Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO je namenjena za študij in izobraževanje študentom, zaposlenim, visokošolskim učiteljem in sodelavcem FTPO ter drugim zunanjim uporabnikom.
Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. V njenem imenu si lahko knjižnično gradivo izposojajo pooblaščeni zastopniki.
Knjižnica FTPO se nahaja v 2. nadstropju, v Referatu za študentske zadeve.

Sodelovanje s CTK

V januarju 2014 je FTPO podpisala pogodbo o sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK). Po tej pogodbi se v CTK lahko včlanijo vsi študenti, zaposleni ter ostali visokošolski učitelji in sodelavci FTPO. S tem dobijo pravico do dostopa do tiskanega gradiva in elektronskih informacijskih virov.

Člani lahko z oddaljenim dostopom uporabljajo elektronske informacijske vire, ki so v skladu z licenčnimi določili na voljo vsem vpisanim članom CTK.

Naročilo in prevzem gradiva poteka v Knjižnici FTPO. Če član naroči gradivo preko Moje knjižnice (Cobiss/Opac), ga prevzame sam v CTK v Ljubljani. Člani najdejo podatke o gradivu v katalogu CTK oz. na spletni strani CTK.

Spletne baze

 • Scopus: ​
  • baza abstraktov ter bibliografska in citatna baza.
 • SpringerLink:
  • svetovno najobsežnejša zbirka znanstvenih, tehnoloških in medicinskih revij, knjig in referenčnih del.
 • Nanocomposites:
  • je znanstvena revija z odprtim dostopom do člankov.
 • Cobiss:
  • je lokalna baza podatkov.

Pravilnik knjižnice

Na podlagi sklepa št. 33/2014 o spremembi Pravilnika o knjižnici Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov dne 2. 12. 2014 sprejel čistopis Pravilnika knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov. Posodobljen je bil dne 7. 2. 2017 s sklepom senata št. 20/2017. Pravilnik si lahko ogledate tukaj

Cenik knjižnice

Na podlagi 50. člena Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov in na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za tehnologijo polimerov je Upravni odbor FTPO na svoji 31. redni seji, dne 8. 7. 2020, sprejel Cenik storitev knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov v študijskem letu 2020/2021. Cenik si lahko ogledate tukaj.

Knjižne novosti

V knjižnici so vam na voljo naslednje nove knjige:

