Aktualno

Aktualno
Datum dogodka: 21.9.2021 9:00 - 10:00 Izvozi dogodek (.ics)
Zagovor diplomskega dela študentke Barbare Merkač
/ Kategorije: Aktualno

Zagovor diplomskega dela študentke Barbare Merkač

Zagovor diplomskega dela študentke Barbare Merkač bo potekal torek, 21. 9. 2021 ob 9. uri v sejni sobi (2. nadstropje Fakultete za tehnologijo polimerov).

Sklep o imenovanju komisije dostopen TUKAJ.

 

POVZETEK

Sinteza fenolformaldehidne novolačne smole z natrijevim in kalcijevim montmorilonitom kot katalizatorjem

V diplomskem delu smo preučevali, kateri katalizator, natrijev ali kalcijev montmorilonit, ima boljši katalitični učinek pri sintezi fenol-formaldehidne smole. Rezultate vseh izmerjenih vzorcev smo primerjali med seboj in ugotovili, da ima NaMMT veliko boljši katalitični učinek kot CaMMT. Pri NaMMT smo dosegli višjo konverzijo, ki je po 72 urah dosegla 100 %, medtem ko je bila pri CaMMT konverzija nekoliko nižja, tja do 50 %. Ugotovili smo, da se toplotna stabilnost nad 200 °C zmanjšuje s povečanjem vsebnosti MMT v reakcijski zmesi. Struktura smole je bila drugačna kot smo pričakovali, saj je vsebovala več metilen etrskih in metilolnih vezi. Fenol formaldehidno novolačno smolo smo sintetizirali z različnimi koncentracijami natrijevega in kalcijevega montmorilonita (5 %, 10 % in 15 %) ter z različnimi časi sinteze (24 h, 48 h in 72 h). Skupaj smo sintetizirali 20 vzorcev. Za vse reakcije smo določili pH reakcijskega medija in izkoristek reakcije. Sintetiziranim smolam smo določili termične lastnosti z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC) in termogravimetrično analizo (TGA), medtem ko smo kemijsko strukturo določevali z infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR) in jedrsko magnetno resonanco (NMR).

Ključne besede:

Fenol-formaldehidne smole, rezoli, novolaki, montmorilonit, kalcijev montmorilonit, natrijev montmorilonit.

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English