Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor magistrskega dela Bojana Podpečana
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor magistrskega dela Bojana Podpečana

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom izr. prof. dr. Miroslava Huskića, mentorja doc. dr. Gašperja Gantarja in somentorja, viš. pred. mag. Andreja Glojeka je Bojan Podpečan 27. novembra 2019 uspešno opravil zagovor magistrskega dela z naslovom »Optimiranje orodja in tehnologije za brizganje zobnikov s pomočjo numeričnih simulacij«.

Povzetek:

»Zobniki se vse pogosteje izdelujejo iz polimernih materialov. V mnogih primerih uporabe so polimerni zobniki dobra alternativa jeklu in so popolnoma nadomestili jeklene zobnike. Pogosto uporabljen polimerni material za nadomestitev kovin je POM. Za zagotavljanje visokokakovostnih zobnikov so potrebni optimalna oblika zobnika, natančna izdelava orodja ter natančen in ponovljiv proces brizganja. S pomočjo numeričnih simulacij smo preučevali vpliv dolivnega mesta, tehnologije predelave (brizganje s stiskanjem in varioterm) in parametrov brizganja na zagotavljanje dimenzijske natančnosti izdelka. Cilj je bil določiti optimalno dolivno mesto in parametre brizganja za izbrani zobnik. Za preučevanje dolivnega mest, parametrov in tehnologije smo izvedli več numeričnih simulacij brizganja s programsko opremo Moldflow. 3D-rezultate simulacij smo izvozili in ovrednotili s programsko opremo GOM Inspect. Ugotovili smo, da imata postavitev in število dolivnih mest ključno vlogo za zagotavljanje visoke dimenzijske natančnosti polimernih zobnikov. Prav tako smo ugotovili, da je s pomočjo tehnologije brizganja s stiskanjem mogoče zagotoviti ca. 75 % boljšo dimenzijsko natančnost kot s tehnologijo brizganja. Vpliv na zagotavljanje visoke dimenzijske natančnosti imajo tudi geometrija zobnika ter parametri brizganja, vendar so vplivi dosti manjši od vpliva dolivnega sistema.«

Prejšnji članek Strokovna ekskurzija študentov FTPO v Heliosu TBLUS, d.o.o.
Naslednji članek Seminar » Uvod v znanstvenoraziskovalno delo« za študente FTPO

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English