Referenčni projekti

Referenčni projekti

Referenčni projekti

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov želimo pomagati industriji pri reševanju problemov, ki nastajajo med proizvodnjo in tako tudi pri zagotavljanju boljše kvalitete njihovih produktov.

Problemi pri ekstrudiranju in toplotnem varjenju folije

V podjetju so imeli probleme s pretrgovanjem filije pri ekstrudiranju in pri toplotnem varjenju, kjer se je folija zažglala. Dobili smo vzorce, ki smo jih pomerili na Flash DSC-ju.

Rezultat:

Pri meritvi, kjer smo počasi segrevali in ohlajali vzorec, smo dobili le eno tališče. Pri različnih hitrostih ohlajanja in z veliko hitrostjo segrevanja smo dobili dva vrhova tališča, kar pomeni, da je bil material mešanica dveh različnih tipov polietilena.

Rešitev za podjetje:

Znižali so temperature pri ekstrudiranju in skrajšali čase pri toplotnem varjenju, da so dobili dobre izdelke. Z nižanjem hitrosti ohlajanja se tališča zamaknete k višjim temperaturam.

Slika prikazuje simulacijo meritve na običajnem DSC-ju (spodnja krivulja) in meritve na Flash DSC-ju.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English