 • Rohlfing, Horst: Priročnik za elektrotehniko in elektroniko: [z dopolnjenimi standardi]. 2. natis. Ljubljana, 2000.
 • McConnell Duff, Alan: Into English : writing and translating into English as a second language: a practical guide to recurrent difficulties. Ljubljana, 2000.
 • Jus, Bojan: Moja orodja: za vse, ki vas zanima, kako izboljšati procese v vašem podjetju in tako zmanjšati stroške ter imeti bolj zadovoljne stranke. Ljubljana, 2009.
 • Nemško-slovenski poslovni slovar [prevod in priredba Ana Marija Muster-Čenčur]. Ljubljana, SLOVENSKI  1996.
 • Collin, P. H.: Fachwörterbuch Bank- und Finanzwesen: English-Deutsch, Deutsch-H.:  Fachwörterbuch  English. 1. Aufl.. Stuttgart; Dresden, 1994.
 • Čibej, Jože Andrej: Poslovna matematika. 3. izd. Ljubljana, 1999.
 • IUPAC : nomenklatura organskih spojin: sekcije A, B, C in D / skrajšano slovensko izdajo pripravil Branko Stanovnik. 1. natis. Ljubljana, 1984.
 • Marolt, Janez: Management kakovosti. Kranj, 2005.
 • Lazarini, Franc: Splošna in anorganska kemija: [visokošolski učbenik]. 2. natis. Ljubljana, 1989.
 • Čibej, Jože Andrej: Matematika za poslovneže. 5. natis. Ljubljana, 2001.
 • Lep, Jože: Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih): priročnik za samostojni študij: za prvi letnik Tehniških fakultet in visokih strokovnih šol. Zv. 1. 2. izd.. Maribor, 1996.
 • Lep, Jože: Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih): priročnik za samostojni študij: za prvi letnik tehniških fakultet in visokih strokovnih šol. Zv. 2, Analiza. 2. izd.. Maribor, 1996.
 • Srića, Velimir: Ustvarjalno mišljenje. 1. natis. Ljubljana, 1999.
 • Wolff, Lorenz: Odkrivanje poklicnega cilja in strategija njegovega uresničevanja: pomoč pri študiju, poklicnem izobraževanju, dopolnilnem izobraževanju: kibernetska strategija: navodila za začetnike v poklicu, strokovnjake in tiste, ki se poklicno preusmerjajo. Maribor, 1993.
 • Učeča se organizacija: ustvarite podjetje znanja Vlado Dimovski ... [et al.]. 1. natis. Ljubljana, 2005.
 • Florjančič, Peter: Ideja za milijon: izumi Petra Florjančiča. Bled; Žirovnica, 2011.
 • Tišler, Miha: Organska kemija. 2., popravljena in dopolnjena izd., 2. natis. Ljubljana, 1988.
 • Slovensko združenje za projektni management. Projektni forum, 2001, Maribor: Projektni management v novi ekonomiji: zbirka predavanj. Ljubljana, 2001.
 • Maxwell, John C.: 17 nespornih zakonov skupinskem delu. Ljubljana, 2003.
 • Melavc, Dane: Kako gospodariti. Praktikum. Kranj, 2000.
 • Melavc, Dane: Kako gospodariti. Kranj, 2000.
 • Kadoič, Štefan: Ekonomika: primeri za delo v ekonomski delavnici. 6. ponatis. Kranj, 2000.
 • Škof, Bojan: Davek na dodano vrednost [pričakovane spremembe in posledice]. 1. izd., 1.  natis. Skoke, 1998.
 • Bajt, Aleksander: Ekonomija. Ekonomska analiza in politika. 1. natis. Ljubljana, 2002.        
 • Lützner, Hellmut: S postom kot prerojeni. Ljubljana, 1998.
 • Kruhar Puc, Romana: Ko nas obišče davčni inšpektor. Ljubljana, 2004.
 • Šegedin, Primož: Osnove kemijskega računanja z zbirko nalog. Ljubljana, 1990.
 • Knaus, Michael: Die slowenischen Rechnungslegungsstandards: slowenisch-deutsch Übersetzung des slowenischen Originaltextes ins Deutsche. Wien, 1996.
 • Franović, Anton: Zdrav manager - uspešen manager: [zdravstveno-preventivni priročnik, namenjen managerjem in njihovim sodelavcem]. 1. natis. Ljubljana, 1993.
 • Linehan, Margaret: Uspešne ženske: managerke velikih mednarodnih podjetij. 1. natis. Ljubljana,  2001.
 • Herman, Bogdana: Mala šola retorike : za pravnike in še za koga. 1. natis. Ljubljana, 2011.
 • Stojanović, Ostoja: Hemijsko-tehnološki priručnik : [priručnik za hemiju, fizičku hemiju, hemijsko inženjerstvo i hemijsku tehnologiju : u 6 knjiga. Knj. 4, Štetne i opasne materije. Beograd, 1984.
 • Ury, William: Od nasprotovanja do sodelovanja: kako preseči zavrnitev. 1. natis. Ljubljana, 1998.
 • Developments in rubber and rubber composites. 1 / ed. by Colin W. Evans. London, 1980.
 • Kadoič, Štefan: Ekonomika 1. (Mikroekonomika). Kranj, 1999.
 • Planiranje in kontrola uspešnosti poslovanja v razmerah tržnega gospodarjenja (controlling): zbornik gradiv. Ljubljana, 1988.
