Tekoči projekti

Tekoči projekti

Mednarodno sodelovanje - COST akcija CA 18220

Mednarodno sodelovanje - COST akcija  CA 18220 - European Network of FURan based chemicals and materials FOR Sustainable development (FUR4Sustain).  (Evropska mreža za kemikalije in materiale na osnovi furana, za trajnostni razvoj).

Namen akcije je razviti sodelovanje raziskovalce, tako iz akademskih inštitucij, kot industrije, pri razvoju kemikalij in polimerov, ki temeljijo na razpadnih produktih celuloze, predvsem derivatov furana. Poudarek je na sintezi furan dikarboksilne kisline (FDCA), ki je osnova za sintezo polietilen furanoata (PEF), ki je furanski analog PET-a, a ima pred PET-om več prednosti. Je 100 % biopolimer, ima boljše barierne lastnosti (6x manjšo prepustnost kisika), višjo temperaturo steklastega prehoda (85 °C), nižje tališče (210 °C) in 60 % višji elastični modul kot PET.

V okviru projekta nameravamo delati na področju sinteze drugih polimerov na osnovi 5-hidroksimetilfurfurala, ki je ena od izhodnih surovin tako za sintezo FDCA, kot drugih potencialnih monomerov in polimerov.

 

Trajanje projekta: 5. 11. 2019 – 4. 11. 2023

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English