Zaključeni projekti

Zaključeni projekti

Kompetenčni center za kadre kemijske industrije

V projektu KOCKE (Kompetenčni center za kadre kemijske industrije) je poleg vodilnih partnerjev Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine ter Združenje kemijske industrije (GZS) sodelovalo še 20 podjetij iz panog. Fakulteta je bila poleg Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije sodelovala kot institucionalni partner. Namen projekta je bil z usposabljanji zapolniti manko kompetenc predvsem za naravoslovne in tehnične poklice. Z nadgradnjo znanj zaposlenih na različnih delovnih mestih so partnerji želeli izboljšati organizacijske in tehnološke procese ter pospešiti nastajanje novih tehnologij oz. izdelkov. S tem so želeli doseči boljšo usposobljenost, ki se bo izrazila kot večja produktivnost, kakovost in inovativnost, rezultat tega pa bodo izboljšani oz. novi izdelki, proizvedeni v skladu z načeli odgovornega ravnanja, trajnostne rabe virov in kemijske varnosti. To naj bi vključenim podjetjem zagotovilo večjo dolgoročno konkurenčnost ter tržni uspeh. V času trajanja projekta je bilo izvedenih več kot 400 usposabljanj.

https://kocke.gzs.si/

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English