Referenčni projekti

Referenčni projekti

Referenčni projekti

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov želimo pomagati industriji pri reševanju problemov, ki nastajajo med proizvodnjo in tako tudi pri zagotavljanju boljše kvalitete njihovih produktov.

S katerim materialom lahko dosežemo krajše ciklus čase pri brizganju

Podjetje, ki se ukvarja s kompaundiranjem je razvijalo novo recepturo za brizganje. Uspešno so dosegli vse zahtevane mehanske lastnosti, problem se je pojavil pri predolgih ciklus časih. Pri testiranju materiala smo uporabili HotDisk, kjer lahko izmerimo toplotno prevodnost, termično difuzivnost in specifično toplotno materiala. Na razpolago smo dobili dve novo razviti recepturi.

Rezultat:

Vzorec 1 ima višjo termično prevodnost in nižjo specifično toploto, kar pomeni, da bo imel veliko krajši čas hlajenja kot vzorec 2 – (za faktor 1,53 krajši čas hlajenja; npr. 20s za vzorec 1 in 31s za vzorec 2).

Rešitev za podjetje:

Naslednji test pri kupcu so lahko izvedli le z vzorcem 1 in s tem skrajšali čas testiranja in s tem znižali stroške.

V tabeli so prikazane meritve na HotDisku:

 

Termična prevodnost

Termična difuzivnost

Specifična toplota

Vzorec

λ [W/mK]

std λ [W/mK]

a [mm2/s]

std a [mm2/s]

Cp [MJ/m3K]

std Cp [MJ/m3K]

1

0,2951

0,0027

0,1865

0,0041

1,582

0,02

2

0,1936

0,0008

0,1213

0,0021

1,596

0,025

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English