Aktualno

Aktualno
Uspešen zagovor 100. diplomatke FTPO na prvi stopnji, Nike Sonjak
/ Kategorije: Aktualno

Uspešen zagovor 100. diplomatke FTPO na prvi stopnji, Nike Sonjak

Pred tričlansko komisijo pod vodstvom  izr. prof. dr. Irene Pulko, mentorja doc. dr. Dragana Kusića in somentorja izr. prof. dr. Miroslava Huskića,  je Nika Sonjak  4. 6. 2020 uspešno opravila zagovor diplomskega dela z naslovom » Vpliv različnih deležev bananinih vlaken na mehanske in termične lastnosti polistirena visoke žilavosti«.

Nika Sonjak pa je bila tudi 100. diplomantka FTPO na dodiplomski stopnji. Nika, iskrene čestitke!

Povzetek diplomskega dela:

»Matrici polistirena visoke žilavosti (HIPS) smo dodali 10, 15 in 20 % mehansko obdelanih bananinih vlaken, nato pa smo mešanico kompaundirali na dvopolžnem ekstruderju. Dobljen filament smo granulirali, ga posušili ter nato uporabili za brizganje vzorcev. Nabrizgane vzorce smo nato testirali na različnih napravah, določili smo jim mehanske, termične ter kemijske lastnosti. Po opravljenih meritvah smo rezultate biokompozitov primerjali z matrico HIPS in ugotovili, da se je ob dodatku vlaken izboljšal natezni in upogibni E modul, nasprotno pa sta se ob dodatku vlaken biokompozitu zmanjšala udarna ter zarezna udarna žilavost. V našem primeru se je ob višjem dodatku vlaken indeks tečenja taline zviševal, kar pomeni nižjo viskoznost in boljše tečenje taline, kar je lahko posledica nehomogenega granulata.«

Prejšnji članek Uspešen zagovor diplomskega dela Željka Banovića
Naslednji članek Uspešen zagovor diplomskega dela Matevža Kričaja

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English