Zaključeni projekti

Zaključeni projekti
Kreativno jedro VŠTP

Kreativno jedro VŠTP

Projekt »Kreativno jedro VŠTP«, ki je bil odobren v okviru ''Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.'', z namenom vzpostavitve novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah s potencialom za:

  • zagotavljanje policentričnega razvoja, ki prispeva k večji raziskovalni konkurenčnosti in možnosti za razvoj posamezne regije;
  • vzpostavitvijo medinstitucionalnega sodelovanja z institucijami znanja in gospodarstvom;
  • vzpostavitvijo ustrezne kritične mase znanja in za učinkovito povezovanje v mednarodnem prostoru;
  • krepitev interdisciplinarnih jeder, ki bodo zmožna reševanja kompleksnih družbenih izzivov in potreb ter
  • prenos novo pridobljenega znanja v pedagoški proces.

V okviru tega projekta so se izvajale temeljne in aplikativne raziskave na področju polimernih materialov, s poudarkom na biopolimernih materialih in pripadajočih tehnologijah. Glavni del projekta je bil namenjen pridobivanju kritične mase znanja na področju biopolimerov, tako na osnovi lastnih raziskav, kot v sodelovanju s tujimi inštitucijami ter znanje implementirati v pedagoški proces in v končni fazi prenesti v industrijo. V ta namen so bila tekom trajanja projekta vzpostavljena sodelovanja s tujimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji, kot potencialnimi končnimi uporabniki raziskovalnih rezultatov. Delo je potekalo v petih sklopih oz. petih RRP-jih, ki so bili vertikalno povezani z raziskovalnimi aktivnostmi. Horizontalna povezava med raziskovalnimi sklopi je potekala preko mreženja, izobraževanja in prenosa znanja v pedagoški proces ter v industrijo. Prvi sklop aktivnosti je zajemal pripravo polimernih materialov z izboljšanimi lastnostmi, predvsem polimernih mešanic in kompozitov. V drugem sklopu so bile združene aktivnosti, ki se nanašajo na predelavo teh materialov. Tretji sklop se je ukvarjal s problematiko recikliranja obstoječih in novih polimernih materialov. Četrti sklop se je osredotočil na analizo življenjskega cikla in vpliva na okolje. Peti sklop pa je posegel na področje marketinga in priprave komercializacijskega modela. Ob raziskovalnih aktivnostih sta bili oddani dve prijavi projektne dokumentacije za Horizon 2020 in organizirana mednarodna znanstvena konferenca BiMatE - Biopolymer Materials and Engineering. Potekala je od 15. do 17. 4. 2015. S svojimi prispevki so jo obogatili vrhunski strokovnjaki s področja biopolimernih materialov in inženirstva. FTPO je tako prvič imela priložnost gostiti več kot 50 strokovnjakov iz kar petnajstih različnih držav, med drugim Združenih držav Amerike, Mehike, Rusije ter številnih drugih evropskih držav. Spletna stran konference z več informacijami in knjigo povzetkov je na naslovu www.bimate.si.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English