 • Wiedeking, Wendelin: Don't follow the crowd: suggesting a new approach in industry and politics. München; Zürich, 2007.
 • Nickerson, Pat: Managing multiple bosses: how to juggle priorities, personalities & projects - and make it look easy. New York, 1999.
 • Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, 1 , 2013, Beograd: Proceedings and book of abstracts. Belgrade, 2013.
 • Abele, Manfred: Handbuch für die Gummi - Industrie. Stuttgart; Stuttgart [etc.], 1971.
 • Matthews, Andrew: Bodi srečen: s sedemdesetimi ilustracijami avtorja. Žalec, 1997.
 • Mladenović, Sreten: Hemijsko-tehnološki priručnik: [priručnik za hemiju, fizičku hemiju, hemijsko inženjerstvo i hemijsku tehnologiju : u 6 knjiga. Knj. 6, Korozija i zaštita materijala. Beograd, 1985.
 • Roš, Milenko: Pišem!: priročnik za pisanje strokovnih in znanstvenih del. 1. natis. Ljubljana, 2005.
 • Woods, George: Flexible polyurethane foams: chemistry and technology. London; New Jersey, G.:  Flexible  1982.
 • Liljeblad, Fredrik: Berlitz English verb handbook. Princeton [etc.], 1999.
 • Evans, Roger: Ustvarjalni manager: [senzacionalna knjiga o osebni moči]. Ljubljana, 1992.
 • Urbanc, Drago: Vsak lahko bere hitreje. Tržič, 1995.
 • Seifert, Josef W.: Vizualizacija, prezentacija, moderacija. Slovenska izd.. Maribor, 1996.
 • Šinkovec, Janez: Zakon o davčnem postopku: s komentarjem. Lesce, 2002.
 • Škof, Bojan: Davek na dodano vrednost po novem : kako poslovati na notranjem trgu: 101 primer. Maribor, 2004.
 • Škof, Bojan: O davku na dodano vrednost. 1. natis. Ljubljana, 1999. 
 • Hofmann, Werner: Rubber technology handbook. Reprint. Munich; Vienna; New York, 1996.
 • Zalaznik, Maja: Mednarodno trženje. 1. natis. Ljubljana, 2003.
 • Potočnik, Vekoslav: Terminološki slovar trženja: angleško-slovenski, slovensko-angleški. 1. natis. Ljubljana, 2004.
 • DePorter, Bobbi: Kvantno učenje: osvobodite genija v sebi. Slovenska izd.. Ljubljana, 1996.        
 • Saechtling, Hansjürgen: Kunststoff Taschenbuch. 24. Ausgabe, völlig überarbeitet und erweitert. München; Wien, 1989.
 • Developments in rubber and rubber composites. 2 / ed. by Colin W. Evans. London, 1983.
 • Alexander, Louis George: Longman english grammar. London; New York, 1989.
 • Ernst, Richard: Dictionary of engineering and technology: with extensive treatment of the most modern techniques and processes. Vol. 1, Germna-English. Fifth edition completely revised and enlarged. Wiesbaden, 1989.
 • Bowman, Daria Price: Prezentacije. Ljubljana, 2000. 
 • Kovač, Bogomir: Uvod v podjetništvo: analiza poslovnega načrta. Ljubljana, 1990.              
 • Slovenija: Zakon o gospodarskih družbah : s pojasnili in sodno prakso. Ljubljana, 2002.
 • The Rubber technologist's pocket book. Manchester, 1965.       
 • Ledinek, Silva: Organizacija poslovanja: interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec, 2001.
 • Menedžment znanja: znanje kot temelj razvoja : na poti k učečemu se podjetju / skupina avtorjev [Marko Jaklič ... et al.]; urednika Stane Možina, Jure Kovač; [izdajatelj Inštitut za razvoj učečega se podjetja, Ljubljana]. 1. izd.. Maribor, 2006.
 • Jerman, Marjan: Iz pekla. 1. izd., 1. natis. Ljubljana, 2001.
 • Konsalik, Heinz G.: Ljubezen in sovraštvo. Ljubljana, 1992.          
 • Konsalik, Heinz G.: Ujetnik puščave. Ljubljana, 1992.
 • Boak, George: A complete guide to learning contracts. Aldershot, Hampshire, England; complete  Brookfield, Vt., 1998.
 • Goleman, Daniel: Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Ljubljana, 2001.
 • Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije: izdelki in tehnologije prihodnosti / [urednik] Janez Navodnik. 1. izd.. Celje, 2007.
 • Šolinc, Hinko: Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Kinematika, statika. 1. izd.. Ljubljana, 1991.
 • Zelmanović, Đorđe: Ilustrirani bonton & protokol. [1. izd.]. Maribor, 1990.
 • Rubber technology and manufacture / edited by C. M. Blow, C. Hepburn. 2nd edition. London, 1982.
 • Hemijsko-tehnološki priručnik: [priručnik za hemiju, fizičku hemiju, hemijsko inženjerstvo i hemijsku tehnologiju: u 6 knjiga / urednik Nenad Radošević]. Knj. 1, Hemijski i fizički podaci i veličine / Milutin Obradović ... [et al.]. Beograd, 1987.
