Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Tukaj si lahko ogledate seznam aktualnih in zaključenih raziskovalnih projektov, pri katerih je in še sodeluje naša fakulteta kot aktivna partnerica.

Tekoči projekti

Mednarodno sodelovanje - BOSNA IN HERCEGOVINA

Mednarodno sodelovanje - BOSNA IN HERCEGOVINA

Naša fakulteta je uspešno kandidirala na javnem razpisu ARRS za »Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019 – 2020. Več o razpisu najdete tukaj.

 

 

Trajanje projekta: 15. januar 2019 – 31. december 2020

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019-2020. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesece) v Republiki Sloveniji. Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

  • informatika in telekomunikacije,
  • energetika,
  • hrana,
  • okolje,
  • kulturna in kreativna ekonomija.

Cilji javnega razpisa: 
Cilj javnega razpisa je o krepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

 

Vrstni red projektov10

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Zaključeni projekti

Projekt »MAPgears - Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki« je...
CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov. Projekt CoSiMa se umešča na...
Projekt Start Circles spada pod projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«. Glavni cilj projekta...
Projekt PolyMetal spada med odobrene projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenja-Avstrija«. Glavni cilj...
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English