Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna FTPO je namenjena organiziranju mednarodnih mobilnosti študentov in osebja na FTPO. Namenjena je študentom, visokošolskih učiteljem in sodelavcem, ostalim zaposlenim na FTPO. Prav tako pa skrbi tudi za organizacijo mednarodne mobilnosti vabljenega osebja iz tujine.

Poglobljeno mednarodno sodelovanje

Fakuleta za tehnologijo polimerov za tehnologijo polimerov je v zadnjem obodbju zelo poglobila mednarodno sodelovanje, predvsem s pomočjo različnih projektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Internacionalizacija visokega šolstva, Kreativno jedro FTPO), čezmejnih projektov (PolyRegion, Factory Labs) ter projekta za mobilnost Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo - EACEA (Erasmus +, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals, in Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnerships for higher education).

V okviru teh projektov je FTPO stkala nova partnerstva s številnimi tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter podjetji. Tuji visokošolski učitelji so kot gostujoči predavatelji obogatili študijski proces in študentom ter visokošolskim učiteljem predstavili nova spoznanja in nove načine poučevanja.

 

Skupaj s tujimi partnerji smo za študente organizirali tudi zanimive obštudijske dejavnosti, in sicer dve mednarodni delavnici, poletno šolo ter seminarje in konference z domačimi in tujimi strokovnjaki. Za podjetja in zavode, ki se ukvarjajo s področjem polimernih materialov in tehnologij, pa smo skupaj z Univerzo v Leobnu in drugimi institucijami iz sosednje Avstrije razvili 5 novih programov za usposabljanje ter tri B2B dogodke in mednarodno konferenco na temo ekstrudiranja. Nova partnerstva že rojevajo nove razvojne/raziskovalne aktivnosti in nove priložnosti za mobilnost naših študentov in sodelavcev.

 

Projekt Internacionalizacija visokega šolstva

Največ mednarodnih aktivnosti je bilo izvedenih v okviru projekta Internacionalizacija visokega šolstva, ki je bil zaključen 30. junija 2015 in je trajal 2 leti.

Fakultete za tehnologijo polimerov je v okviru izvajanja tega projekta:

  • za obdobje enega semestra zaposlila tujega visokošolskega učitelja, doc. dr. Thomasa Lucyshyna z Univerze v Leobnu, Avstrija, ki je sodeloval pri izvajanju predmetov Transportni pojavi, Računalniške integracije 3 in Tehnologija predelave polimerov;
  • izvedla devet krajših gostovanj tujih strokovnjakov, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih sklopov predmetov,
  • organizirala dve mednarodni delavnici s sodelujočimi tujimi strokovnjaki ter
  • izdala novo posodobljeno predstavitveno brošuro Fakultete za tehnologijo polimerov v treh tujih jezikih.

Koordinator

Slika

Sara Jeseničnik
T: +386 (0)2 620 47 64
E: sara.jesenicnik@ftpo.eu

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English