 • Radošević, Nenad: Priručnik za hemičare i tehnologe. Beograd, 1962. 
 • Kotler, Philip: Nova konkurenca: srečanje z marketinškim izzivom z Daljnega vzhoda. 1. natis. Ljubljana, 1992.
 • Konsalik, Heinz G.: Človek kot potres. Ljubljana, 1993. 
 • Konsalik, Heinz G.: Nevarne igre. Ljubljana, 1992.
 • Konsalik, Heinz G.: Dekle in vrač. Ljubljana, 1991. 
 • Konsalik, Heinz G.: Hiša izgubljenih src. Ljubljana, 1993. 
 • Izbrani romani [11] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest. Ljubljana, 2011.
 • Izbrani romani [3] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest. Ljubljana, 2009.
 • Slovenske ljudske pripovedke / zbrala, prevedla in priredila Dušica Kunaver = collected, translated and adapted by Dušica Kunaver; [risbe, illustrations iz starih publikacij in Adriano Janežič]. Ljubljana, 1999.
 • Leksikon računalništva in informatike / [glavna avtorja David Pahor, tudi urednik, Matija Drobnič; avtorji Vladimir Batagelj ... et al.]. Ljubljana, 2002.
 • Ernst, Richard: Wörterbuch der Industriellen Technik: unter weitgehender Berücksichtigung      Wörterbuch  der neuzeitlichen Techniken und Verfahren. Bd 2, Englisch-Deutsch, English-German. 5., vollkommem überarb. und erhebl. erw. Aufl.. Wiesbaden, 1951.
 • Šinkovec, Janez: Temelji podjetništva. 1. natis. Ljubljana, 1992.
 • Belak, Janko: Podjetniško planiranje kot funkcija managementa. 4. spremenjena izd.. Gubno, 2000.
 • Stanič, Stane: Slowenien. Deutschsprachige Ausg.. Klagenfurt; Laibach; Wien; Slowenien Ljubljana; Dunaj, 1996.
 • Goleman, Daniel: Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. Ljubljana, 1999.
 • Lakein, Alan: Kako obvladati čas. Ponatis. Kranj, 1998.
 • Covey, Stephen R.: 7 navad zelo uspešnih ljudi. Ljubljana, 1998. 
 • Matthews, Andrew: Bodi srečen z ljudmi. Žalec,               2000.
 • Lever, Charles: Če ne morete preplezati zidu, naredite vrata! : [življenska načela, ki neizogibno vodijo k uspehu!]. Ljubljana, 2000.
 • Tracy, Brian: Brezmejna moč mišljenja. Bled, 1998.           
 • Weisinger, Hendrie: Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi: neizkoriščen vir uspeha. Ljubljana, 2001.     
 • Janjić, Goran: Upravljanje kvalitetom. Banja Luka, 2021.                
 • International Conference on Circular Packaging 2, 2021, Ljubljana: Proceedings of the 2nd International Conference on Circular Packaging: Slovenj Gradec and online, 9th and 10th of September 2021. Ljubljana; Slovenj Gradec, 2021.
 • Rejc Buhovac, Adriana: Rešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 1. 2.,    dopolnjena izd.. Ljubljana, 1998.
 • Dryden, Gordon: Revolucija učenja. Ljubljana, 2001.
 • Zaman Groff, Maja: Zbirka vaj iz predmeta Osnove računovodstva. 1. natis. Ljubljana, 2000.
 • Pušnik, Danica: Ekonomika in menedžment podjetja: 1. in 2. del: interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec, 2001.
 • Samuelson, Paul Anthony: Ekonomija. Ljubljana, Zagreb, 2002. 
 • Management / Stane Možina ... [et al.], Radovljica, 1994.
 • Zidar Gale, Tatjana: Dialog, gibalo sprememb: medosebno komuniciranje v podjetju. 1. natis. Ljubljana, 2002.
 • Hemijsko-tehnološki priručnik: [priručnik za hemiju, fizičku hemiju, hemijsko inženjerstvo i hemijsku tehnologiju: u 6 knjiga / urednik Nenad Radošević]. Knj. 3, Fizičkohemijske metode / Spasoje Đorđević ... [et al.]. Beograd, 1985.
 • Hemijsko-tehnološki priručnik: [priručnik za hemiju, fizičku hemiju, hemijsko inženjerstvo i hemijsku tehnologiju: u 6 knjiga / urednik Nenad Radošević]. Knj. 2, Analitika / Jovan Ćirić ... [et al.]. Beograd, 1986.
 • Tavčar, Mitja I.: Preprosti poslovni bonton. 1. izd., 1. natis. Ljubjana, 1997.
 • Smolar, Sonja: Sodobno pisarniško poslovanje: interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec, 2001.
 • Pušnik, Danica: Ekonomika in menedžment podjetja: 1. in 2. del: interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec, 2001.
 • Osamosvojitev: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti / [avtorji Matej Avbelj ... [et al.]; glavni urednik, predgovor Dimitrij Rupel; abecedni seznam gesel z avtorji, seznam kratic Elena Franetič; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije, Park vojaške zgodovine Pivka, osebni arhiv dr. Dimitrija Rupla]. 1. izd.. Nova Gorica, 2021.
