Termična in kemijska karakterizacija polimerov

Termična in kemijska karakterizacija polimerov

Termična in kemijska karakterizacija polimerov

 • določitev in primerjava stopnje kristaliničnosti polimera
 • ovrednotenje termične zgodovine-predelave polimera
 • določitev maks. časa zadrževanja taline termoplasta v polžu
 • določitev časa utrjevanja duroplasta v povezavi s temperaturo
 • določitev temperature degradacije polimera
 • določitev vrste polimera
 • določitev vrste anorganskega polnila v polimeru
 • določitev deleža anorganskega polnila v polimeru
 • določitev temperature steklastega prehoda (Tg) polimera
 • določitev in primerjava tališč polimera
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English