Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor magistrskega dela Adisa Šahinovića
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor magistrskega dela Adisa Šahinovića

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom izr. prof. dr. Irene Pulko, mentorja izr. prof. dr. Miroslava Huskića in člana, doc. dr. Blaža Nardina je Adis Šahinović 3. 6. 2020 z odliko opravil zagovor magistrskega dela z naslovom » Optimizacija tehnološkega procesa: Substitucija novolačnega fenol-formaldehidnega vezivnega sistema v kompozitnem granulatu«.

Povzetek:

» Z razumevanjem vpliva fizikalnih lastnosti posameznih vhodnih materialov (npr. vezivnega sistema) na fizikalne lastnosti kompozitnega materiala, lahko vnaprej načrtujemo kompozitni material, ki bo imel ustrezne lastnosti za določeno aplikacijo. Pogosto se pojavi potreba po zamenjavi določenega vhodnega materiala v kompozitnem materialu – zaradi visoke cene vhodnega materiala, potrebe po zmanjšanju stroškov izdelave kompozitnega materiala, neskladnosti z okoljsko politiko, potrebe po izboljšanju lastnosti ali drugih razlogov. V pričujočem magistrskem delu smo se osredotočili na substitucijo novolačnega fenol-formaldehidnega vezivnega sistema v povezavi z variacijo procesnih pogojev tehnološkega procesa priprave kompozitnih granulatov (doziranje materiala in hitrost polža), izdelanih na dvoconskem aksialno nihajnem enopolžnem ekstruderju. Kompozitne granulate smo izdelali pri različnih procesnih temperaturah v odvisnosti od fizikalnih lastnosti novolačnega fenol-formaldehidnega vezivnega sistema in nastavljenih procesnih temperatur. Cilj dela je bilo izbiranje primernih substitutov novolačnih fenol-formaldehidnih smol in optimizacija procesnih pogojev v fazi gnetenja in ekstrudiranja, z namenom priprave kompozitnih granulatov z enakimi ali izboljšanimi mehanskimi lastnostmi v primerjavi z referenčnim granulatom. Fizikalne in reološke lastnosti novolačnih fenol-formaldehidnih smol smo določili z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC), termogravimetrično analizo (TGA), meritvijo dolžine poti tečenja smol, meritvijo hlapnih organskih substanc in določitvijo viskoznosti taline. Izdelanim kompozitnim granulatom smo določili kemijsko-reološke lastnosti in hlapne organske komponente. Določitev mehanskih lastnosti standardnih testnih vzorcev, injekcijsko brizganih iz izdelanih kompozitnih granulatov, smo izvedli z meritvami natezne in upogibne trdnosti ter udarne žilavosti (po Charpyju). Rezultati kažejo izboljšane mehanske lastnosti kompozitnih granulatov na osnovi substituiranih novolačnih fenol-formaldehidnih smol. Določili smo približno 69 % višje vrednosti za natezno trdnost, 49 % višje vrednosti za upogibno trdnost in 35 % višje vrednosti udarne žilavosti (po Charpyju).«

Prejšnji članek PREDSTAVITEV REŠITEV ŠTUDENTOV FTPO ZA PODJETJE GORENJE TIKI D.O.O.
Naslednji članek Uspešen zagovor magistrskega dela Mateja Stupana

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English