Aktualno

Aktualno
Sodelovanje v dveh čezmejnih projektih programa Interreg
/ Kategorije: Aktualno

Sodelovanje v dveh čezmejnih projektih programa Interreg

V okviru tretjega roka Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija sta bila dne 7.3.2018 odobreni dve projektni vlogi v katerih sodeluje Fakulteta za tehnologijo polimerov. Projekta POLYMETAL - Stroškovno učinkoviti polimerni materiali kovinskega videza in otipa in START CIRCLES - Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige se bosta pričela izvajati takoj po podpisu pogodb, in sicer predvidoma maja 2018 in bosta trajala tri leta.

V skladu z nacionalnimi partnerskimi sporazumi v Sloveniji in Avstriji program sodelovanja, ki je financiran z evropskimi sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, spodbuja pametno, trajnostno in vključujočo rast s celostnim pristopom, ki združuje tematske in teritorialne razsežnosti pri zasnovi naslednjih prednostnih osi:

  • PREDNOSTNA OS 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
  • PREDNOSTNA OS 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
  • PREDNOSTNA OS 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava

Oba odobrena projekta v katerih sodeluje FTPO se uvrščata v prednostno os 1 - Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij. Projekt POLYMETAL vodi podjetje Gorenje Gospodinjski aparati d.d., v njem pa poleg FTPO sodelujejo šePolymer Competence Center Leoben GmbH, Montanuniversitat Leoben in podjetja Richard Hiebler GmbH in Intralighting d.o.o.. Projekt START CIRCLES pa vodi Gospodarska zbornica Slovenije, v njem pa kot partnerji poleg FTPO sodelujejo tudi Karl-Franzens-Universitat Graz, Wood Carinthian Competence Center, Forschung Burgenland GmbH, LIMNOS d.o.o., Podjetje za aplikativno ekologijo, ASTEENERGY - Ingenieurbüro für erneuerbare Energie, Forst- und Holzwirtschaft Christoph Aste Dipl.Ing, Msc.

Glavni cilj projekta POLYMETAL je čezmejno sodelovanje, povezovanje in skupne raziskovalne in razvojne aktivnosti MSP in raziskovalnih organizacij iz manj razvitih, nemestnih območjih (Miren, Stainz, Leoben, Slovenj Gradec) z enim izmed vodilnih evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov na razvoju novih polimernih kompozitov, ki bi lahko nadomestil uporabo nerjavečega jekla ali aluminija pri izdelavi oblikovalsko zahtevnejših izdelkov v različnih panogah. S prenosom znanja drugim MSP-jem, študentom in R&R institucijam v čezmejnem področju, bomo povečali R&I znanje na tem tehnološko in ekonomsko perspektivnem področju.

Skupne raziskovalne in razvojne dejavnosti se bodo osredotočile na zelo perspektivno raziskovalno področje, razvoj in predelavo stroškovno učinkovitih polimerov kovinskega videza in otipa. Z namenom zagotoviti večjo estetsko vrednost visoko pozicioniranih izdelkov, se danes uporablja nerjaveče jeklo in aluminij za izdelavo delov gospodinjskih aparatov, luči, športne opreme, ... Za izdelavo bolj kompleksnih oblik, je uporaba nerjavečega jekla tehnično zahtevna, draga in zamudna.

Projekt bo povezal pristojne R&R institucije s partnerji iz industrije (Gorenje) in MSP-jev (Hiebler, Intralighting) in s tem vzpodbudil prenos znanja in za razvoj novih izdelkov in tehnologij. Partnerstvo vključuje visokošolske in raziskovalne institucije (MUL, FTPO in PCCL), ki bodo posredovale pridobljeno znanje in rezultate raziskav študentom in podjetjem iz čezmejnega področja. Projektni predlog predstavlja dober primer čezmejnega sodelovanja na zahtevnem tehnološkem izzivu, ki bo vodilo k novim skupnim R&R dejavnostim, razvoju novih izdelkov in postopkov ter prispevalo k trajnostni rasti, ustvarjanju novih delovnih mest, večji internacionalizaciji in globalni konkurenčnosti regije. Skupna vrednost projekta je 621.334 EUR.

Glavni cilj projekta START CIRCLES je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. Krožno gospodarstvo (s številnimi novimi direktivami) pred podjetja postavlja nove izzive. Več pozornosti kot doslej bo potrebno posvetiti uporabi recikliranih oziroma predelanih materialov. Potrebne bodo inovacije in nove tehnologije za izboljšanje postopkov reciklaže in predelave materialov s povečanjem snovnega izplena teh postopkov. V programskem območju so opazne velike regionalne razlike v zmožnostih inoviranja in prav MSP manjkajo ključni partnerji v podporo inovacijam. Projektno območje ponuja dobre pogoje za skupno reševanje teh problemov. V programskem območju so v mednarodno tokove vpete R&R institucije na področju materialov (polimeri, les). Obstaja tudi jasna (politična) zaveza k trajnosti.

START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji. Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.

START CIRCLES je bil oblikovan z vidika MSP in R&R organizacij in njihovih potreb, da bi lahko spremljali MSP od začetka inovacijskega sodelovanja do uvedbe novega izdelka na trg ter za posamezne faze ponudili nove in trajnostno naravnane podporne storitve.
Skupna vrednost projekta je 807.105 EUR

Prejšnji članek Zagovor magistrskega dela
Naslednji članek Podelitev diplom 2018

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English