Aktualno

Aktualno
/ Kategorije: Aktualno

Nacionalni program visokega šolstva 2021 – 2030

Dekan FTPO, doc. dr. Blaž Nardin je bil meseca junija imenovan v ekspertno skupino za pripravo nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021 – 2030 (NPVŠ).

Ekspertna skupina je 22. decembra 2020 predstavila osnutek NPVŠ Svetu za visoko šolstvo RS in ga kot takšnega podala v pregled. Ekspertna skupina se je v vmesnem času sestala več kot 20 krat in pripravila osnutek dokumenta, ki temelji na enakopravnosti vseh visokošolskih zavodov, ki izvajajo akreditirane študijske programe v RS.  Zavzeli smo se za močno in pomembno vlogo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki mora še naprej delovati neodvisno in na temeljih transparentih pravil.

V osnutku NPVŠ smo se zavzeli, da se v center postavlja javne visokošolske zavode, ki pa jih smiselno dopolnjujejo tako vsebinsko kot tudi regijsko zasebni visokošolski zavodi, ki lahko za izvajanje akreditiranih programov pridobijo tudi koncesijo.

Zavzeli smo se za internacionalizacijo študijskih programov, kjer je to smotrno, poleg tega pa tudi za uvajanje angleščine kot jezika, ki se ga v določenih programih in smereh lahko poleg slovenskega jezika uporablja za izvajanje študijskega programa.

Enako pomembno vlogo ima tudi digitalizacija visokega šolstva, ki mora poskrbeti, da se v čim večjih meri procesi digitalizirajo in da se poskrbi za to, da bo študijsko gradivo na razpolago v različnih digitalnih oblikah, kar bo pripomoglo k izboljšanju študijskega procesa, višjem nivoju znanja in predvsem atraktivnosti samega študija.

Prejšnji članek FTPO prejela certifikat kakovosti ECHE
Naslednji članek Sodelovanje med Fakulteto za strojništvo Univerze v Skopju in Fakulteto za tehnologijo polimerov

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English