Aktualno

Aktualno
/ Kategorije: Aktualno

Sporočilo za javnost ob 10. obletnici VŠTP

Slovenj Gradec, 30. 11. 2016  -  Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP) je na slavnostnem srečanju obeležila deset let svojega delovanja. V teh letih je s specializiranim študijem izšolala skupno 60 strokovnjakov tehnologije polimerov za eno najperspektivnejših gospodarskih panog. Z najmodernejšo opremo intenzivno sodeluje z gospodarstvom za reševanje njegovih izzivov, uspešno pa deluje tudi na področju raziskovalne dejavnosti.

 

Področje polimerov je po podatkih združenja Plastics Europe pomembna gospodarska panoga, ki na evropski ravni zaobsega kar 62.000 podjetij, ki skupno zaposlujejo 1,5 milijona ljudi ter letno proizvedejo kar 58 milijonov ton in ustvarijo 340 milijard evrov letnega prometa. Področje je perspektivno tudi v Sloveniji, kjer v polimerni industriji deluje 1.700 podjetij, ki letno ustvarijo okoli 1,5 milijarde evrov prometa in zaposlujejo skupno 18.000 ljudi. 

 

Visoka šola za tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenj Gradcu je edina izobraževalna inštitucija v Sloveniji, ki ponuja vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov. Od ustanovitve dalje je študij zaključilo 55 diplomiranih inženirjev tehnologije polimerov in pet magistrov, šola pa se lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti študentov, kar 98-odstotno. Trenutno šolo obiskuje 91 študentov iz vse Slovenije.

 

Šola vse od svoje ustanovitve izpostavlja svojo praktično naravnanost in osebni pristop, ki se kaže tudi v intenzivnem sodelovanju z gospodarstvom. To se iz leta v leto krepi, tako da je zgolj v letošnjem letu šola vključena v kar 75 različnih projektov za potrebe gospodarstva skupaj s 36 domačimi in tujimi podjetji.

 

Deset let delovanja so svečano obeležili v prostorih šole, dogodku pa so se pridružili številni uspešni gospodarstveniki, akademiki, študentje ter predstavniki lokalne skupnosti. Po uvodni akademski himni Gaudeamus so vse zbrane nagovorili v.d. dekana Doc. Dr. Thomas Wilhelm, nekdanja dolgoletna dekanica in direktorica dr. Silva Roncelli Vaupot, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo MIZŠ, dr. Stojan Sorčan ter župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas.

 

Doc. Dr. Thomas Wilhelm je dejal, da je obletnica dobra priložnost za pregled doseženega. Poleg rekordnega letošnjega vpisa in visoke zaposljivosti študentov, je v.d. dekana izpostavil močno znanstveno-raziskovalno dejavnost šole. Zahvalil se je predavateljem, raziskovalcem, študentom in diplomantom, ustanoviteljem, partnerjem in podpornikom ter dejal, da je obletnica hkrati tudi obveza, da razmišljajo o svoji poti v prihodnje. »Še naprej bomo osredotočeni na polimerne materiale, VŠTP pa moramo oblikovati v še bolj mednarodno, tudi prek večjega obsega naše raziskovalne dejavnosti. Z zagotavljanjem ustreznih tehnologij in s pomočjo pri reševanju problemov želimo sooblikovati prihodnost slovenske industrije plastike.«

 

Dr. Stojan Sorčan je izpostavil, da je VŠTP s svojim področjem delovanja dober primer usklajevanja ponudbe znanja s povpraševanjem trga, saj je študijska smer tehnologije polimerov odgovor na potrebe gospodarstva.

 

Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec, ki  je med soustanoviteljicami VŠTP, vidi šolo kot primer zgodbe o uspehu. Hkrati je izpostavil njen velik pomen za razvoj regionalnega okolja, predvsem prek terciarnega izobraževanja v regiji, intenzivnega sodelovanja z gospodarstvom in delovanja na področju ene najperspektivnejših panog.

 

Osrednji del dogodka je bilo omizje z naslovom »Visoka šola za tehnologijo polimerov – včeraj, danes, jutri«, na katerem so sodelovali predstavniki partnerjev iz gospodarstva, ustanoviteljev, študentov in drugih ključnih deležnikov.

 

Janez Navodnik, eden izmed pobudnikov ustanovitve VŠTP, predstavnik njenih ustanoviteljev in direktor GIZ Grozd Plasttehnika, je izpostavil, da je bila ustanovitev šole nujna kot odgovor na potrebe gospodarstva, ne zgolj za regijo, temveč za celo Slovenijo. Poudaril je pomen zagotavljanja visoke mere kakovosti, saj je le tako mogoče ohranjati konkurenčnost na dolgi rok.

 

Dr. Blaž Nardin, nekdanji predstojnik  katedre za tehnologije in konstruiranje, eden izmed pobudnikov ustanovitve VŠTP in direktor Gorenje Orodjarna d.o.o. je prav tako potrdil upravičenost nastanka Visoke šole za tehnologijo polimerov, predvsem kot odgovor za konkretne izzive trga. Kot popotnico šoli je izpostavil nadaljnjo krepitev interakcij med študenti in predavatelji ter nadaljevanje sodelovanja z gospodarstvom.

