Aktualno

Aktualno
Nova pridobitev laboratorija FTPO
/ Kategorije: Aktualno

Nova pridobitev laboratorija FTPO

Nova pomembna pridobitev laboratorija FTPO je termogravimetrični analizator TGA/DSC 3+ proizvajalca METTLER TOLEDO.

Analizator se uporablja za merjenje fizikalnih in kemijskih sprememb materiala v odvisnosti od temperature ali časa. V našem primeru bomo lahko zasledovali spremembe v kisikovi ali dušikovi atmosferi. Instrument kontinuirno meri maso vzorca in ga pri tem segreva do želene temperature. Med višanjem temperature se vzorcu znižuje masa. Rezultat je tako imenovani termogram – odstotek mase vzorca glede na začetno masa vzorca v odvisnosti od temperature oz. časa. S pomočjo prvega odvoda lahko določimo temperaturo degradacije materiala. Meritve bomo lahko izvajali do 1100 °C.
S TGA lahko določimo: odparevanje, desorpcijo, toplotni razpad (pirolizo, depolimerizacijo), toplotno stabilnost, oksidacijsko stabilnost, delež hlapnih substanc, delež polimera, delež ogljika (saj, ogljikovih vlaken), delež polnila, delež steklenih vlaken.
Posebnost našega TGA/DSC 3+ je, da imamo poleg TGA signala tudi DSC signal, kar nam bo omogočalo še bolj poglobljeno interpretacijo lastnosti izmerjenih vzorce.
Primer TGA signala (modra krivulja), njegovega odvoda (rdeča krivulja) in DSC signala (zelena krivulja) za PET.

Veseli smo nove pridobitve, ki jo bomo z veseljem uporabljali tako za študijske in raziskovalne namene kot za meritve za podjetja. S tem bomo lahko dvignili prepoznavnost FTPO na področju karakterizacije polimerov tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Prejšnji članek Erasmus+ mednarodne izmenjave v 2018/2019
Naslednji članek FTPO pridobila novega partnerja okviru Erasmus+: Johannes Kepler Universität Linz, Avstrija

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English