Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO je namenjena za študij in izobraževanje študentom, zaposlenim, visokošolskim učiteljem in sodelavcem FTPO ter drugim zunanjim uporabnikom.
Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. V njenem imenu si lahko knjižnično gradivo izposojajo pooblaščeni zastopniki.
Knjižnica FTPO se nahaja v 2. nadstropju, v Referatu za študentske zadeve.

Sodelovanje s CTK

V januarju 2014 je FTPO podpisala pogodbo o sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK). Po tej pogodbi se v CTK lahko včlanijo vsi študenti, zaposleni ter ostali visokošolski učitelji in sodelavci FTPO. S tem dobijo pravico do dostopa do tiskanega gradiva in elektronskih informacijskih virov.

Člani lahko v prostorih FTPO uporabljajo elektronske informacijske vire, ki so v skladu z licenčnimi določili na voljo vsem vpisanim članom CTK.

Naročilo in prevzem gradiva poteka v Knjižnici FTPO. Če član naroči gradivo preko Moje knjižnice (Cobiss/Opac), ga prevzame sam v CTK v Ljubljani. Člani najdejo podatke o gradivu v katalogu CTK oz. na spletni strani CTK.

Spletne baze

 • Scopus: ​
  • baza abstraktov ter bibliografska in citatna baza.
 • SpringerLink:
  • svetovno najobsežnejša zbirka znanstvenih, tehnoloških in medicinskih revij, knjig in referenčnih del.
 • Nanocomposites:
  • je znanstvena revija z odprtim dostopom do člankov.
 • Katalog FTPO:
  • je lokalna baza podatkov knjižnice FTPO.
 • Katalog CTK:
  • je lokalna baza podatkov knjižnice CTK.

Pravilnik knjižnice

Senat FTPO je na svoji 3. redni seji, dne 25.11. 2013 sprejel Pravilnik Knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov.

Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov je na svoji 7. redni seji, dne 2. 12. 2014, sprejel spremembe Pravilnika o knjižnici Fakultete za tehnologijo polimerov. Na podlagi sklepa se objavi čistopis Pravilnika Knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov.

Cenik knjižnice

Na podlagi 50. člena Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov in na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za tehnologijo polimerov je Upravni odbor FTPO na svoji 26. redni seji, dne 5. 7. 2018, sprejel  Cenik storitev knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov v študijskem letu 2018/2019. Cenik si lahko ogledate tukaj.

Knjižne novosti

V knjižnici so vam na voljo naslednje nove knjige:

 • Janez Žerovnik: Matematika 1: Ljubljana, 2014.
 • Kitek Kuzman, Manja: Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji : Slovenija. Ljubljana, 2012.
 • Kitek Kuzman, Manja: Les v sodobni slovenski arhitekturi. Ljubljana, 2010.
 • Zumdahl, Steven S.: Complete solutions guide for chemistry. 3rd ed.. Lexington (Mass.). Toronto (Ont.), 1993.

Za izposojo v čitalnico pa so na voljo naslednja nova diplomska dela:

 • Rožanc, Tadeja: Študij dinamično-mehanskih lastnosti izbranih ekstrudiranih polimernih materialov z DMA metodo : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2016.
 • Mihelič, Janja: Vpliv polikaprolaktona na biorazgradnjo termoplastičnega škroba diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2016.
 • Poročnik, Mihaela: Primerjava lastnosti različnih negorljivih termoplastičnih elastomerov (TPE) in njihovih reciklatov : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2016.
 • Lesjak, Mia: Vpliv masnega pretoka taline termoplastov na parametre brizganja : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2016.

Medknjižnična izposoja

Če Knjižnica FTPO nima želenega gradiva v svojem fondu, ga za člana lahko pridobi preko medknjižnične izposoje iz drugih knjižnic v Sloveniji ali iz tujine. Knjižnica FTPO naroči gradivo na podlagi predhodne zahteve člana. Član lahko poda zahtevo osebno, preko elektronske pošte ali z uporabo drugih ustreznih elektronskih sredstev. Rok in pogoje izposoje tako pridobljenega gradiva določi knjižnica, ki gradivo izposodi.

Knjižnica FTPO prav tako izposoja svoje gradivo drugim knjižnicam. Knjižnica lahko izposodi gradivo samo na osnovi predhodne naročilnice po elektronski ali klasični pošti.

Stroški obeh načinov medknjižnične izposoje so določeni po veljavnem ceniku knjižnic in jih plača naročnik gradiva sam.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English