Aktualno

Aktualno
Objava razpisa za tutorja študenta
/ Kategorije: Aktualno

Objava razpisa za tutorja študenta

Objavljamo razpis za tutorja študenta - eno mesto (za področje kemije in materialov ter področje tehnologij in konstruiranja) za študijsko leto 2020/2021.

Vse zainteresirane študente prosimo, da oddate svojo prijavo najkasneje do petka, 11. 9. 2020.

V kolikor potrebujete kakršnokoli informacijo, nas prosim pokličite na 02 620 47 68 ali pišite na elektronski naslov: referat@ftpo.eu.

 

Naloge tutorja študenta so:

 • Naloge tutorja študenta so:
  1. se udeleži usposabljanja za tutorje študente,
  2. študentom nudi pomoč pri razumevanju snovi in svetuje glede možnih pristopov k učenju pri predmetu,
  3. študentom priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja za tutorirani predmet,
  4. pojasnjuje študentom vsebino izbirnih vsebin študija in jih spodbuja pri iskanju zanj najustreznejših vsebin,
  5. izvaja individualne sestanke s tutorandi v času tutorskih ur,
  6. izvaja skupinske sestanke s tutorandi v času tutorskih ur,
  7. vodi evidenco prisotnih in vsebino dela na tutorskih urah s študenti in na koncu tutorske ure pridobi podpise prisotnih študentov,
  8. skupinsko izvede intervjuje s študenti (predloga vprašanj je v Prilogi 1). Študentom, ki se intervjuja niso udeležili, tutor vprašalnik pošlje po elektronski pošti in nanj študenti odgovarjajo elektronsko. Tako zajeti podatki so anonimni. Tutor o intervjujih vodi zapisnik, vključno z navedbo števila študentov, ki so predlagali izboljšavo oz. izpostavili določeno problematiko; odda v Referat za študentske zadeve do 15. julija poročilo o opravljenem delu, vključno z zapisnikom o intervjujih s študenti in priloženimi intervjuji izvedenimi preko elektronske pošte. Statistični podatki in povzetki zapisnika se, po pregledu dekana, vključijo v Samoevalvacijsko poročilo;
  9. za tuje študente sodeluje z mednarodno pisarno, vzpostavi stik s tujim študentom po elektronski pošti, še pred prihodom v Slovenijo, v prvih dneh bivanja pomaga premagati administrativne ovire, kot so pridobitev študentske izkaznice, nakup mesečne vozovnice, študentskih bonov, prijava začasnega bivališča, pridobitev davčne številke, osebnega bančnega računa za študente, tujemu študentu pomaga pri orientaciji na FTPO in mu svetuje tudi tekom študija, če ta izrazi potrebo po pomoči, tujega študenta seznani z aktivnostmi in dogodki, ki so organizirani za študente FTPO.

Kandidati za tutorje študente morajo poleg PRIJAVE, priložiti še osebni portfolio , ki vsebuje:
– življenjepis/CV kandidata,
– druge priloge, relevantne za funkcijo tutorja.

Rok za prijavo na razpis je: 11. 9. 2020

Prijavnico z ostalo dokumentacijo lahko oddate:
– po elektronki pošti na naslov: referat@ftpo.eu,
– po navadni pošti na naslov: Fakulteta za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec ali
– osebno v referatu za študentske zadeve.
O izboru boste obveščeni po elektronski pošti predvidoma do 21. 9. 2020.

 

Po koncu tutorskega dela dobi tutor študent potrdilo z opisom opravljenega dela, ki je naveden tudi v prilogi k diplomski listini. Potrdilo izda dekan FTPO.

Več informacij si lahko preberete v Pravilniku o tutorstvu na FTPO, ki je dostopen TUKAJ.

V kolikor potrebujete kakršnokoli informacijo, nas prosim pokličite na 02 620 47 68 ali pišite na elektronski naslov: referat@ftpo.eu.

 

Dokumenti za prenos

Prejšnji članek Obvestilo o prekinjenem delovanju spletnega referata (VIS)
Naslednji članek SKLEP o nadomestnih volitvah člana Senata Fakultete za tehnologijo polimerov

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English