Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO je namenjena za študij in izobraževanje študentom, zaposlenim, visokošolskim učiteljem in sodelavcem FTPO ter drugim zunanjim uporabnikom.
Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. V njenem imenu si lahko knjižnično gradivo izposojajo pooblaščeni zastopniki.
Knjižnica FTPO se nahaja v 2. nadstropju, v Referatu za študentske zadeve.

Sodelovanje s CTK

V januarju 2014 je FTPO podpisala pogodbo o sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK). Po tej pogodbi se v CTK lahko včlanijo vsi študenti, zaposleni ter ostali visokošolski učitelji in sodelavci FTPO. S tem dobijo pravico do dostopa do tiskanega gradiva in elektronskih informacijskih virov.

Člani lahko z oddaljenim dostopom uporabljajo elektronske informacijske vire, ki so v skladu z licenčnimi določili na voljo vsem vpisanim članom CTK.

Naročilo in prevzem gradiva poteka v Knjižnici FTPO. Če član naroči gradivo preko Moje knjižnice (Cobiss/Opac), ga prevzame sam v CTK v Ljubljani. Člani najdejo podatke o gradivu v katalogu CTK oz. na spletni strani CTK.

Spletne baze

 • Scopus: ​
  • baza abstraktov ter bibliografska in citatna baza.
 • SpringerLink:
  • svetovno najobsežnejša zbirka znanstvenih, tehnoloških in medicinskih revij, knjig in referenčnih del.
 • Nanocomposites:
  • je znanstvena revija z odprtim dostopom do člankov.
 • Cobiss:
  • je lokalna baza podatkov.

Pravilnik knjižnice

Na podlagi sklepa št. 33/2014 o spremembi Pravilnika o knjižnici Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov dne 2. 12. 2014 sprejel čistopis Pravilnika knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov. Posodobljen je bil dne 7. 2. 2017 s sklepom senata št. 20/2017. Pravilnik si lahko ogledate tukaj

Cenik knjižnice

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov in na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za tehnologijo polimerov je Upravni odbor FTPO na svoji 2. redni seji, dne 15. 6. 2022, sprejel Cenik storitev knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov v študijskem letu 2022/2023. Cenik si lahko ogledate tukaj.

Knjižne novosti

V knjižnici so vam na voljo naslednje nove knjige:

 • Tanasić, Zorana: Napredni koncepti proizvodnje. Banja Luka, 2022.
 • Gibbs, Keith: Advanced physics. [1st published]. Cambridge [etc.], 1988.
 • Svet mehatronike. Ljubljana, 2013. Let. 9, 2021 VŠTP sp 621.3 SVET mehatronike 2021.
 • Svet mehatronike. Ljubljana, 2013. Let. 10, 2022 VŠTP sp 621.3 SVET mehatronike 2022.
 • IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije. [Tiskana izd.]. Škofljica, 2006. Let. 17, 2022.
 • IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije. [Tiskana izd.]. Škofljica, 2006. Let. 18, 2023.
 • Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko : specialist magazine for packaging, environment and logistics. Celje, 2008. 2022.
 • Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko : specialist magazine for packaging, environment and logistics. Celje, 2008. 2023.
 • Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. Ljubljana, 1994. 2022.
 • Mezger, Thomas G.: Applied rheology : with Joe Flow on rheology road. 6th ed.. Graz, 2019.
 • Flow on rheology road. 6th ed.. Graz, 2019. 53 MEZGER, T.
 • Savez kemičara i tehnologa Hrvatske, Zagreb: Identifikacija polimernih materijala : zbornik radova, 12. i 13.05.1983. Zagreb, 1983.
 • Privšek, Henrik: Umjetnost injekcijskog prešanja. Zagreb, 2016.
 • Jeriček, Lea: Funkcionalizacija celuloznih vlaken s trimetoksi-[3-(oksiran-2-ilmetoksi)propil] silanom in priprava kompozita s polimlečno kislino : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2022.
 • Bioplastics magazine. Mönchengladbach, 2006. Vol. 16, 2021.
 • Bioplastics magazine. Mönchengladbach, 2006. Vol. 17, 2022.
 • Razvoj z velikim R : [avtomatizacija - orodja - stroji] : zbornik posvetovanja, Ljubljana, 5.-6. oktober 2011 / [organizatorji GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo in strojegradnjo, Ljubljana [in] Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani [in] Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru] ; redaktorja Janez Kopač, Franci Čuš. Ljubljana, 2011.
 • Industrijski forum Inovacije, razvoj, tehnologije, 5 , 2013, Portorož: Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica, 2013.
 • International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, 6 , 2011, Ankara: 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, June 23-26, 2011, Atilim University, Ankara, Turkey. Ankara, 2011.
 • Krančan, Jerneja: Zamreževanje epoksinovolačnih smol z aminskim zamreževalom : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2022.
 • Thermal analysis of polymers : [application handbook]. Greifensee, 2013.
 • Thermal analysis of thermoplastics : application handbook. Greifensee, 2016.
 • Riesen, Rudolf: Thermosets : [application handbook]. Schwerzenbach, 2006.
 • Schubnell, Markus: Tutorial examples : introductory handbook. Vol. 3. Schwerzenbach, 2015.
 • Pumps and compressors for the world market ... : with compressed air and vacuum technology / VDMA Pumps + Systems, VDMA-Compresion, Compressed Air and Vacuum Technology. Frankfurt am Main, 2014. 2021.

