Zaključeni projekti

Zaključeni projekti
CEL.KROG - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov

CEL.KROG - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov

S konzorcijskimi partnerji je naša fakulteta uspešno kandidirala na javnem razpisu MIZŠ »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)« s projektom »Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov«, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir. Gre za 4 letni raziskovalni projekt, ki se je začel izvajati septembra 2016. V okviru projekta raziskovalci FTPO izvajajo R&R aktivnosti na področju razvoja biokompozitnih materialov ter materialov za 3D tisk. Strateška usmeritev programa je izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov, z vzpostavljanjem novih verig vrednosti za kaskadno in trajnostno rabo obnovljivega surovinskega vira. Program tako sledi ciljem evropske strategije za Prehod v krožno gospodarstvo (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/), kjer je raba biomase in materialov na osnovi obnovljivih virov (les, pridelki, vlakna) prepoznana kot eno od petih prioritetnih področij krožnega gospodarstva, ki lahko doprinesejo k razvoju številnih novih proizvodov (gradbeništvo, pohištvena industrija, papir, hrana, tekstil, kemikalije) in energijski izrabi teh materialov (biogoriva). Specifični cilji programa sledijo konceptu zapiranja snovnih poti in razvoja naprednih produktov v celotnem krogotoku od razklopa biomase, uporabe gradnikov v različnih produktih do re-uporabe in končne predelave odpadkov znotraj sledečih vsebinskih sklopov:

  • Vrednotenje potenciala in razvoj novih produktov iz biomase – nanoceluloza in zelene kemikalije,
  • Razvoj naprednih in večfunkcionalnih materialov z integrirano nanocelulozo in okoljsko sprejemljivimi aditivi – papir, karton in preja,
  • Razvoj produktov z večjim deležem bio-osnovanih komponent in izboljšanimi funkcionalnostmi – gradbeništvo, avtomobilska, tekstilna in elektro industrija,
  • Razvoj procesov za biološko in mehansko predelavo trdnih odpadkov v produkte z dodano vrednostjo in
  • Razvoj inovativnega sistema za energetsko izrabo odpadkov z veliko vsebnostjo vode.

Partnerji projekta: http://celkrog.si/partnerji/

Trajanje projekta: 4 leta (začetek - september 2016)

Spletna stran projekta: http://celkrog.si/

 

 

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English