Aktualno

Aktualno
INOVATIVNA PRAKSA SODELOVANJA ŠTUDENTOV Z INDUSTRIJO, KI IMA POZITIVEN VPLIV ZA VSE UDELEŽENCE – FTPO in PLASTIKA SKAZA d.o.o.
/ Kategorije: Aktualno

INOVATIVNA PRAKSA SODELOVANJA ŠTUDENTOV Z INDUSTRIJO, KI IMA POZITIVEN VPLIV ZA VSE UDELEŽENCE – FTPO in PLASTIKA SKAZA d.o.o.

Ta ponedeljek, 17. 2. 2020, se je v prostorih fakultete odvijala predstavitev projekta sodelovanja FTPO s podjetjem Plastika Skaza d.o.o., ki so ga izvedli študenti 3. letnika Tehnologije polimerov v okviru predmeta Polimerno inženirstvo. Cilj projekta je bila konkretna rešitev izziva podanega s strani podjetja ter hkrati usposobiti diplomante za soočanje s tovrstnimi izzivi na delovnem mestu, ki je tudi eden od ključnih strateških ciljev naše fakultete: »Usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu«. Pred samo predstavitvijo je potekala novinarska konferenca, kjer so svoje izjave podali dekan fakultete doc. dr. Blaž Nardin, direktorica Maja Mešl, vodja projekta asistent Janez Slapnik ter predstavnica podjetja Skaza d.o.o., dr. Branka Viltužnik.

Veliko je študij, ki govorijo o tem, da vloga inženirja ni omejena več le na učinkovito reševanje tehničnih izzivov. Poleg obvladovanja osnovnega inženirskega znanja in specifičnih kompetenc na posameznih področjih, bodo namreč morali diplomirani inženirji obvladovati tudi številne mehke veščine oziroma splošne kompetence (kritično razmišljanje, komunikacija, javno nastopanje, reševanje problemov, projektno delo,…). Kako lahko študenti pridobijo omenjene kompetence? Med drugim s podajanjem snovi na drugačen način in s sodelovanjem s podjetji na projektih že v času študija.

Naša fakulteta izvaja aktivnosti na tem področju že vrsto let, zelo tesno sodeluje z industrijo in vključuje študente v raziskovalno delo ter različne projekte z industrijo. S pomočjo sredstev razvojnega stebra financiranja MIZŠ, pa smo pred leti začeli še bolj aktivno razvijati koncepte in inovativne metode tudi v obveznem delu študijskem programu. Do leta 2020 smo želeli, s pomočjo analize trenutnega stanja in dobrih praks v Sloveniji in tujini, pripraviti nov koncept uvajanja aktivnega, sodelovalnega in izkustvenega učenja, usposobiti ter motivirati visokošolske učitelje za uvajanje le-teh ter pilotno začeti izvajati aktivno/sodelovalno/izkustveno učenje pri najmanj 5 predmetih naše fakultete.

V skladu z načrtovanimi ukrepi smo že v študijskem letu 2018/2019 pripravili prvi koncept uvajanja projektnega sodelovalnega učenja na temo »Reciklaža odpadnega duroplasta v podjetju Kolektor«. V sodelovanju s podjetjem Kolektor Group so si študenti 3. letnika študijskega programa Tehnologija polimerov, 1. stopnja, zadali nalogo, da združijo praktično seminarsko delo študentov 3. letnika rednega študija pri predmetih Polimerno inženirstvo in Tehnologije predelave polimerov. Študenti so tako v okviru seminarskih in laboratorijskih vaj pri obeh predmetih raziskali možnosti uporabe odpadnega industrijskega duroplasta iz podjetja Kolektor kot polnila za termoplastično matrico. Tako so poleg osnovnega inženirskega znanja in specifičnih kompetenc morali uporabiti tudi splošne kompetence, kot na primer interdisciplinarno in kritično razmišljanje, sposobnost učinkovite komunikacije, javno nastopanje, reševanje problemov in projektno delo.

