. Pridobili pa si boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa.
 • Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov.
 • Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva.

 

Kakšne kompetence si boste pridobili?

 

 • Obvladal temeljna znanja s področja naravoslovja (matematike, kemije, fizike) in tehnike ter bo sposoben povezovati znanja z različnih področij in jih aplicirati na področje tehnologije polimernih materialov.
 • Poznal raznovrstne materiale v industriji polimernih materialov in tehnologij, njihove lastnosti, prednosti in omejitve.
 • Razumel vpliv zgradbe materiala na vseh ravneh (od kemijske do supramolekularne in morfološke) na lastnosti polimernih izdelkov ter posledično na primernost takega materiala za predelavo in uporabo, vključno z okoljskimi vidiki izdelkov iz teh materialov.
 • Znal določiti tehnologijo izdelave za vsak polimerni izdelek ter poznal osnovne zakonitosti orodij. Znal izbrati ustrezne parametre postopka predelave polimernega materiala glede na zgradbo in lastnosti polimera.
 • Znal optimizirati proces predelave polimernih materialov, tudi s pomočjo numeričnih simulacij, ter odpraviti napake pri predelavi polimernih materialov. Znal bo izbrati ustrezne stroje, periferne naprave in orodja ter vzdrževati stroje, orodja in naprave.
 • Znal poiskati vzroke za težave, ki nastopijo med procesom predelave polimernih materialov, z uporabo kemijskih, termičnih in mehanskih analiznih metod.
 • Znal samostojno uporabljati 3D tehnike modeliranja in konstruiranja ter izvesti enostavno simulacijo brizganja polimerov in enostavne strukturne analize.
 • Sposoben kreirati zahteve za izdelavo orodja. Znal skonstruirati izdelek iz polimernih materialov, ob upoštevanju priporočil za konstruiranje, in znal zanj izbrati ustrezen material ter tehnologijo izdelave glede na tehnološke pogoje predelave in eksploatacijske zahteve.
 • Poznal načine vodenja in organizacije sodobne proizvodnje ter spremljanja njene učinkovitosti, znal načrtovati in voditi proizvodnjo ter tehnološke operacije ter načrtovati in obvladovati elemente kakovosti, skladne z mednarodnimi standardi ter uporabiti ustrezne informacijske sisteme za vodenje in obvladovanje poslovanja.
 • Poznal različne pristope projektnega managementa, znal pripraviti predlog enostavnega projekta in ga samostojno voditi ter stroškovno ovrednoti projekt in identificirati ter obvladati projektna tveganja.
 • Razumel bo temeljne ekonomske kategorije, načela in pravila, povezana z delovanjem in poslovanjem podjetja, poznal metode amortiziranja, kalkuliranja stroškov in lastnih cen ter znal pripraviti osnovne kalkulacije stroškov in izračunati lastno ceno izdelkov ter presoditi poslovno uspešnost podjetja.

 

Informativna prijava

Zanimam se za program (izberite)
Izberite vrsto študija
Ime in Priimek
Elektronska pošta
Telefonska številka
Kraj bivanja
Bi nam želeli še kaj sporočiti?
Strinjam se, da stopite v stik z mano tudi prek SMS/GSM.
Strinjam se, da stopite v stik z mano tudi prek SMS/GSM
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FTPO interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene interne analize in statistične obdelave.
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FTPO interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene interne analize in statistične obdelave.
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English