Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor diplomskega dela Luke Povšeta
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor diplomskega dela Luke Povšeta

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom doc. dr. Blaža Nardina, mentorja izr. prof. dr. Miroslava Huskića in članice, izr. prof. dr. Irene Pulko je Luka Povše 19. decembra 2019 uspešno opravil zagovor diplomskega dela z naslovom »Vpliv različnega MFI na lastnosti brizganih kosov iz poliftalamida«.

Povzetek:

»V industriji predelave polimernih materialov se, glede na zahteve izdelka, uporabljajo različni polimeri. Včasih, ko so zahteve za končne lastnosti brizganega kosa ostrejše, je smiselno iskati ustreznejši material, kar velikokrat privede do odločitve po kompozitnem materialu. V našem primeru, v podjetju BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje, izdelujemo polizdelek za kavni avtomat, ki je v stiku z vodo in mora biti dimenzijsko stabilen pri temperaturi 100 °C. Glede na te zahteve je bil izbran material Grivory, ki ima standard za stik z vodo in živili. Ker pa za ta material še ni bilo narejenih širših raziskav, smo se odločili, da bomo raziskovali vpliv indeksa tečenja taline (MFI) na njegove lastnosti. V ta namen smo na FTPO izbrizgali vzorce za določevanje mehanskih lastnosti in jih analizirali z nateznim preizkusom, dinamično mehansko analizo (DMA), diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC) in termogravimetrično analizo (TGA). Iz istih materialov smo v BSH Hišni aparati izbrizgali realne izdelke in jih analizirali z metodo računalniške tomografije (CT). Ugotovili smo, da vrednost MFI vpliva na rezultate nateznega preizkusa, DMA in računalniške tomografije, medtem ko na rezultate, dobljene iz analiz DSC in TGA, sprememba MFI ni imela velikega vpliva oz. je ta zanemarljiv. Ugotovili smo, da pri višjih vrednostih MFI dobimo nižji E-modul, vendar višjo natezno trdnost in raztezek pri pretrgu. Temperatura steklastega prehoda (Tg) se z višanjem MFI zmanjšuje. Pri CT analizi smo ugotovili, da polizdelki z višjim MFI vsebujejo večji volumen zračnih mehurčkov..«

Prejšnji članek Predstavitveni film FTPO s strani NAKVIS
Naslednji članek Ekskurzija v podjetje TGK d.o.o. – brizganje gume

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English