Alumni FTPO

Alumni FTPO

ZAKAJ ALUMNI FTPO​?

Želimo, da tudi po končanem študiju ohranjate stike z nami, z  mentorji, predavatelji in sošolci ter ostalimi diplomanti. Želimo, da se vračate nazaj na fakulteto, naj si bo po nova znanja, po poglabljanje obstoječih ali tkanje novih, tako družabnih, kot tudi poslovnih vezi.​

Zavedamo se, da ste uspešni Alumni FTPO najboljši promotorji naših študijskih programov. FTPO alumnom stoji ob strani in jim nudi podporo ter informacije pri gradnji njihovih kariernih poti.​

S formalno vzpostavitvijo ALUMNI FTPO želimo aktivno spodbuditi sodelovanje med diplomanti in FTPO ter vam ponuditi kakovostnejše aktivnosti.​

​KAJ JE ALUMNI FTPO?​

  • Alumni FTPO je združenje vseh  diplomantk, diplomantov, magistric in magistrov Fakultete za tehnologijo polimerov in njenih pravnih prednic, ki s pristopno izjavo izrazijo željo postati članica/član Alumni FTPO, z namenom  povezovanja in sodelovanja diplomantov med seboj, s fakulteto, delodajalci in javnostmi.​​

  • Alumni FTPO  deluje v okviru fakultete, ki zagotavlja sredstva in pogoje za njegovo delovanje.

 

VIZIJA ALUMNI FTPO​

Alumni FTPO je dinamična in aktivna skupnost alumnov, ki gradi pripadnost diplomantov do fakultete in medsebojno povezanost. Usmerjena je v informiranje, vključevanje, razvoj storitev za svoje člane – za njihovo blaginjo in kakovost fakultete.​

 

PRAVILNIK O ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU ​ALUMNI KLUBA FAKULTETE ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV

PRISTOPNA IZJAVA

 

BROŠURA - DEJAVNOSTI CENTRA ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM FTPO

 

KARIERNE ZGODBE DIPLOMANTOV FTPO

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English