Aktualno

Aktualno
Datum dogodka: 21.9.2021 11:00 - 12:00 Izvozi dogodek (.ics)
Zagovor magistrskega dela študentke Karoline Breznik
/ Kategorije: Aktualno

Zagovor magistrskega dela študentke Karoline Breznik

Zagovor magistrskega dela študentke Karoline Breznik bo potekal torek, 21. 9. 2021 ob 11. uri v sejni sobi (2. nadstropje Fakultete za tehnologijo polimerov).

Sklep o imenovanju komisije dostopen TUKAJ.

POVZETEK

Funkcionalizacija celuloznih vlaken z akrilatnimi monomeri in študij vpliva na lastnosti kompozitov, pripravljenih s fotopolimerizacijo v kadi

Celulozna vlakna imajo zelo dobre lastnosti, kot so visoka specifična trdnost in togost, obnovljivost in biorazgradljivost, zato so privlačna ojačitev za polimerne materiale. Fotoobčutljive smole za fotopolimerizacijo v kadi imajo običajno nizek modul elastičnosti in nizko trdnost, kar omejuje aplikacije izdelkov. Za zvišanje modula elastičnosti in trdnosti materiala lahko dodamo različna ojačitvena vlakna, kot so celulozna. Celulozna vlakna navzemajo vlago in nimajo dobrih interakcij z manj polarno smolo, kar se lahko odraža v slabih mehanskih lastnostih pripravljenih kompozitov. S funkcionalizacijo celuloznih vlaken lahko znižamo navzemanje vlage in izboljšamo interakcije. V sklopu magistrskega dela smo proučevali, kako funkcionalizacija Tencel vlaken in celuloznih nanokristalov (CNC) vpliva na mehanske in termične lastnosti kompozitov, pripravljenih s fotopolimerizacijo v kadi. Tencel vlakna smo funkcionalizirali z izobornil akrilatom (IBA) pri dveh koncentracijah IBA glede na delež vlaken (10 % in 30 %). CNC smo funkcionalizirali z različnimi akrilatnimi monomeri (akrilno kislino (AK), akrilamidom (AA), metil metakrilatom (MMA) in IBA) pri isti koncentraciji. Nefunkcionalizirana in funkcionalizirana Tencel vlakna in CNC smo dodali fotoobčutljivi smoli ter pripravili testne vzorce z digitalnim procesiranjem svetlobe (ang. digital light processing (DLP)). Vzorce smo okarakterizirali z nateznim preizkusom, dinamično mehansko analizo (DMA) in infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FT-IR). Dodatek vseh Tencel vlaken je znižal natezno trdnost, ampak zvišal modul akumulacije (E') v temperaturnem območju od 40 °C–120 °C, Dodatek CNC ni bistveno vplival na natezno trdnost (izjema CNC funkcionalizirana z MMA), medtem ko je znižal E' (izjema nefunkcionalizirana CNC). Nižji E' kompozitov s funkcionaliziranimi CNC smo pripisali nižji stopnji zamreženja polimerne matrice, kar se je odražalo v nižjih temperaturah steklastih prehodov (Tg). 

Ključne besede:

Kompoziti s celulozo, 3D tehnologije, funkcionalizacija z akrilati, akrilatni monomeri, karakterizacija.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English