Tekoči projekti

Tekoči projekti

Erasmus - PolyFlip

  

 

Projekt PolyFlip (Development of a flipped classroom approach for (polymer) engineering study programs with the use of innovative ICT tools) spada med projekte Erasmus+, ključni ukrep 2 (KA2) - "Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks".

 

Trajanje projekta: 1. september 2020 – 31. avgust 2023

Vrednost celotnega projekta (vseh sodelujočih partnerjev): 318.077,00 EUR €

Projektni partnerji:

  1. Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija
  2. Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenija
  3. MONTANUNIVERSITAET LEOBEN Avstrija
  4. BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM, Madžarska
  5. ARTEVELDEHOGESCHOOL, Belgija

Cilj projekta PolyFlip je nadgraditi primere dobre prakse v drugih disciplinah in stopnjah izobraževanja, trenutne ugotovitve raziskav na to temo ter prilagoditi in izvajati pedagoški pristop "Flipped classroom approach" (FCA), da se omogoči in spodbudi aktivno, na študente osredotočeno in skupno učenje v inženirskih programih (Tehnologija polimerov).

Z razvojem, prilagajanjem, s pilotiranjem, promocijo in razširjanjem razvitega koncepta, e-gradiv, izobraževanj in študij primerov želimo izboljšati motivacijo in kompetence visokošolskih učiteljev in spodbujati hitrejše sprejemanje koncepta FCA v partnerskih in drugih visokošolskih ustanovah, drugih STEM področjih (science, technology, engeneering, mathematics) in drugih državah. S tem bomo pripomogli k dvigu kompetenc visokošolskih institucij za izvajanje novih pedagoških pristopov, kar se je v luči epidemije COVID-19 izkazalo za zelo pomembno in zahtevno.
Konzorcij sestavljajo trije visokošolski zavodi s področja tehnologije polimerov (iz Slovenije, Avstrije in Madžarske) in dva partnerja z izkušnjami in znanjem pri oblikovanju in izvedbi FCA, izkušnjami z obraževanji na tem področju, z IKT orodji za oblikovanje kakovostnih e-vsebin in učnih postopkov (iz Slovenije in Belgija).

Projekt bo prinesel in razširil naslednje rezultate: nov koncept FCA za predmete na področju znanosti in tehnike v visokem šolstvu, spletni tečaj FCA za usposabljanje in opis, vrednotenje in razširjanje študij primerov, izvedenih med projektom in predstavljenih v poročilu o študiji primera. Intelektualni rezultati ne bodo na voljo samo partnerjem organizacije, ti bodo na voljo drugim visokošolskim ustanovam in drugim izobraževalnim ustanovam preko spletne strani projekta in preko družbenih medijih ter na več multiplikacijskih dogodkih (v vseh partnerskih državah).
Na voljo bodo v angleščini, slovenščini, nemščini, nizozemščini in madžarščini, ne samo v času trajanja projekta, ampak tudi po zaključku projekta.

 

Več o samem projektu Erasmus+ tukaj.

Več o projektu Polyflip in aktualnih dogodkih na uradni projektni strani POLYFLIP.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English