Informativna prijava - Magistrski študijski program II. Stopnje tehnologija polimerov

Informativna prijava - Magistrski študijski program II. Stopnje tehnologija polimerov

"ŠTUDIJ OB DELU ZA VSE, KI ŽELITE PRIDOBITI SODOBNA ZNANJA O POLIMERNIH MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH"

 

Oddajte informativno prijavo tukaj.

 

Delate v podjetju, ki predeluje polimerne materiale?

Imate končan študij strojništva, kemije ali kaj sorodnega in opažate, da vam primanjkuje znanj s področja polimernih materialov, tehnologij in mehkih znanj za vodenje oddelka, proizvodnje, …?

Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?

 

Če ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

 

Način študija:

 

Fakulteta ponuja redni in izredni študij. Izredni študij za študente ob delu se bo izvajal ob petkih popoldan in sobotah dopoldan v prostorih fakultete v Slovenj Gradcu. Nekaj predavanj pa se bo, če bo dovolj zanimanja s strani študentov, izvajalo tudi na daljavo.

 

Kaj ponujamo?

 

 • Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij. Pridobili pa si boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa.
 • Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov.
 • Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva.

 

Kakšne kompetence si boste pridobili?

 

 • Sposobnost demonstriranja poglobljenega znanja in razumevanja bistvenih dejstev, konceptov, principov in teorij, ki se nanašajo na področja študija na 2. stopnji.
 • Sposobnost uporabe znanja in metodologij pri reševanju kvalitativnih in kvantitativnih kompleksnih problemov ter v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu.
 • Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov, procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje. Sposobnost strokovne analize in sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic.
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst stroke.
 • Objektivnost pri doseganju, vrednotenju rezultatov in predstavitvi raziskovalnih rezultatov.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Sposobnost reševanja multidisciplinarnih problemov v sodelovanju z ožjimi sodelavci ter sodelujočimi iz drugih delovnih okolij in področij.
 • Obvladovanje informacijskih tehnologij za uspešno strokovno delo, tudi za vodenje ter izvajanje industrijskih in raziskovalno/razvojnih projektov.
 • Sposobnost oblikovanja strokovnega mnenja; v primerih, ko razpolagajo s pomanjkljivimi ali omejenimi informacijami, te znajo poiskati.
 • Usposobljenost za jasno in učinkovito komuniciranje/sporočanje zaključkov, utemeljitev in znanja za strokovno in laično javnost.
 • Etična refleksija in zavezanost k profesionalni etiki.
 • Sposobnost strokovnega sodelovanja in učinkovitega komuniciranja tudi v mednarodnem okolju (v tujem jeziku) ter sposobnost organiziranja dela in za timsko delo.
 • Prevzemanje odgovornosti za lasten profesionalni razvoj in vseživljenjsko učenje.
 • Znanja in kompetence za nadaljevanje študija na 3. stopnji.

 

Informativna prijava

Zanimam se za program (izberite)
Izberite vrsto študija
Ime in Priimek
Elektronska pošta
Telefonska številka
Kraj bivanja
Bi nam želeli še kaj sporočiti?
Strinjam se, da stopite v stik z mano tudi prek SMS/GSM.
Strinjam se, da stopite v stik z mano tudi prek SMS/GSM
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FTPO interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene interne analize in statistične obdelave.
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FTPO interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene interne analize in statistične obdelave.
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English