Tekoči projekti

Tekoči projekti

RSF - STE(A)M izobraževanje

STEAM projekt oziroma spletna stran STEAMPOKLICIPRIHODNOSTI.SI temelji na ugotovitvi partnerskih visokošolskih institucij (Fakultete za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca, Univerze v Novi Gorici, Univerze v Novem mestu in Fakultete za varstvo okolja iz Celenja), da je izven univerzitetnih središče aktivnosti, ki bi vzpodbujale mlade za vpis na STE(A)M področja bistveno manj kot v Ljubljani, Mariboru, Kopru… Tako kakovostnih aktivnosti, ki se izvajajo na šolah v okviru pouka, kot tudi izven šolskih in počitniških aktivnosti (krožki, poletni tabori…). To pomeni, da so otroci iz teh okolij v depriviligiranem položaju, saj nimajo dostopa do teh aktivnosti, kar poslabšuje opisano situacijo ne le z vidika večjega vpisa na STE(A)M študijske programa, ampak tudi z vidika doseganja ključnih prečnih kompetenc (npr.: inovativnost, kritično mišljenje in reševanje problemov, IKT kompetence, …). 

Poleg tega partnerji projekta opažamo, da bi nekatere osnovne in srednje šole lahko bolje izkoristile opremo, ki jim je na voljo. Primer so 3D tiskalniki, programska oprema za modeliranje, programiranje, analize, teleskopi… Eden od razlogov za slabšo izkoriščenost in uporabo je pomanjkanje kakovostnih usposabljanj za njih. 

V ta namen smo se odločili, da v okviru projekta Promocija študija s STE(A)M področij za poklice prihodnosti s kakovostnimi aktivnostmi in vsebinami za mlade izven javnih univerzitetnih središč, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dijakom, učencem ter učiteljem osnovnih in srednjih šol ponudimo naslednje aktivnosti. 

 

AKTIVNOSTI

V okvir projekta STE(A)M potekajo naslednje aktivnosti:

  1. Kakovostne brezplačne (interaktivne) vsebine za učitelje OŠ in SŠ, ki poučujejo (izbirne) predmete s področja naravoslovja in tehnike 

  2. Usposabljanja učiteljev srednjih in osnovnih šol za uporabo opreme, programov, vsebin, ki so že na voljo OŠ in SŠ 

  3. Izvedba poletnih šol na področju naprednih materialov in tehnologij, naravoslovja ter varovanja okolja 

  4. Organizacija natečajev za dijake in učence na področju naprednih materialov in tehnologij in varovanju okolja 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English