Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor diplomskega dela Matevža Kričaja
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor diplomskega dela Matevža Kričaja

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom doc. dr. Blaža Nardina, mentorja viš. pred. Silvestra Bolke in članice pred. Maje Turičnik,  je Matevž Kričaj  4. 6. 2020 uspešno opravil zagovor diplomskega dela z naslovom »Biokompozitni filament za 3D tiskanje z dodatkom odpadnega papirja«.

Povzetek:

»V diplomskem delu smo raziskovali vpliv in kakovost 3D stiskanih izdelkov iz biokompozitnega filamenta z dodatkom odpadnega papirja. Karakterizirali smo mehanske in toplotne lastnosti ter ocenili optični izgled 3D tiskanih izdelkov. Raziskav v tej specifični smeri je opravljenih zelo malo, zato je bilo problematično določati skladnost naših rezultatov s predhodnimi rezultati. Kot osnovni material smo v tem biokompozitnem filamentu uporabili polimlečno kislino (PLA), kateri smo dodali enako vsebnost odpadnega papirja v vseh različnih izvedbah. Postopoma pa smo biokompozitu dodajali dodatke, kot so lubrikant, modifikator žilavosti in kompatibilizator. Metode raziskovanja so v diplomskem delu zajemale natezni test, upogibni test, DMA, DSC, TGA in MFI analizo. Za raziskovanje smo uporabili pet različnih izvedb, pri čemer je bil vzorec 0 referenca, čisti PLA. Vsi vzorci od 1 do 4 so vsebovali 10 m.% odpadnega papirja, vsakemu naslednjemu pa smo dodali po 1 različen dodatek. Vzorec 1 je vseboval 10 m.% odpadnega papirja, vzorec 2 še dodatna 2 m.% lubrikanta Crodamide, vzorec 3 dodatnih 5 m.% modifikatorja žilavosti SEBS-g-MA, vzorec 4 pa še 2 m.% dodatka ZrP. Cilj diplomskega dela je bil opazovati vpliv dodatkov in odpadnega papirja na mehanske ter toplotne lastnosti 3D tiskanih izdelkov ter oceniti optični izgled. Z dodatki smo nekatere lastnosti izboljšali, nekatere pa poslabšali. Največjo pozitivno spremembo smo ugotovili pri žilavosti vzorca 4, ki se je zvišala za 58 %. SEBS-g-MA ter ZrP sta zelo dobro vplivala na raztezek pri pretrgu, saj sta ga zvišala v primerjavi z referenčnim vzorcem za 60 %. Ostale lastnosti smo v primerjavi z referenčnim vzorcem vidno poslabšali. 3D tiskani izdelki so se tiskali najboljše pri 4. izvedbi, saj sta SEBS-g-MA in ZrP izboljšala interakcije med odpadnim papirjem ter matrico, zato so bile nitke pri tiskanju lepše oblike, posledično pa tudi končni izdelek. Optični izgled 3D tiskancev je kakovosten ter po našem mnenju pripravljen za izdelavo raznovrstnih prototipov in drugih izdelkov.«

Prejšnji članek Uspešen zagovor 100. diplomatke FTPO na prvi stopnji, Nike Sonjak
Naslednji članek Uspešen zagovor diplomskega dela Katje Hrbinič

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English