Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Tukaj si lahko ogledate seznam aktualnih in zaključenih raziskovalnih projektov, pri katerih je in še sodeluje naša fakulteta kot aktivna partnerica.

Tekoči projekti

START CIRCLES

                                                      

           

                      

 

 

Projekt Start Circles spada pod projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«. Več o samem programu Interreg najdete tukaj.   

Spletna stran projekta: http://www.si-at.eu/si2/start-circles/

Trajanje projekta: 1. september 2018 – 31. avgust 2021

Vrednost celotnega projekta (vseh sodelujočih partnerjev): 686.039,24 €

Projektni partnerji:

 1. Gospodarska zbornica Slovenije (vodilni partner)
 2. Wood Carinthian Competence Center
 3. LIMNOS doo, Podjetje za aplikativno ekologijo
 4. asteenergy – Ingenieurbüro für erneuerbare Energie, Forst- und Holzwirtschaft Christoph Aste Dipl.Ing, Msc.
 5. Fakulteta za tehnologijo polimerov
 6. Karl-Franzens-Universität Graz
 7. Forschung Burgenland GmbH

Na spletni strani projekta ( http://www.si-at.eu/si2/start-circles/ ) je predstavljeni projekt START CIRCLES -Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige - predstavljen takole:

»Krožno gospodarstvo (s številnimi novimi direktivami) pred podjetja postavlja nove izzive. Več pozornosti kot doslej bo potrebno posvetiti uporabi recikliranih oziroma predelanih materialov. Potrebne bodo inovacije in nove tehnologije za izboljšanje postopkov reciklaže in predelave materialov s povečanjem snovnega izplena teh postopkov. V programskem območju so opazne velike regionalne razlike v zmožnostih inoviranja in prav MSP manjkajo ključni partnerji v podporo inovacijam. Projektno območje ponuja dobre pogoje za skupno reševanje teh problemov. V programskem območju so v mednarodno tokove vpete R&R institucije na področju materialov (polimeri, les). Obstaja tudi jasna (politična) zaveza k trajnosti.

Glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji.

Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.
START CIRCLES je bil oblikovan z vidika MSP in R&R organizacij in njihovih potreb, da bi lahko spremljali MSP od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.

Sledeči pristopi so v projektu novi/inovativni:

 • dokumentiranje in uporaba R&R znanj za spodbujanje krožnega gospodarstva
 • nove oblike sodelovanja, še posebej oblikovanja vrednostnih verig, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstvu (izobraževanje mediatorjev)
 • spremljanje MSP pri sodelovanju s RR
 • podpora pri uvedbi novih izdelkov na podlagi novih poslovnih modelov
 • priporočilo politikam na novo temo: poslovni modeli za krožno gospodarstvo«

 

IZDANE PUBLIKACIJE: 

 

Objavljen razpis:

START CIRCLES RAZPIS ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA ZA VKLJUČITEV V RAZVOJNO-RAZISKOVALNE PROJEKTE - zaključen

 

Več o projektu lahko najdete na uradni spletni strani START CIRCLES, kjer so na voljo vsi rezultati projekta ter primeri dobrih praks.

Vrstni red projektov10

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Zaključeni projekti

Projekt »MAPgears - Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki« je...
CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov. Projekt CoSiMa se umešča na...
Projekt Start Circles spada pod projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«. Glavni cilj projekta...
Projekt PolyMetal spada med odobrene projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenja-Avstrija«. Glavni cilj...
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English