 • Montanuniversität Leoben: 50 Years Polymer Engineering and Science at Montanuniversität Leoben. Leoben, 2020.
 • Mezger, Thomas G.: Applied rheology: with Joe Flow on rheology road. 8th ed.. Graz, 2021.
 • Kolar, Aljaž: Orodje za brizganje z negativnimi koti in nastavljivo debelino stene: diplomsko. Slovenj Gradec, 2021.
 • Trdin, Katjuša: Lastnosti nenasičenega poliestra z vgrajeno nanokristalinično celulozo: diplomsko delo. Moravče, 2021.
 • Ganzha, Karyna: Študij lastnosti biokompozita TPE/pluta za uporabo v gospodinjskih aparatih: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2021.
 • Novak, Aleš: Večkriterijska optimizacija brizganih izdelkov s pomočjo načrtovanja  eksperimentov in metod strojnega učenja: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2021.
 • Kovše, Tjaša: Sinteza novolačnih epoksidnih smol: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2021.
 • Barsoum, M. W.: Fundamentals of ceramics. 2nd ed.. Boca Raton; London; New York, 2020.
 • Odian, George G.: Principles of polymerization. 4th ed.. Hoboken [N.J.], 2004.     
 • Chanda, Manas: Introduction to polymer science and chemistry: a problem-solving approach. 2nd ed.. Boca Raton; London; New York, 2013.
 • Hadjichristidis, Nikos: Block copolymers: synthetic strategies, physical properties, and applications. Hoboken, N.J., 2003.
 • Tadmor, Zehev: Principles of polymer processing. 2nd ed.. Hoboken (N.J.), 2006.  
 • Gilchrist, Alasdair: Industry 4.0: the industrial internet of things. [S. l.], 2016.
 • Carraher, Charles E.: Carraher's Polymer Chemistry. 10th ed.. Boca Raton, 2018.
 • Münstedt, Helmut: Rheological and morphological properties of dispersed polymeric materials: filled polymers and polymer blends. Rheological  Munich; Cincinnati, Ohio, 2016.
 • Topič, Marko: Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov: zapiski predavanj. 6. dopolnjena izd.. Ljubljana, 2015.
 • Buchmeister, Borut: Angleško-slovenski terminološki slovar proizvodnega strojništva. 1. izd.. Škofljica, 2021.
 • Polymer surfaces and interfaces: characterization, modification and applications / Manfred Stamm, editor. 1st ed.. Berlin; Heidelberg, 2008.
 • Montgomery, Douglas C.: Managing, controlling, and improving quality. Hoboken, NJ, 2011.      
 • Schwab, Klaus: The fourth industrial revolution. 1st. ed.. New York, 2017.  
 • Dasari, Aravind: Polymer nanocomposites: towards multi-functionality. London, 2016.
 • Gebhardt, Andreas: Additive manufacturing: 3D printing for prototyping and manufacturing. Munich; Cincinnati, 2016.
 • Environmental impact of polymers / edited by Thierry Hamaide, Rémi Deterre, Jean-François Feller. London; Hoboken, N.J., 2014.
 • Misev, Tosko Aleksandar: Powder coatings: chemistry and technology. Chichester [etc.], 1991.
 • Paints, coatings and solvents / ed. by Dieter Stoye, Werner Freitag. 2nd,completely rev.ed.. Weinheim [etc.], 1998.
 • Rudnik, Ewa: Compostable polymer materials. 2nd ed.. Amsterdam [etc.], 2019.
 • The chemistry and physics of coatings / edited by Alastair Marrion. 2nd ed.. Cambridge, 2004.
 • Menges, Georg: How to make injection molds. 3rd ed., Georg Menges, Walter Michaeli, Paul Mohren; [translated by Rolf J. Kahl and Raymond Brown].. Cincinnati, 2000.
 • Rusjan, Borut: Management proizvodnih in storitvenih procesov. 2. dopolnjena in popravljena izd.. Ljubljana, 2013.
 • Weske, Mathias: Business process management: concepts, languages, architectures. 3rd ed.. Berlin, 2019.
 • Liker, Jeffrey K.: The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer. 2nd ed.. New York [etc.], 2021.
 • Fundamentals of business process management / Marlon Dumas ... [et al.]. 2nd ed., softcover reprint. Berlin, 2018.
 • Dimensioning and tolerancing handbook / Paul J. Drake. New york [etc.], 1999.
 • Polymers for biomedical applications / [edited by Anil Mahapatro, Ankur S. Kulshrestha. Washington, D.C, 2008.
 • Osswald, Tim A.: Polymer rheology: fundamentals and applications. Munich; Cincinnati, 2015.
 • Polymers in drug delivery / edited by Ijeoma F.Uchegbu, Andreas G. Schätzlein. Boca Raton; London; New York, 2019.

