Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor magistrskega dela Mateja Stupana
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor magistrskega dela Mateja Stupana

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom izr. prof. dr. Irene Pulko, mentorja doc. dr. Blaža Nardina in somentorja doc. dr. Gašperja Gantarja,  je Matej Stupan 3. 6. 2020 uspešno opravil zagovor magistrskega dela z naslovom »Degradacija linearnega in razvejanega polikarbonata po večkratnem ekstrudiranju ter preprečevanje pojava degradacije z uporabo podaljševalca verig«.

Povzetek:

»Polikarbonat je eden izmed najbolj razširjenih inženirskih materialov. Je sestavni del velike količine aparatov zabavne elektronike, ki imajo kratek življenjski cikel. Zato je zaradi hitrega potrošništva smiselno odpadne aparate reciklirati in te materiale ponovno uporabiti. Velik izziv predstavljajo lastnosti sekundarnih materialov in kako jih po predelavah povrniti ali približati na lastnosti primarnih materialov. Cilj magistrskega dela je preučevanje mehanizmov in značilnosti mehanske degradacije polikarbonata (linearnega in razvejanega), ki nastane pri postopku predelave ter preučiti rešitve za učinkovito odpravo učinkov mehanske degradacije. Na takšen način prispevati h končnemu cilju – razvoju optimalnega postopka za mehansko reciklažo polikarbonata z zmanjšanim vplivom degradacije z uporabo podaljševalca verige. Področje recikliranja polikarbonata ni zelo dobro raziskano, zato bi raziskave na tem področju imele velik vpliv. V literaturi ni možno zaslediti podrobnih raziskav na temo vpliva podaljševalca verige na lastnosti razvejanega ali linearnega polikarbonata. Preliminarni preizkusi kažejo, da podaljševalci verig pri odpravljanju mehanske degradacije niso tako učinkoviti kot pri ostalih materialih, primer PET. Med najpomembnejše izzive mehanske predelave polimerov uvrščamo preprečevanje degradacije med samo predelavo. Opravljene so bile meritve optičnih lastnosti, indeksa tečenja taline, merjenje mehanskih lastnosti, temperature steklastega prehoda, toplotne kapacitete, dinamičnega E' faktorja, faktorja izgub, temperature najvišje hitrosti razpada in FTIR spektrov.«

Prejšnji članek Uspešen zagovor magistrskega dela Adisa Šahinovića
Naslednji članek Uspešen zagovor diplomskega dela Željka Banovića

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English