Referenčni projekti

Referenčni projekti

Referenčni projekti

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov želimo pomagati industriji pri reševanju problemov, ki nastajajo med proizvodnjo in tako tudi pri zagotavljanju boljše kvalitete njihovih produktov.

Testiranje materiala za možno višjo temperaturo predelave

Z novim razvojem se je v podjetju pojavila potreba po daljši poti tečenja taline. S simulacijo se je pokazalo, da bo potrebno dvigniti temperaturo predelave iz 300 °C na 340 °C, da se bi izdelek popolnoma napolnil s polikarbonatom. V našem laboratoriju smo preverili, če je material zadosti termično stabiliziran, da bi dovoljeval takšno povišanje temperature. Izvedli smo test simulacije gretja materiala (v polžu na brizgalnem stroju) in zasledovali razpadne pline, ki nastajajo.

Rezultat

Material se sme predelovati pri 340 °C le v dušikovi atmosferi, v običajni atmosferi prične material takoj razpadati.

Rešitev za podjetje

Malenkosten nadtlak dušika (okoli 5 mbarov) v lijaku polža pri brizgalnem stroju.

Slika prikazuje razpad materiala v običajni atmosferi, takoj ko material doseže 340 °C

V dušikovi atmosferi do razpada materiala pri 340 °C ne pride

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English