 

Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza, ki je tudi med ustanovitelji VŠTP, je izpostavila, da so tehnologi polimerov zelo zaželen kader, ki ga je na trgu trenutno še premalo. V podjetju so zaposlili kar nekaj diplomantov VŠTP, ki so v podjetje prinesli novo znanje, kar je ključno za doseganje rasti. »Z znanjem teh študentov smo zadovoljni. Svoje zaposlene, ki pridejo iz drugih področij, tudi sami spodbujamo k študiju tehnologije polimerov na VŠTP. Ob njegovi izvedbi je še vedno priložnost za izboljšavo, predvsem z vidika komercializacije pridobljenega znanja«, je še pojasnila.

 

Dejan Ogris, diplomant VŠTP in strokovni sodelavec v podjetju Iskra Mehanizmi, je pohvalil šolo z vidika njenega stalnega preverjanja potreb gospodarstva in prilagajanja nanje: »Bil sem izredni študent prve generacije, tako da sem lahko znanje enostavno uporabil v praksi. V podjetju imamo trenutno še tri študente VŠTP, s katerimi smo zelo zadovoljni. Res je vidna razlika, saj imajo ti študentje poglobljeno znanje o področju polimerov in bistveno več izkušenj iz same šole.«

 

Prof. dr. Vojko Musil, predstavnik visokošolskih učiteljev, predstojnik Katedre za kemijo in materiale ter predsednik Komisije za kakovost na VŠTP, je poudaril, da je temeljna konkurenčna prednost šole v primerjavi z večjimi in starejšimi izobraževalnimi institucijami njena hitra odzivnost, ki jo zagotavlja gospodarstvu.

 

Dr. Ana Drmota Petrič, vodja projektov v podjetju Kolektor Group in sodelavka na različnih razvojnih projektih VŠTP, je izpostavila, da predstavlja predelava polimerov za potrebe avtomobilske industrije pomemben segment. »Kader, ki dobro pozna polimerne materiale tako z vidika lastnosti kot tudi tehnologij predelave, je za nas zelo pomemben. Zato smo v zadnjih dveh letih začeli tesno sodelovati z Visoko šolo za tehnologijo polimerov in izvedli kar nekaj skupnih projektov.«

 

Darko Sagmeister, vodja Urada za proračun, pravne, upravne in operativne zadeve na Mestni občini Slovenj Gradec ter predsednik Upravnega odbora VŠTP, je dejal, da vidi prihodnost šole v še večji razsežnosti, ki bo krepko presegala začetne regionalne okvire. »Vse bolj postaja slovenska ustanova, saj že danes večina študentov prihaja iz drugih delov Slovenije. To je dokaz, da šola postaja prepoznavna v slovenskem prostoru, z njo pa tudi Slovenj Gradec.«

 

Matic Horvat, absolvent VŠTP in Erasmus študent, je pokazal navdušenje nad svojo izbiro študija. »Znanje, ki ga prinesemo v podjetje, je zaželeno in ga z zanimanjem sprejmejo. Poleg tega študentje na šoli nismo zgolj številke, kar mi veliko pomeni.«

 

Maja Mešl, direktorica VŠTP, se je dotaknila finančnega vidika delovanja šole. V povprečju je VŠTP letno pridobila le 50 odstotkov koncesijskih sredstev za izvajanje študijskega programa, ostala sredstva je pridobila iz evropskih in nacionalnih razpisov in sredstev na trgu. Direktorica je poudarila prihodnjo usmeritev k zagotovitvi stabilnejših oblik financiranja, ki bodo šoli omogočile okrepitev njene raziskovalne dejavnosti. Velikost šole, ki sicer velja za njeno prednost z vidika zagotavljanja fleksibilnosti,  odzivnosti in kakovosti, pri pridobivanju sredstev iz razpisov dostikrat predstavlja omejitev ali težji dostop do teh finančnih virov. 

 

Formalni del dogodka se je zaključil s podelitvijo priznanj in nazivov častnim članom akademskega zbora in zaslužnim profesorjem. Za častne člane akademskega zbora so bili imenovani: doc. dr. Blaž Nardin, viš. pred. dr. Silva Roncelli-Vaupot ter Janez Navodnik, naziv zaslužni profesor pa sta prejela prof. dr. Majda Žigon in prof. dr. Vojko Musil.

 

Visoka šola za tehnologijo polimerov je izjemnega pomena za razvoj širše regije, saj je poleg razvoja kadrov in ustvarjanja novih delovnih mest zanje v  zadnjih letih z raziskovalno dejavnostjo pridobila kar 2,1 milijona evrov.  Šola je trenutno v procesu preoblikovanja v fakulteto, odločitev o tem pa bo znana predvidoma v začetku prihodnjega leta. 

 

Visoka šola za tehnologijo polimerov je bila ustanovljena 30. 11. 2016 kot zasebna visokošolska inštitucija, ki nudi enega perspektivnejših tehničnih študijev v Sloveniji. Njeni ustanovitelji so:  Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče, GIZ Grozd Plasttehnika, RRA Koroška, Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS, Mestna občina Slovenj Gradec ter podjetja Adient, Grammer Automotive Slovenija, Plastika Skaza in Kopur.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

Maja Mešl, direktorica Visoke šole za tehnologijo polimerov 

e: maja.mesl@vstp.si, m: 051 315 970   

Janja B. Šuler, LANARA Consulting d.o.o. 

e: info@lanaraconsulting.com, m: 040 353 065       

www.vstp.si

 

Avtorica fotografij:     Nika Hölcl Praper, fotobeležNica 

/Portals/0/xBlog/uploads/2017/2/9/10-obletnica.jpg
Prejšnji članek Prejemniki priznanj in častnih nazivov VŠTP
Naslednji članek Vabilo na informativni dan

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English