Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor diplomskega dela Tjaše Esih
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor diplomskega dela Tjaše Esih

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom izr. prof. dr. Irene Pulko, mentorja izr. prof. dr. Miroslava Huskića in članice pred. Maje Turičnik,  je Tjaša Esih 4. 6. 2020 uspešno opravila zagovor diplomskega dela z naslovom »Kinetika kristalizacije nanokompozita HDPE z enostenskimi ogljikovimi nanocevkami (SWCNT)«.

Povzetek:

»Polimerni nanokompoziti so kompoziti, kjer za matrico uporabimo polimer, za polnilo pa nanodelce. Nanodelci so delci, katerih vsaj ena dimenzija meri od 1-100 nm. V okviru diplomskega dela smo uporabili polietilen visoke gostote (HDPE) z enostenskimi ogljikovimi nanocevkami (SWCNT) z deležem od 0,05 % do 5 %. 12 vzorcem smo s pomočjo Flash DSC analizirali kinetiko kristalizacije pri izotermnih in dinamičnih pogojih. Ugotovili smo, da je kristalizacija HDPE pri izotermnih pogojih prehitra za kvantitativno vrednotenje, rezultati dinamične analize pa kažejo, da se hitrost kristalizacije z dodatkom SWCNT najprej poveča zaradi nukleacijskega efekta le-tega, nato pa poteka počasneje, verjetno zaradi povečanja viskoznosti in sterične oviranosti kristalizacije. Avramijevi koeficienti so približno od 2 do 3, kar nam pove, da je šlo za rast kristalov v obliki diskov in sferulitov.«

Prejšnji članek Uspešen zagovor diplomskega dela Katje Hrbinič
Naslednji članek S PLASTIKO MORAMO VSI RAVNATI SPOŠTLJIVO IN ODGOVORNO, FTPO NA 19. OKOLJSKEM DNEVU GZS

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English