Medknjižnična izposoja

Če Knjižnica FTPO nima želenega gradiva v svojem fondu, ga za člana lahko pridobi preko medknjižnične izposoje iz drugih knjižnic v Sloveniji ali iz tujine. Knjižnica FTPO naroči gradivo na podlagi predhodne zahteve člana. Član lahko poda zahtevo osebno, preko elektronske pošte ali z uporabo drugih ustreznih elektronskih sredstev. Rok in pogoje izposoje tako pridobljenega gradiva določi knjižnica, ki gradivo izposodi.

Knjižnica FTPO prav tako izposoja svoje gradivo drugim knjižnicam. Knjižnica lahko izposodi gradivo samo na osnovi predhodne naročilnice po elektronski ali klasični pošti.

Stroški obeh načinov medknjižnične izposoje so določeni po veljavnem ceniku knjižnic in jih plača naročnik gradiva sam.

Pravilnik o založniški dejavnosti

V skladu s 25. in 26. členom Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov, na podlagi predhodnega soglasja Senata Fakultete za tehnologijo polimerov, na svoji 11. redni seji dne 14. 6. 2021 in na svoji 36. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne 23. 6. 2021 sprejel Pravilnik o založniški dejavnosti Fakultete za tehnologijo polimerov. Pravilnik si lahko ogledate tukaj.

Založniška dejavnost

FTPO je v okviru založniške dejavnosti do sedaj izdala naslednje publikacije.

Book of Abstracts – Plastic Gears 

Vrsta publikacije
knjiga povzetkov 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, izr. prof. dr. Blaž Nardin  
Izdaja
2021, elektronska izdaja 
Število strani
32 strani
ISBN
978-961-6792-13-4 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

MULTI-FUNCTIONAL NANO-CARBON COMPOSITE MATERIALS NETWORK (MULTICOMP). Final Multicomp Meeting 2020, Slovenj Gradec, 24.-25. 9. 2020. Programme and book of abstract 

Vrsta publikacije
Zbornik 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, Polona Umek 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja  
Število strani
34 strani
ISBN
Prenos
Prenesi datoteko »

INTELIGENTNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
33 strani
ISBN
978-961-6792-12-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

FUNKCIONALNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
187 strani
ISBN
978-961-6792-11-0 (pdf)  
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi 

Vrsta publikacije
zbirka nalog 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2017, elektronska izdaja 
Število strani
63 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-10-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Proceedings of the conference biopolymer materials and engineering 

Avtor / Avtorji
doc. dr. Irena Pulko in prof. dr. Majda Žigon 
Število strani
102 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-09-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Hibridni materiali in polimerni nanokompoziti  

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
2014, elektronska izdaja 
Število strani
100 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-07-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi: Osnove prenosa toplote, prenosa snovi in hidrodinamike 

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
viš. pred. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2012, 1. natis; 2013, 2. natis  
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-04-2 

Polimerno inženirstvo 

Vrsta publikacije
skripta seminarskih vaj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Blaž Likozar, doc. dr. Irena Pulko 
Izdaja
2012, 1. natis 
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-05-9 

Polimeri v premazih 

Vrsta publikacije
interni učbenik 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Matjaž Kunaver 
Izdaja
2011, 1. natis 
Število strani
222 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-03-5  

Dodatne informacije

Darja Repnik 
T: +386 (0)2 620 47 68
E: knjiznica@ftpo.eu

 

Uradne ure:

• ponedeljek, torek in četrtek:

10:00 – 11:00

12:00 – 14:00

 sreda: 14:00 – 17:00

 petek: 14:00 – 16:00

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English