Tekoči projekti

Tekoči projekti
Infrastrukturni program

Infrastrukturni program

Infrastrukturni program nudi podporo projektom FTPO ter projektom in programom drugih raziskovalnih organizacij ter zainteresiranim posameznikom, podjetjem in ostalim tako v Sloveniji kot širše. Infrastrukturna podpora v obsegu 1,5 FTE je bila fakulteti prvič odobrena v letih 2013-2014, nadalje je bilo fakulteti odobreno sofinanciranje tudi za obdobje 2015-2020.

Področje infrastrukturnega programa FTPO je usklajeno s strateškimi dokumenti RS in EU (ReRIS11-20, Obzorje 2020, SPS RS,…), z načeli trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe ter z razvojnimi vizijami slovenske polimerne in sorodnih industrij. Polimerni materiali in tehnologije njihove predelave so identificirani, kot:

  • ena od ključnih kompetenc slovenskega gospodarstva (več kot 1300 podjetij v RS, ki se ukvarjajo s tem področjem);
  • prednostno področje za vlaganje v raziskave in razvoj;
  • ena od glavnih omogočitvenih tehnologij, ki so potrebne za podporo inovacijam v vse sektorjih;
  • ključno področje, ki omogoča oziroma pogojuje razvoj naprednih tehnologij v vseh hitrorazvijajočih panogah (avtomobilska industrija, IKT, okoljske tehnologije, orodjarstvo, izdelava produktov za medicino, mali gospodinjski aparati, …).

Vsebina IP FTPO je vezana na razvoj, načrtovanje in sintezo naprednih polimernih materialov s prilagojenimi specifičnimi funkcionalnimi lastnostmi ter njihovo najnaprednejšo strukturirano procesiranje in napredno karakterizacijo v vseh fazah razvojega in življenjskega cikla.

V te namene ima FTPO na voljo najmodernejšo vrhunsko in v določenih primerih edinstveno znanstvenoraziskovalno opremo (FTIR spektrometer, TGA, enota za povezavo FTIR in TGA, inštrument za merjenje toplotne prevodnosti, dodatno brizgalno enoto za stroj za brizganje, trgalni stoj, ekstruder z granulatorjem, komoro za staranje polimerov, respirometer, UV komoro, dinamični mehanski analizator, Flash DSC, …), ki omogoča celostno in strukturirano usmerjeno izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti na obravnavanem področju. Od razvoja/sinteze materiala/mešanic/kompozitov, njegove predelave in brizganja testnih kosov, karakterizacije mehanskih, termičnih in kemijskih lastnosti na predelanih kosih ter testiranje okoljskih vplivov testnih kosov/produktov, njihove biorazgradnje ter LCA analizo. Več informacij o sami opremi najdete tukaj

Infrastrukturni program omogoča raziskovalne in razvojne aktivnosti na številnih strateško pomembnih področjih, ki so kakorkoli vezana na polimerne materiale in podpira oziroma pripomore k hitrejšemu razvoju podjetij na obravnavanih področjih ter s tem k zvišanju konkurenčnih prednosti Slovenije v globalnem svetu.

Na FTPO imamo za te namene na voljo tri laboratorije, in sicer:

  • Laboratorij za polimere,
  • Laboratorij predelavo polimernih materialov in
  • Laboratorij a karakterizacijo polimerov.

Omenjeni laboratoriji so sodobno opremljeni, pri čemer omogočajo vrhunsko znanstveno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost ter sočasno odlično pedagoško delovanje. Celoten sistem je edinstven v Sloveniji in širši regiji, saj je delo laboratorijev med seboj horizontalno usklajeno in omogoča celostno obravnavo problemov od sinteze materiala, kompoundiranja in izdelave granulata, predelave na brizgalnem stroju, karakterizacije v vseh fazah razvoja materiala/izdelka ter testiranja okoljskih vplivov, biorazgradnje in LCA analize. To omogoča zelo učinkovito raziskovalno delo in visoko stopnjo odzivnosti. Z nudenjem infrastrukturne podpore podjetjem želimo vzpodbuditi in okrepiti sodelovanje med industrijo in institucijami znanja ter s tem pospešiti pretok najnaprednejšega znanja v industrijo ter tako prispevati h konkurenčnosti gospodarstva in hitrejši gospodarski rasti tako v lokalnem, kot v širšem slovenskem prostoru.

Poleg tega želimo z različnimi promocijskimi aktivnostmi (dnevi odprtih vrat, s predstavitvami področja in raziskovalnega dela v laboratorijih FTPO, predstavitev in enostavnejših eksperimentov na srednjih in osnovnih šolah,…) prispevati k popularizaciji področja ter naravoslovno-tehničnih poklicev ter znanosti na splošno med mladimi in širšo javnostjo.

 

 

 

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English