Medknjižnična izposoja

Če Knjižnica FTPO nima želenega gradiva v svojem fondu, ga za člana lahko pridobi preko medknjižnične izposoje iz drugih knjižnic v Sloveniji ali iz tujine. Knjižnica FTPO naroči gradivo na podlagi predhodne zahteve člana. Član lahko poda zahtevo osebno, preko elektronske pošte ali z uporabo drugih ustreznih elektronskih sredstev. Rok in pogoje izposoje tako pridobljenega gradiva določi knjižnica, ki gradivo izposodi.

Knjižnica FTPO prav tako izposoja svoje gradivo drugim knjižnicam. Knjižnica lahko izposodi gradivo samo na osnovi predhodne naročilnice po elektronski ali klasični pošti.

Stroški obeh načinov medknjižnične izposoje so določeni po veljavnem ceniku knjižnic in jih plača naročnik gradiva sam.

Pravilnik o založniški dejavnosti

V skladu s 25. in 26. členom Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov, na podlagi predhodnega soglasja Senata Fakultete za tehnologijo polimerov, na svoji 11. redni seji dne 14. 6. 2021 in na svoji 36. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne 23. 6. 2021 sprejel Pravilnik o založniški dejavnosti Fakultete za tehnologijo polimerov. Pravilnik si lahko ogledate tukaj.

Založniška dejavnost

FTPO je v okviru založniške dejavnosti do sedaj izdala naslednje publikacije.

Book of Abstracts – Plastic Gears 

Vrsta publikacije
knjiga povzetkov 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, izr. prof. dr. Blaž Nardin  
Izdaja
2021, elektronska izdaja 
Število strani
32 strani
ISBN
978-961-6792-13-4 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

MULTI-FUNCTIONAL NANO-CARBON COMPOSITE MATERIALS NETWORK (MULTICOMP). Final Multicomp Meeting 2020, Slovenj Gradec, 24.-25. 9. 2020. Programme and book of abstract 

Vrsta publikacije
Zbornik 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, Polona Umek 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja  
Število strani
34 strani
ISBN
Prenos
Prenesi datoteko »

INTELIGENTNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
33 strani
ISBN
978-961-6792-12-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

FUNKCIONALNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
187 strani
ISBN
978-961-6792-11-0 (pdf)  
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi 

Vrsta publikacije
zbirka nalog 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2017, elektronska izdaja 
Število strani
63 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-10-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Proceedings of the conference biopolymer materials and engineering 

Avtor / Avtorji
doc. dr. Irena Pulko in prof. dr. Majda Žigon 
Število strani
102 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-09-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Hibridni materiali in polimerni nanokompoziti  

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
2014, elektronska izdaja 
Število strani
100 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-07-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi: Osnove prenosa toplote, prenosa snovi in hidrodinamike 

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
viš. pred. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2012, 1. natis; 2013, 2. natis  
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-04-2 

Polimerno inženirstvo 

Vrsta publikacije
skripta seminarskih vaj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Blaž Likozar, doc. dr. Irena Pulko 
Izdaja
2012, 1. natis 
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-05-9 

Polimeri v premazih 

Vrsta publikacije
interni učbenik 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Matjaž Kunaver 
Izdaja
2011, 1. natis 
Število strani
222 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-03-5  

Dodatne informacije

Darja Repnik 
T: +386 (0)2 620 47 68
E: knjiznica@ftpo.eu

 

Uradne ure:

• ponedeljek, torek in četrtek:

10:00 – 11:00

12:00 – 14:00

 sreda: 14:00 – 17:00

 petek: 14:00 – 16:00

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English