Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Tukaj si lahko ogledate seznam aktualnih in zaključenih raziskovalnih projektov, pri katerih je in še sodeluje naša fakulteta kot aktivna partnerica.

Tekoči projekti

Mednarodno sodelovanje – COST akcija CA15107

Mednarodno sodelovanje – COST akcija CA15107 - Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp)

MultiComp je akcija COST, namenjena združevanju teoretikov, eksperimentalcev in industrijalcev na področju tehnologije nano-ogljikovih materialov. Čeprav so bile za izboljšanje lastnosti kompozitnih materialov uporabljene ogljikove nanocevke, grafen in maloplastni grafen (FLG), je treba rešiti dve glavni težavi, preden lahko ti kompozitni materiali uresničijo svoj polni potencial: (1) ustrezna disperzija nano-ogljikov ojačitvenega materiala in (2) dovolj močna medfazna vez med ojačevalnimi elementi z nano-ogljikom in kompozitno matrico. Poleg izdelave mdificiranih MWNT, kot so razvejane MWNT, bo akcija preučila druge možnosti za krepitev kompozitov z vključevanjem FLG (z uporabo obstoječih in neobjavljenih metod); teoretično modeliranje teh nano-ogljikov in kompozitov; ustrezno upoštevanje in ocena posledic za zdravje, varnost in okolje; izdelava in testiranje kompozitov, npr. mehanski in električni/toplotni, HRTEM interfaz, napetostno kontrastni SEM perkolacijskih omrežij, zaznavne in fotokatalizne lastnosti; razvoj novih kompozitnih materialov z elektronskimi in večnamenskimi lastnostmi. Ta akcija bo zagotovila idealno platformo, predvsem prek izmenjav STSM, za stalno uveljavljene raziskovalce, podoktorske delavce in ECI, da bi izboljšali svoje veščine, povezane z raziskavami, pa tudi njihove inovacijske in podjetniške veščine v tej mednarodni mreži, ki vključujejo akademska in poslovna podjetja.

Trajanje projekta:  7. 4. 2016 – 6. 4. 2020

Vrstni red projektov10

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Zaključeni projekti

Projekt »MAPgears - Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki« je...
CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov. Projekt CoSiMa se umešča na...
Projekt Start Circles spada pod projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«. Glavni cilj projekta...
Projekt PolyMetal spada med odobrene projekte v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenja-Avstrija«. Glavni cilj...
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English