Tokratni projekt sodelovanja naših študentov z industrijo je bil v sodelovanju z našim soustanoviteljem in tesnim partnerjem, podjetjem Plastika Skaza d.o.o.. Študentom 3. letnika študijskega programa Tehnologija polimerov 1. stopnje je bil predstavljen konkreten izziv »Razvoj biokompozitnega materiala namenjenega za stik z živili«. Kot pravi vodja razvoja in inovacij v podjetju Skaza d.o.o., dr. Branka Viltužnik, so študenti iskali rešitve za zelo pomemben izziv in so pod vodstvom Janeza Slapnika in mentorjev iz njihovega podjetja izkazali veliko mero zagnanosti ter v zelo kratkem času kompetentno obravnavali izziv in dobili zelo uporabne rezultate. Poudarila je tudi, da meni, da je tovrstno sodelovanje za podjetje izredno koristno, saj poleg izsledkov raziskave, pridobijo še stik s potencialnimi sodelavci. Enega od študentov na projektu so že vključili v razvojno delo pri njih..  V okviru projekta so študenti s posredovanimi smernicami razdelali izziv, pregledali literaturo, pripravili eksperimentalni načrt, pripravili biokompozitne materiale in jim določili lastnosti. Študenti so nato izbrali najboljšo recepturo, na podlagi katere so pripravili material za izdelavo posodic v podjetju Plastika Skaza d.o.o.. Potek in rezultate projekta pa nato predstavili na končni predstavitvi za predstavnike podjetja, študente in zaposlene na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

Z inženirji in drugimi zaposlenimi v podjetju Plastika Skaza d.o.o. zelo dobro sodelujemo že od ustanovitve fakultete, tako na področju raziskav in razvoja kot tudi študija. S svojim strokovnim znanjem in analizno opremo jim pomagamo pri reševanju izzivov. Ker je vzajemno sodelovanje usmerjeno tudi v razvoj potencialov bodočih inženirjev in uvajanja sodobnih oblik poučevanja, smo skupaj v letu 2019 zasnovali prvo inovativno projektno/študijsko sobo, ki študentom, poleg individualnega študija, omogoča ravno to, ustvarjalno timsko/projektno delo v sproščenem okolju, ki spodbuja razvijanje številnih mehkih in splošnih kompetenc. Dr. Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza d.o.o., je med drugim povedala, da so »šole so strateško pomembne za industrijo plastike, saj tako hkrati tudi vplivamo na prihodnost plastike, ki v zadnjem času pridobiva le slabšalni prizvok. Pri povezovanju s študenti ne gre samo za samo delo temveč tudi sodelovanje, brainstorming. S kadrom iz fakultete smo bili vedno zelo zadovoljni.«

Tudi na fakulteti smo mnenja, da imajo tovrstni  primeri dobrih praks sodelovanj podjetij in visokošolskih institucij pozitivne vplive za vse deležnike. Podjetja pridobijo nova znanja in spoznajo potencialne kadre, študenti poleg teoretičnega znanja pridobijo dodatne kompetence, ki so ključne za uspešno delo v tem hitro se spreminjajočem svetu, visokošolska institucija pa poglobi sodelovanje s partnerskim podjetjem in se tako rodijo nove priložnosti ter ideje za skupno sodelovanje na razvojnih izzivih. Kot je povedal naš dekan, doc. dr. Blaž Nardin, se v prihodnosti obeta podpis nove pogodbe med fakulteto in podjetjem Skaza d.o.o. , ki bo še bolj podrobneje opredeljevala sodelovanje, tako industrijsko kot študijsko. Fakulteta namreč daje velik poudarek praktični usmeritvi študija. Pravkar zaključene Informativne dneve pa ocenjujemo kot zelo uspešne.

Fakulteta s tovrstnim konceptom uvajanja projektnega sodelovalnega učenja želi predstaviti povezovanje študija in raziskovalnega dela z industrijo in s tem osvojitev kompetenc za uspešno delo. Kot je poudarila direktorica Maja Mešl: »niso pomembna le teoretična znanja, uspešen inženir se danes mora hitro odzivati na spremembe v industriji ter mora znati reševati kompleksne rešitve. Obstajajo številne IKT vsebine in tehnologije, ki obogatijo podajanje vsebin in omogočijo, da se lahko več kontaktnih ur s študenti nameni za uporabo le-teh na konkretnih izzivih.« Na fakulteti pravkar sestavljamjo večji mednarodni konzorcij za prijavo na EU razpis, ki bo omogočil nadgradnjo konceptov, pripravo inovativnih učnih e-vsebin podprtih z najmodernejšo tehnologijo , prenos dobrih praks in usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na tem področju.

Prejšnji članek NOVIČNIK FTPO, november - december 2019
Naslednji članek Nova laboratorijska oprema na FTPO

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English