Vpis kot občan - Opravljanje posameznih predmetov

Vpis kot občan - Opravljanje posameznih predmetov

Vpis kot občan

Bi si želeli pridobiti znanje s področja polimernih materialov, polimernih tehnologij, ali mogoče znanja s področja managementa kakovosti, proizvodnje, projektov? V tem primeru se lahko na Fakulteto za tehnologijo polimerov kadarkoli med letom vpišete kot občan in opravljate posamezne predmete študijskega programa prve ali druge stopnje Tehnologija polimerov.

Seznam predmetov prve stopnje in druge stopnje.

 

Kaj pomeni biti vpisan kot občan?

Občan je oseba, ki nima statusa študenta , kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete.

Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve ali druge stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program. Pogoj je, da posameznik izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, kamor spadajo izbrani predmeti.

Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete.

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Cena posamezne kreditne točke za posamezno stopnjo študija je določena v ceniku fakultete. Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in enkratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta.

 

Kdaj in kako se izvajajo predmeti?

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov potekata redni in izredni študij prve stopnje Tehnologija polimerov, in izredni študij druge stopnje Tehnologija polimerov.

Predmeti na rednem študiju se izvajajo čez teden, predmeti na izrednem študiju pa praviloma ob petkih popoldan in sobotah dopoldan, in sicer v kombinirani obliki (delno na daljavo in delno v živo v laboratorijih FTPO). Predmeti na rednem študiju tečejo vzporedno, med tem ko se na izrednem študiju predmeti izvajajo zaporedno, kar pomeni eden za drugim. Za več informacij glede urnika izvajanja kontaktirajte referat za študentske zadeve (referat@ftpo.eu).

 

Kakšno potrdilo prejmem po uspešno opravljenem izpitu?

Po uspešno opravljenem izpitu si pridobite potrdilo o opravljenem izpitu, ki vključuje oceno in število kreditnih točk. Te kreditne točke lahko potem uveljavljate ob vpisu v študijski program Tehnologija polimerov, katerega del je ta predmet ali pri vpisu na druge fakultete, če te fakultete priznavajo predmet iz tega področja.

 

Kako se vpišem kot občan?

Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite.

Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (trenutno zadostuje samo fotokopija).
Prijavo z dokazilom pošljete na sedež fakultete na naslov:
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Ozare 19
2380 Slovenj Gradec

ali
skenirano na e-naslov: referat@ftpo.eu

Na podlagi prejete dokumentacije vas kontaktira referat za študijske zadeve in vam poda vse potrebne informacije (urnik, dostop do spletnega referata, dostop do aplikacije MS Teams).

 

Kako se prijavim na izpite?

Na izpite se občani prijavljate preko spletnega referata.

Prijava na izpit je možna do najkasneje 3 dni pred izpitnim rokom, odjava od izpita pa do najkasneje 2 dni pred izpitnim rokom.

 

Koliko stane izvedba predmeta z izpitom?

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto enkratno opravljanje izpita.

Vrednost 1 kreditne točke (KT) na posameznih študijskih programih je objavljena v Ceniku storitev FTPO za posamezno študijsko leto.

Primer izračuna za predmet Uvod v polimerne materiale (Študijski program prve stopnje Tehnologija polimerov, 1. letnik)

Število kreditnih točk predmeta (KT): 4 KT
Cena na KT v študijskem letu 2020/2021: 50 EUR
Cena predmeta: 50 EUR x 4 KT = 200 EUR

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English